REKLAMA
CHCESZ ZACZĄĆ INWESTOWAĆ?

Komisje finansów oraz gospodarki za pakietem wierzycielskim

2017-03-07 20:04
publikacja
2017-03-07 20:04

Ułatwienie dochodzenia wierzytelności, przeciwdziałanie zatorom płatniczym, poprawa płynności finansowej firm - takie mają być skutki tzw. pakietu wierzycielskiego, którego projekt poparły we wtorek połączone sejmowe komisje finansów publicznych oraz gospodarki i rozwoju.

fot. / / YAY Foto

Komisje przyjęły na wspólnym posiedzeniu sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej nt. rządowego projektu pakietu wierzycielskiego, który jest elementem tzw. pakietu 100 zmian dla firm autorstwa Ministerstwa Rozwoju.

"Połączone komisje finansów publicznych oraz gospodarki i rozwoju przyjęły cały projekt ustawy wraz ze zmianami rekomendowanymi przez podkomisję" - powiedział PAP wiceminister rozwoju Mariusz Haładyj, który odpowiadał za przygotowanie projektu. Są to zmiany korzystne dla osoby, która jest do rejestru wpisana, zgodne z intencją projektu - dodał.

Sprawozdanie z prac podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności, czyli tzw. pakietu wierzycielskiego przedstawiła przewodnicząca podkomisji Barbara Bubula (PiS).

Projekt zakłada zmiany polegające na ułatwieniu dochodzenia wierzytelności, które mają poprawić płynność finansową firm i - tym samym - przeciwdziałać zatorom płatniczym, które są jedną z podstawowych barier rozwoju gospodarczego. W rządowym projekcie pakietu wierzycielskiego wprowadzono m.in. przepisy zwiększające pewność zapłaty należności, które uwzględniają zwłaszcza takie etapy jak: zaciągnięcie zobowiązania, dochodzenie zapłaty, zabezpieczenie roszczenia. Nowe regulacje zwiększą też możliwości prawidłowej oceny wiarygodności płatniczej kontrahenta oraz poprawią skuteczność dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Podkomisja wniosła do projektu 10 poprawek o charakterze merytorycznym. Jak wyjaśniła Bubula, zgodnie z pierwszą zmianą wierzyciel nie będzie miał obowiązku wysyłania do "zobowiązanego zawiadomienia o zagrożeniu ujawnienia w rejestrze", jeśli wysokość zobowiązania będzie "bardzo niska", czyli mniejsza niż czterokrotna wysokość kosztów upomnienia (obecnie te koszty wynoszą 11,6 zł). Rozwiązanie to ma zapobiec nieracjonalnym wydatkom Urzędów Skarbowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, bo to one będą gospodarzami tego rejestru - referowała.

Poprawka druga dotyczy tego, że zrezygnowano z metody udostępniania zainteresowanym informacji o wysokości zadłużenia w określonym przedziale kwotowym, ponieważ przedział kwotowy zapewniał tylko przybliżoną wiedzę o wielkości długów publiczno-prawnych". "Proponujemy dzięki tej zmianie wprowadzenie zasady, że zainteresowanym udzielana jest informacja o rzeczywistej, czyli dokładnej wysokości długu zobowiązanego, aktualnej na dzień sprawdzenia go w rejestrze - wyjaśniła poseł Bubula.

Trzecia poprawka, jak mówiła przewodnicząca, zmierza do tego, że podmioty mające ułatwiony dostęp do rejestru należności publiczno-prawnych, "które muszą prowadzić rejestr zobowiązanych, o których uzyskują dane z rejestru, gdzie biura informacji gospodarczej (...) działają (...) na zlecenie innych osób i w ich przypadku rejestr ten powinien obejmować także informacje o podmiocie, na rzecz którego działało biuro lub instytucje". Według Bubuli przez te poprawki wprowadzono obowiązek bezpłatnego udzielania dłużnikom przez "wspomniane biura i instytucje informacji o podmiotach, na rzecz których pobrano dane z rejestru". "Da to dłużnikowi możliwość sprawdzenia, jakie podmioty uzyskały o nim dane z rejestru - wyjaśniła.

Poprawka czwarta wprowadzona do projektu dotyczy tego, że zgodnie z projektem uzyskanie danych o dłużniku z rejestru wymaga jego pisemnego upoważnienia. "W projekcie pierwotnym (...) nie określono zasad uzyskiwania takich danych przez biura informacji gospodarczej i instytucje utworzone na podstawie art. 105 prawa bankowego i odpowiednia poprawka została tutaj wprowadzona" - zreferowała przewodnicząca podkomisji.

Poprawka piąta jest związana z tym, że w projekcie przewidziano sankcje za wystąpienie o udostępnienie danych o zobowiązanym konsumencie bez jego upoważnienia. Jak argumentowała Bubula, dla zapewnienia spójności systemowej wskutek tej zmiany odpowiedzialności "powinno podlegać także działanie naruszające obowiązek uzyskania oświadczenia podmiotu, na rzecz którego wyszukuje się dane w rejestrze o posiadaniu takiego upoważnienia".

Poprawki 6,7,8,9 miały charakter () porządkujący i zmieniający błędne odesłania, bądź nieaktualne w świetle innych przepisów zmiany, które skorygowaliśmy - wyjaśniła Bubula.

Zasadniczym elementem poprawki dziesiątej jest natomiast, jak wyjaśniła, skrócenie okresu po jakim powstanie możliwość korzystania z - przewidzianych w projekcie uprawnień przez biura i ich klientów.

Uzasadnione jest wprowadzenie sześciomiesięcznego okresu vacatio legis i skrócenie do trzech miesięcy okresu przewidzianego na przedłożenie zmienionych regulaminów oraz zawarcie umów dotyczących realizacji tzw. wniosków jednolitych. Dla tych celów dodatkowy sześciomiesięczny okres od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych nie wydaje się konieczny. W sposób nieuzasadniony odsuwa on w czasie możliwość korzystania z uprawnień przewidzianych w projekcie. A równocześnie okres 9 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy jest wystarczający dla dokonania koniecznych czynności przygotowawczych i dostosowawczych przez biura - zakończyła Bubula prezentację zmian, jakich kierowana przez nią podkomisja dokonała w projekcie.

Posłem sprawozdawcą komisji został Wojciech Zubowski (PiS).

maja/ son/

Źródło:PAP
Tematy
Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Praca

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki