REKLAMA

KGHM POLSKA MIEDŹ SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

2022-11-25 13:53
publikacja
2022-11-25 13:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-25
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A., które odbyło się 24 listopada 2022 roku, następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu:

- SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH – liczba głosów 63 589 900, co stanowi 50,17% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 31,79% w ogólnej liczbie głosów;

- NATIONALE–NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY - liczba głosów 12 251 000, co stanowi 9,67% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 6,13% w ogólnej liczbie głosów;

- OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ" - liczba głosów 7 660 628, co stanowi 6,04% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 3,83% w ogólnej liczbie głosów.

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. wynosi 200 000 000. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 200 000 000.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1983 z późn. zm.)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Shareholders holding at least 5% of the votes at the Extraordinary
General Meeting


The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. announces that at the
Extraordinary General Meeting of KGHM Polska Miedź S.A., which was held
on 24 November 2022, the following shareholders held at least 5% of the
number of votes at the meeting:


- the STATE TREASURY represented by the MINISTER OF STATE ASSETS -
number of votes 63 589 900, representing 50.17% of the number of votes
participating in the Extraordinary General Meeting and 31.79% of the
total number of votes;


- NATIONALE–NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY - number of votes 12
251 000, representing 9.67% of the number of votes participating in the
Extraordinary General Meeting and 6.13% of the total number of votes;


- OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU “ZŁOTA JESIEŃ” - number of votes 7 660
628, representing 6.04% of the number of votes participating in the
Extraordinary General Meeting and 3.83% of the total number of votes.


The total number of shares issued by KGHM Polska Miedź S.A. amounts to
200 000 000. All of the shares are bearer shares. The maximum number of
votes arising from the issued shares amounts to 200 000 000.


Legal basis: art. 70 point 3 of the Act dated 29 July 2005 on public
offerings and conditions governing the introduction of financial
instruments to organised trading, and on public companies (unified text:
Journal of Laws from 2021, item 1983, with subsequent amendments)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-25 Andrzej Kensbok Wiceprezes Zarządu
2022-11-25 Marek Świder Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz BMW serii 5 już za 2000 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Teraz BMW serii 5 już za 2000 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki