REKLAMA

Jak założyć firmę w Niemczech

2013-10-20 06:00
publikacja
2013-10-20 06:00

Według najnowszego raportu Global Wealth Report 2013 najwięcej bogatych osób, które mogą pochwalić się co najmniej milionowym majątkiem, żyje obecnie w USA, Francji oraz Niemczech. Prognozuje się, że za 5 lat w Stanach Zjednoczonych będzie ich o 41 proc. więcej, a w dwóch pozostałych przybędzie nawet 46 proc. więcej milionerów.

/ YAY Foto

Niemcy to dobry rynek i naturalny kierunek ekspansji dla polskich przedsiębiorców. Mimo kryzysu, niemiecka gospodarka nie przeżywa stagnacji, ale intensywnie się rozwija. Według Federalnego Urzędu Statystycznego w Wiesbaden obecnie PKB przewyższa o 1,3 proc. wartość sprzed kryzysu. Ożywienie gospodarcze dostrzegalne jest w wielu branżach i gałęziach przemysłu, dlatego wielu polskich przedsiębiorców decyduje się na założenie firmy w Niemczech. Tym bardziej, że od maja 2011 roku niemiecki rynek jest w całości otwarty i w konsekwencji Polacy i polskie firmy mogą zakładać działalność gospodarczą na tych samych prawach, co rodowici Niemcy, łącznie z możliwością zatrudniania tam własnych pracowników ze swojego kraju. Co ciekawe, częściej niż oni decydują się na założenie własnej firmy. Polacy uchodzą za najbardziej przedsiębiorczą nację - wyprzedzamy Włochów, Rumunów, Rosjan i Turków. W samym 2011 roku zarejestrowaliśmy prawie 40 tys. podmiotów gospodarczych. Według Niemieckiego Instytutu Badania Gospodarki średni przychód netto małej niemieckiej firmy to 2,3 tys. euro miesięcznie, ale aż 40 proc. zarabia więcej. Nic dziwnego, że coraz chętniej decydujemy się na prowadzenie biznesu za naszą zachodnią granicą. Co powinniśmy o tym wiedzieć?

Rachunek firmowy dla nierezydenta - w którym banku, jakie dokumenty potrzebne

Rachunek firmowy dla nierezydenta - w którym banku, jakie dokumenty potrzebne

Przeniosłeś siedzibę swojej firmy do innego kraju? Zakładając firmowe konto bankowe w Polsce, musisz uzbroić się w cierpliwość. Odpowiednio uwierzytelnione, liczne dokumenty są wymogiem w każdej instytucji. Dodatkowo nie wszystkie banki oferują rachunek firmowy dla nierezydenta.

Formy prawne działalności gospodarczej

Zasady prowadzenia firmy są podobne do tych, które obowiązują w Polsce. Należy ją zarejestrować, otrzymać numer identyfikacji podatkowej, założyć konto w banku, prowadzić księgowość i płacić podatki. Ale jaka forma prawna będzie najbardziej odpowiednia dla planowanego biznesu?

Zasadniczo jest ich dużo, a obcokrajowcy w Niemczech mogą wybrać dowolną formę prawną działalności gospodarczej spośród wielu dostępnych. W praktyce zagraniczni inwestorzy najczęściej wybierają:

  • przedstawicielstwo,

  • samodzielny oddział,

  • działalność na własny rachunek lub spółkę osobową (cywilną),

  • spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wszystkie wyżej wymienione formy prawne należy bezwzględnie zgłosić do urzędu ds. gospodarki (Gewerbeamt) albo w urzędzie porządkowym (Ordnungsamt). Zgłoszenie kosztuje około 20 euro, a na decyzję czeka się maksymalnie 3 dni. Następnie przedsiębiorca, gdy wymaga tego wybrana forma działalności - przykładowo w wypadku założenia spółek kapitałowych takich, jak UG, GmbH i AG, rejestruje firmę w sądzie grodzkim (Amstsgericht). Urząd ds. gospodarki powiadamia izbę przemysłowo-handlową lub rzemieślniczą (niektórzy przedsiębiorcy, w zależności od branży, zobligowani są opłacać składki członkowskie), urząd inspekcji przemysłowej, zawodowe towarzystwo ubezpieczeniowe oraz urząd skarbowy. Jeśli firmę zakłada rzemieślnik, powinien otrzymać zezwolenie na wykonywanie zawodu (tzw. kartę rzemieślniczą - Handwerkskarte) i przynależeć do niemieckiej izby rzemieślniczej. Tak jest w przypadku hydraulika, stolarza, malarza czy budowlańca. Lokalne władze muszą uznać kwalifikacje - mogą to zrobić na podstawie dokumentacji z Polski (np. posiadanie dyplomu mistrzowskiego) lub będą wymagały podejścia do odpowiedniego egzaminu. Warto się wcześniej skonsultować z adwokatem lub doradcą podatkowym, aby wybrać odpowiednią formę prawną działalności gospodarczej i dobrze przygotować się do jej założenia.

Przedstawicielstwo jest najbardziej zachowawczą formą, nie wymaga rejestracji, wystarczy zgłosić w urzędzie i mieć lokum. Jego główną funkcją jest po prostu zaznaczenie obecności na rynku niemieckim. Nie ma osobowości prawnej, obowiązuje je prawo polskie, a jego zaletą jest niski koszt oraz minimalne zobowiązania wobec niemieckich organów administracyjnych. Firma musi być zarejestrowana w Polsce, a przedstawicielstwo musi nosić taką samą nazwę, jak firma macierzysta.

Rozwiniętą formą przedstawicielstwa jest oddział, który stanowi samodzielną jednostkę przedsiębiorstwa polskiego. Wymaga dodatkowo złożenia wniosku do rejestru handlowego, posiada osobowość prawną, zarząd i księgowość.

Działalność na własny rachunek posiada duże ograniczenia, ponieważ jest to działalność osoby fizycznej w wąskim wymiarze pod własnym imieniem i nazwiskiem. Odpowiada ona w konsekwencji całym swoim majątkiem za długi i zobowiązania, co jest finansowo bardzo ryzykowne. Zaletą jest to, że do jej podjęcia takiej działalności nie jest potrzebny żaden kapitał. Jednoosobowa firma nie może jednak zatrudniać innych osób. Jeśli działalność na własny rachunek zamierza prowadzić więcej niż jedna osoba, można wybrać formę spółki cywilnej GbR. Za zobowiązania takiej spółki w takiej sytuacji wszyscy wspólnicy odpowiadają swoim majątkiem. Mimo zalet, raczej odradza się tę formę gospodarczą. Jest zbyt ryzykowna i nie odpowiada wymogom strukturalnym większego przedsiębiorstwa.

W przypadku, gdy nasz biznesplan zakłada prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Niemiec przez dłuższy czas, najkorzystniejszą formą prawną będzie spółka. Podmioty gospodarcze w Niemczech będą darzyły większym zaufaniem partnerów biznesowych, których firmy posiadają niezależne oddziały, a także przyjmą formę prawną, która jest im znana. Chętniej będą nawiązywać relacje biznesowe, co może korzystnie przełożyć się na wyniki finansowe. Zakładając spółkę na terenie Niemiec mamy do wyboru różne formy prawne, jednak zazwyczaj najbardziej pożądane są kapitałowe szczególnie z ograniczeniem odpowiedzialności. Wśród nich mamy:

  • spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością "GmbH,

  • spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością "UG, gdzie kapitał w trakcie trwania zostaje gromadzony, aby ostatecznie spółka przekształciła się w GmbH,

  • spółkę akcyjną "AG.

Każda wymieniona stanowi spółkę kapitałową z własną odpowiedzialnością prawną. Może być jednoosobowa, a wspólnikiem może zostać dowolna osoba fizyczna lub prawna. Założenie spółki GmbH oraz UG wymaga umowy potwierdzonej notarialnie, a powstają one po wpisaniu ich w rejestr handlowy. Wpis do rejestru obejmuje: nazwę firmy, siedzibę, przedmiot działalności, wysokość kapitału, datę podpisania umowy spółki, członków zarządu i prokurenta. Czas trwania procedury uzyskania wpisu różni się, w zależności od przygotowanej dokumentacji oraz ich opracowania przez sądy, ale od czasu wprowadzenia rejestru elektronicznego skrócił się i wynosi zwykle kilka dni. Od tego momentu za zobowiązania spółek GmbH lub UG odpowiada się majątkiem spółki, a nie osobistym.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GmbH jest najpopularniejszą formą prawną. Możemy ją dowolnie nazwać, a także dopasować postanowienia umowy do preferencji wspólników i rodzaju działalności. W kwestii nazwy spółki warto najpierw się skonsultować z izbą przemysłowo-handlową, ponieważ ona wydaje opinię o tym, czy firma może się nazywać w określony sposób, czy np. wprowadza w błąd lub jest zbyt podobna do konkurencyjnych. Wkład może być zarówno pieniężny, jak i rzeczowy, a sami wspólnicy mogą ograniczyć swoją odpowiedzialność do ich wysokości. Jest to główną zaletą tej formy prawnej, ponieważ w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub spółki osobowej za wszystkie zobowiązania odpowiada się całym swoim osobistym majątkiem. Minimalny kapitał zakładowy dla GmbH wynosi 25 tys. euro. Dla spółki UG wystarczy 1 euro, a sama forma jest zbliżona do tej pierwszej. Zazwyczaj stanowi etap przejściowy, ponieważ ustawowo zobowiązana jest do podjęcia działań, polegających na zebraniu oszczędności, aby wkrótce stać się pełnoprawną GmbH. Rocznie zobligowana jest do przekazania jednej czwartej nadwyżki rocznej, a gdy osiągnie minimalny kapitał zakładowy dla GmbH, czyli 25 tys. euro, to ma prawo do przekształcenia. Transparentność i wiarygodność, jaką cieszy się ta spółka wśród partnerów biznesowych na rynku niemieckim, oraz ograniczenie odpowiedzialności to powody, dla których przedsiębiorcy najczęściej decydują się na tę formę prawną działalności.

Spółka akcyjna (AG) pociąga za sobą więcej obowiązków administracyjnych i podlega surowym wymogom prawnym. Minimalny kapitał zakładowy to 50 tys. euro, struktura organizacyjna wymaga walnego zgromadzenia akcjonariuszy, zarządu i rady nadzorczej. Jednak, w pewnych przypadkach, warto się na nią zdecydować. Jest to bowiem najbardziej elastyczna forma prawna wszystkich spółek kapitałowych. Sama rejestracja firmy w formie AG daje rynkowy prestiż. Stanowi najlepszą formę prawną, gdy działalność jest bardzo szeroka, a firma ma dużo wspólników. Zapis w nazwie sugeruje, że mamy do czynienia z dużym przedsiębiorstwem, liczącym się na rynku. Firmy, które są jeszcze małe, ale planują silny rozwój, mogą wykorzystać ten fakt w swojej strategii pozyskiwania partnerów biznesowych.

Formy prawne działalności gospodarczej   
Kroki Przedstawicielstwo Oddział Działalność na własny rachunek lub spółka cywilna Spółka kapitałowa z ograniczona odpowiedzialnością Spółka akcyjna
1. Określenie kosztów przedsięwzięcia Tak Tak Tak Tak Tak
2. Podpisanie umowy
spółki notarialnie
Nie Nie Nie Tak Tak
3. Posiadanie/wynajem lokalu Tak Tak Tak Tak Tak
4. Założenie konta bankowego Tak Tak Tak Tak Tak
5. Wpis do rejestru handlowego Nie Tak Nie Tak Tak
6. Zgłoszenie działalności
w urzędzie ds. gospodarki (Gewerbeamt)
Nie Tak Tak Tak Tak
7. Meldunek w urzędzie
ds. obywatelskich (Burgeramt)
Tak Tak Tak Tak Tak

Podatki

Spółki kapitałowe, takie jak GmbH, UG i AG podlegają opodatkowaniu od osób prawnych w wysokości 15 proc. dochodów firmy (Körperschaftsteuer). Dodatkowo płacą składkę solidarnościową na Nowe Kraje Federalne (byłe NRD) w wysokości 5,5 proc., która obliczana jest na podstawie podatku dochodowego. Ponadto podlegają opodatkowaniu za działalność gospodarczą (Gewerbesteuer), który jest podatkiem komunalnym, a jego stawka zależy od regionu, w którym zarejestrowana jest siedziba spółki.

Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się założyć jednoosobową firmę w Niemczech lub spółkę cywilną, zobligowani są do płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych właśnie tam. W myśl konwencji dot. unikania podwójnego opodatkowania Polacy nie muszą rozliczać zagranicznych dochodów w swoim ojczystym kraju. Po zarejestrowaniu firmy najlepiej samemu zgłosić się do urzędu skarbowego (Finanzamt), ponieważ to pozwoli nam na wybór formy opodatkowania, przykładowo umożliwi nam zwolnienie z obowiązku rozliczania się z podatku VAT, jeżeli obrót firmy nie przekroczy przewidywalnie 17,5 tys. euro. Przed zgłoszeniem firmy do urzędu skarbowego warto skonsultować z doradcą podatkowym, który pomoże nam uzyskać pewne ulgi podatkowe, aby jak najwięcej zysków zostało w kieszeni, a także wskaże nam, jak i kiedy składać deklaracje podatkowe. W przeciwnym razie Urząd ds. gospodarki (Gewerbeamt) sam powiadamia w czasie około 3 tygodni od założenia firmy odpowiedni urząd skarbowy, w którym przedsiębiorca będzie się rozliczał na zasadach ogólnych, bez zwolnień podatkowych. Podatek dochodowy, w zależności od wysokości dochodu, wynosi od 14 proc. do nawet 45 proc.

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych w Niemczech

Stawka podatku Podstawa podatku w euro
0 Poniżej 8 130
14% - 42 % (podatek progresyjny) 8 131 – 52 881
42% 52 882 - 250 730
45% Powyżej 250 730

Firmy jednoosobowe i spółki cywilne, tak samo jak spółki kapitałowe, także są zobowiązane do płacenia podatku od działalności gospodarczej (Gewerbesteuer). Podatek ten do 2007 roku uznawany był jako koszt firmy i mógł być odliczany od obrotu firmy, pomniejszając tym bezpośrednio jej zysk i wysokość podatku dochodowego. W myśl § 35 Einkommensteuer (ustawy o podatku dochodowym) od roku 2007 podatek od działalności gospodarczej, na podstawie specjalnej kalkulacji podatkowej, w dużej mierze amortyzuje wysokość podatku dochodowego.

Podatek VAT w Niemczech (Umsatzsteuer) wynosi standardowo 19 proc. wartości towarów i usług. Niektóre usługi i towary obejmuje stawka zredukowana 7 proc., przede wszystkim te codziennego użytku, ale także książki, gazety i woda pitna. Usługi transgraniczne na terenie Uni Europejskiej zgodnie z § 3a UStG (Ustawy o VAT) zwolnione są od opodatkowania VAT, podobnie jak i transgraniczne dostawy towarów.

System podatkowy w Niemczech jest dość skomplikowany, ponieważ składa się również z wielu innych podatków, przykładowo z tytułu dywidendy wspólników czy innych lokalnych, które obowiązują w wybranych landach. To wymaga regularnego śledzenia zmian w każdym nowym roku podatkowym i pomocy doradców podatkowych, którzy pomogą uniknąć problemów z niemieckim urzędem skarbowym. Te są raczej przychylne podatnikom, mają mniej rygorystyczny stosunek do niego niż w Polsce, pod warunkiem, że przedsiębiorca umiejętnie porusza się w systemie podatkowym. Przykładowo, zazwyczaj nie ma problemu z natychmiastowym zwrotem VATu za wymagające dużych nakładów finansowych inwestycje już w miesiąc po dokonaniu zakupu. Nie ma rygorystycznych terminów składania deklaracji oraz częstych kontroli skarbowych. Przedsiębiorca, który korzysta z usług doradcy podatkowego może skupić się na działalności i dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu zapisów w prawie podatkowym może zaoszczędzić wiele pieniędzy.

Ubezpieczenia

Przedsiębiorca powinien posiadać co najmniej ubezpieczenie zdrowotne. Osoby, które prowadzą działalność mają do wyboru ubezpieczenie w sektorze publicznym lub w prywatnej kasie chorych. W ustawowych publicznych kasach chorych podstawą do obliczenia składki są dochody. Bez prawa do zasiłku chorobowego składka wynosi 14,9 proc., a z prawem do zasiłku do siódmego tygodnia choroby 15,5 proc. Niemieckie firmy ubezpieczeniowe oferują polisy, które pokrywają koszty na wypadek leczenia, a składka zależy od stanu zdrowia i wieku ubezpieczonego. Ubezpieczenie emerytalne obowiązkowe jest dla zatrudnionych pracowników - co miesiąc z jego pensji potrącana jest składka w wysokości około 19 proc., która zasila konto niemieckiego ubezpieczyciela. Połowę składki pokrywa pracodawca, połowę płaci pracownik. Składki osób, prowadzących własną działalność gospodarczą, są zupełnie dobrowolne. Najczęściej przedsiębiorcy muszą zadbać o emeryturę sami i prywatnie zbierać oszczędności na przyszłość, ponieważ nie mają obowiązku państwowego ubezpieczenia emerytalnego.

Gospodarka Niemiec jest najbardziej rozwiniętą społeczną gospodarką rynkową w Europie, a piątą na świecie. Niemcy, zaraz po Chinach, są największym światowym eksporterem. Obecnie zarejestrowanych jest ponad milion przedsiębiorstw. To kraj takich marek, jak Allianz, Adidas, BMW, Bayer, Dr. Oetker, Deutsche Bank. Mimo silnych regulacji prawnych i skomplikowanego systemu podatkowego, warto zdecydować się na prowadzenie biznesu w Niemczech. Miejscowi polskojęzyczni doradcy, którzy bardzo dobrze poruszają się w obu systemach prawnych, polskim i niemieckim, pomogą przejść przez proces zakładania firmy tak, aby uniknąć komplikacji na każdym etapie.

Mirek Hempel, Damian Dziengo oraz Waclaw Glinski,
polskojęzyczni radcy prawni i podatkowi z kancelarii DD Legal Rechtsanwälte z Hamburga

Źródło:Informacja prasowa
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (40)

dodaj komentarz
wiktoria51
Przed startem nawet firmy w Niemczech warto wziac do reki 1 tylko ksiazke. Autor Jażdżyk Oskar tytuł Sekrety 12 sposobów jak zdobyć pieniądze na firmę.
To właśnie dzięki tej lekturce i ja zdobyłam swoją dotację na firmę :)
~Pazdan
Generalnie ja uciekam z allegro.pl, prowadziłem tam sklep i to porażka. Prowizje mnie zjadają a marże mam głodową. Chce wejść na ebay.de. Generalnie Niemiec kupi od Niemca , z konta .pl ciężko się sprzedaje. Zresztą rynek niemiecki to potęga gospodarcza. Tam szanuje się prace drugiej osoby. Każdy wie, że produkt czy Generalnie ja uciekam z allegro.pl, prowadziłem tam sklep i to porażka. Prowizje mnie zjadają a marże mam głodową. Chce wejść na ebay.de. Generalnie Niemiec kupi od Niemca , z konta .pl ciężko się sprzedaje. Zresztą rynek niemiecki to potęga gospodarcza. Tam szanuje się prace drugiej osoby. Każdy wie, że produkt czy usługa musi kosztować i nie ma problemu aby zarabiać. W Polsce każdy walczy ceną a nie jakością. Obecnie jeżeli jesteśmy w UE to handel w Europie jest banalny. Czy ktoś już miał doświadczenie w sprawie zakładania spółek w Niemczech? Jednoosobowa działalność mi nie odpowiada. Do handlu są stworzone spółki kapitałowe i zdania nie zmienię. Liczę na jakieś konkretne odpowiedzi.
Pozdrawiam!
webowy
Konkretna odpowiedź to działaj na Allegro i na niemieckim eBay. Trzeba być wszędzie. Zapraszam Cię na mojego bloga eBay Expert (znajdziesz w wyszukiwarce), gdzie dzielę się swoimi doświadczeniami na niemieckim eBayu. Pozdrawiam.
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
~Maciej
W moim przypadku dobrze się wszystkim zajęli w biurze jbgermany.pl. Moja firma już jest zarejestrowana, wszystko jest dograne ze szczegółami, nie było problemów z urzędami. Zajmują się moją księgowością i kontaktem z niemieckimi urzędnikami. Polecam!
~Andrzej
Zapraszam do www.smuda-consulting.com
i na stronę www.job-profi.pl
~bunia
Gdyby jednak ktoś próbował swoich sił w Warszawie to powstaje tam Centrum Kreatywności które będzie wspomagało polskie start-up’y. W budynku na Targowej 56 znajdą się biura, sale konferencyjne i przestrzenie kreatywnej współpracy dla młodych twórców.
~Letitia
Faktycznie założenie firmy nie jest trudne. Znalazłam ostatnio fajny film, gdzie jest wyjaśnione krok po kroku jak wypełnić druk Gewerbeanmeldung. I obyło się bez dodatkowych kosztów :)

https://www.youtube.com/watch?v=B3wEuW9Y2HE
~rrr
Co was tak ciagnie na te Niemcy. W Polsce mozna sie ostatnio niezle ustawic, juz nawet ceny leasingu poobnizali na maksa. Wejdzcie chociazby na mleasing.pl i sami zobaczcie.

Powiązane: Firma za granicą

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki