REKLAMA

JSW S.A.: Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane w trybie art. 428 § 6 KSH

2023-09-08 16:20
publikacja
2023-09-08 16:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zal_odpowiedzi_RB_21_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
EN/static/att/emitent/2023-09/Zal-odpowiedzi-RB-21-2023_202309081187596919.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-08
Skrócona nazwa emitenta
JSW S.A.
Temat
Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane w trybie art. 428 § 6 KSH
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. [„Spółka”] w załączeniu przekazuje odpowiedzi udzielone na pytania zadane przez akcjonariuszy Spółki będących osobami fizycznymi w trybie art. 428 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Zal_odpowiedzi_RB_21_2023.pdfZal_odpowiedzi_RB_21_2023.pdf Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy złożone w trybie art. 428 par. 6 KSH.
EN/static/att/emitent/2023-09/Zal-odpowiedzi-RB-21-2023_202309081187596919.pdfEN/static/att/emitent/2023-09/Zal-odpowiedzi-RB-21-2023_202309081187596919.pdf Answers to shareholders questions pursuant to Article 428 §6 of the Commercial Company Code.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject:
Response
to questions submitted by a shareholders pursuant to Article 428 § 6 of
the Commercial Company Code.


Body
of the Report: The
Management Board of Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. ("Company")provides
the attached the answers given to the questions asked by a shareholders
of the Company who are a natural persons pursuant to Article 428 § 6 of
the Commercial Company Code.


Legal
Basis: § 19
Section 1 Item 12) of the Regulation issued by the Finance Minister on
29 March 2018 on the Current and Periodic Information Transmitted by
Securities Issuers and the Conditions for Recognizing the Information
Required by the Regulations of a Non-Member State as Equivalent.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-08 Tomasz Cudny Prezes Zarządu
2023-09-08 Robert Ostrowski Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki