REKLAMA

IZOSTAL S.A.: Stałe daty przekazywania raportów okresowych Izostal S.A. w roku obrotowym 2022

2022-01-17 12:10
publikacja
2022-01-17 12:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-17
Skrócona nazwa emitenta
IZOSTAL S.A.
Temat
Stałe daty przekazywania raportów okresowych Izostal S.A. w roku obrotowym 2022
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Izostal S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych Izostal S.A. w roku obrotowym 2022:

1. Raporty roczne:
• jednostkowy raport roczny za 2021 r. - 25 marzec 2022 r.
• skonsolidowany raport roczny za 2021 r. - 25 marzec 2022 r.
2. Raporty kwartalne:
• skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r. - 19 maj 2022 r.
• skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 r. - 17 listopad 2022 r.
3. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 r. wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym - 26 sierpień 2022 r.

Zarząd Izostal S.A. oświadcza, iż zgodnie z § 62 ust 1 RMF Spółka nie będzie przekazywała odrębnych raportów kwartalnych lecz skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową.

Ponadto Zarząd Izostal S.A. informuje, że Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 roku i II kwartał 2022 roku, zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (RMF).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-17 Marek Mazurek Prezes Zarządu
2022-01-17 Marek Matheja Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki