REKLAMA

HELIO S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

2020-11-06 09:18
publikacja
2020-11-06 09:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB_2020_17-z1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_2020_17-z2.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_2020_17-z3.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-06
Skrócona nazwa emitenta
HELIO S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd HELIO S.A. z siedzibą w Wyględach (dalej „Spółka”) przekazuje informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 grudnia 2020 roku, na godzinę 11:00 w siedzibie Spółki w Wyględach przy ul. Stołecznej 26.
Szczegółowy porządek obrad zawarty jest w Ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, stanowiącym wraz projektami uchwał oraz Sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej HELIO S.A. w roku obrotowym 2019/2020 załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
RB_2020_17-z1.pdfRB_2020_17-z1.pdf Ogłoszenie Zarządu HELIO S.A. z siedzibą w Wyględach o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RB_2020_17-z2.pdfRB_2020_17-z2.pdf Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HELIO S.A. zwołanego na dzień 18 grudnia 2020 r.
RB_2020_17-z3.pdfRB_2020_17-z3.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej HELIO S.A. w roku obrotowym 2019/2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-06 Leszek Wąsowicz Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki