REKLAMA

Grupa Azoty miała w II kw. '21 361,25 mln zł EBITDA, zgodnie z szacunkami

2021-09-09 19:10
publikacja
2021-09-09 19:10
Grupa Azoty miała w II kw. '21 361,25 mln zł EBITDA, zgodnie z szacunkami
Grupa Azoty miała w II kw. '21 361,25 mln zł EBITDA, zgodnie z szacunkami
/ Materiały dla mediów

Skonsolidowane przychody Grupy Azoty wyniosły w drugim kwartale 2021 r. 3,173 mld zł (2,27 mld zł przed rokiem), EBIT 169,1 mln zł (124,3 mln zł rok wcześniej), a wynik EBITDA wzrósł do 361,25 mln zł z 315,1 mln zł przed rokiem. Zysk netto wyniósł 167,8 mln zł wobec 57,1 mln zł rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie półrocznym. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

W połowie sierpnia Grupa Azoty szacowała skonsolidowany zysk netto w drugim kwartale 2021 roku na 168 mln zł, EBITDA na 361 mln zł, zysk operacyjny na 169 mln zł, a przychody na 3,173 mld zł.

W całym pierwszym półroczu 2021 r. grupa odnotowała 6,535 mld zł przychodów, 382,5 mln zł EBIT, 766,3 mln zł EBITDA oraz 253,7 mln zł zysku netto.

W pierwszym półroczu 2021 roku rentowność brutto Grupy Azoty na sprzedaży wyniosła 19,7 proc. (21,9 proc. przed rokiem), rentowność EBITDA 11,7 proc. (14 proc. przed rokiem), a rentowność zysku netto 3,9 proc. (wobec 4,1 proc. rok wcześniej).

Jak poinformowała Grupa Azoty, wyniki w drugim kwartale 2021 r. były w głównej mierze pod silną presją kosztową na rynku surowcowym, w tym bardzo wysokimi cenami gazu, co było wynikiem wielu czynników zewnętrznych tj. niskiego poziomu dostaw LNG do Europy i decyzji Rosji o niezwiększaniu dostaw gazu na ten rynek, remontu norweskiej infrastruktury gazowej, historycznie niskich poziomów zapełnienia magazynów, a także presji związanej z rosnącymi cenami uprawnień do emisji CO2 oraz cenami węgla. Wzrosły również koszty pozyskania innych surowców, wykorzystywanych do produkcji w pozostałych segmentach.

Pozytywny wpływ na wyniki grupy miały natomiast wzrosty cen większości produktów we wszystkich segmentach.

"Drugi kwartał to kontynuacja trendów wzrostowych w obszarze cen surowców – przede wszystkim z historycznie wysokimi notowaniami cen uprawnień do emisji CO2 i rekordowymi cenami gazu (...). Grupa ma w znaczącym stopniu zabezpieczone potrzeby bilansowe w zakresie uprawnień do emisji CO2, częściowo na lata 2022-2023, a dodatkowo spodziewamy się otrzymania większej liczby nieodpłatnych uprawnień w stosunku do naszych wcześniejszych przewidywań" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Tomasz Hinc.

W pierwszym półroczu 2021 r. przychody ze sprzedaży w segmencie Nawozy-Agro wyniosły 3,66 mld zł i stanowiły 56 proc. całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy Azoty. W porównaniu do pierwszego półrocza 2020 r. poziom przychodów uległ zwiększeniu o 10 proc., przy jednoczesnym zmniejszonym udziale segmentu w przychodach ogółem grupy. Na działalności segmentu Nawozy-Agro odnotowano zysk ze sprzedaży oraz dodatni wynik EBIT w wysokości 249,92 mln zł. Około 53,1 proc. sprzedaży produktów Segmentu Nawozy-Agro stanowiła sprzedaż na rynku krajowym.

Przychody ze sprzedaży w segmencie Tworzywa wyniosły 842,16 mln zł i stanowiły 12,9 proc. całkowitych przychodów ze sprzedaży grupy. Wartość przychodów segmentu zwiększyła się w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 42,4 proc. Na działalności tego segmentu odnotowano zysk ze sprzedaży oraz ujemny wynik EBIT. Około 86,9 proc. przychodów ze sprzedaży produktów segmentu zostało wygenerowanych ze sprzedaży na rynkach zagranicznych.

Segment Chemia wygenerował przychody ze sprzedaży na poziomie 1,71 mld zł - były one wyższe od przychodów uzyskanych w porównywalnym okresie roku poprzedniego o 40,8 proc. Udział segmentu Chemia w całości osiąganych przychodów kształtuje się na poziomie 26,2 proc. Na działalności tego segmentu odnotowano zysk ze sprzedaży oraz dodatni wynik EBIT w wysokości 131,07 mln zł. Około 59,1 proc. sprzedaży produktów segmentu Chemia stanowiła sprzedaż na rynkach zagranicznych.

Przychody ze sprzedaży w segmencie Energetyka w pierwszym półroczu 2021 r. wyniosły 167,93 mln zł i stanowiły około 2,6 proc. całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy Azoty. Przychody tego segmentu zwiększyły się w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 35,7 proc. Wygenerowany wynik EBIT segmentu był ujemny.

W segmencie Pozostałe w pierwszym półroczu odnotowano przychody ze sprzedaży na poziomie 152,3 mln zł, które wzrosły o 34,2 proc. w porównaniu do przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Stanowią one 2,3 proc. całkowitych przychodów ze sprzedaży. Wygenerowany wynik EBIT segmentu był dodatni.

Grupa Azoty w tym okresie na nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych poniosła nakłady w wysokości 1.346,8 mln zł. (PAP Biznes)

doa/ mfm/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Advertisement

Komentarze (1)

dodaj komentarz
kopernikus1990
"Grupa Azoty miała w II kw. '21 361,25 mln zł EBITDA" - CZy ten zapis nie oznacza czasem 21,36 miliarda EBITDA?

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki