REKLAMA

GRUPA AZOTY SA: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2021 roku

2021-06-02 22:27
publikacja
2021-06-02 22:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Projekty_Uchwal_ZWZ_30062021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ad._2_Wybor_Przewodniczacego.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ad._4_Przyjecie_porzadku_obrad.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ad._5_Uchylenie_tajnosci_glosowania.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ad._6_Wybor_Komisji_Skrutacyjnej.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ad._7a_Sprawozdanie_RN_z_oceny_sprawozdan_za_2020_r.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ad._7b_Sprawozdnie_RN_z_dzialalnosci_za_rok_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ad._8_Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ad._9_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ad._10_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ad._11_Skonsolidowane_Sprawozdanie_z_platnosci.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ad._12_Sprawozdanie_z_inf._niefinansowych.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ad._13_Podzial_zysku_netto.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ad._14_Absolutoria_Czlonkow_Zarzadu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ad._15_Absolutoria_Czlonkow_Rady_Nadzorczej.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ad._16_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ad._17_Zmiany_w_Statucie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ad._18_Zmiany_w_Polityce_Wynagradzania.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ESEF_grupaazoty-2020-12-31.zip  (RAPORT BIEŻĄCY)
ESEF_grupaazoty-2020-12-31.zip.xades  (RAPORT BIEŻĄCY)
Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_spolki_Grupa_Azoty_SA_za_2020_rok.xhtml  (RAPORT BIEŻĄCY)
Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_spolki_Grupa_Azoty_SA_za_2020_rok.xhtml.xades  (RAPORT BIEŻĄCY)
Skonsolidowane_sprawozdanie_Grupy_Kapitalowej_Grupa_Azoty_z_platnosci_na_rzecz_administracji_publicznej_2020_rok.xhtml  (RAPORT BIEŻĄCY)
Skonsolidowane_sprawozdanie_Grupy_Kapitalowej_Grupa_Azoty_z_platnosci_na_rzecz_administracji_publicznej_2020_rok.xhtml.xades  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_na_temat_informacji_niefinansowych_Grupy_Kapitalowej_Grupa_Azoty_za_2020_rok.xhtml  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_na_temat_informacji_niefinansowych_Grupy_Kapitalowej_Grupa_Azoty_za_2020_rok.xhtml.xades  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-02
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA AZOTY SA
Temat
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: „Spółka”) w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.


Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Załączniki
Plik Opis
Projekty Uchwał ZWZ 30062021.pdfProjekty Uchwał ZWZ 30062021.pdf
Ad. 2 Wybór Przewodniczącego.pdfAd. 2 Wybór Przewodniczącego.pdf
Ad. 4 Przyjęcie porządku obrad.pdfAd. 4 Przyjęcie porządku obrad.pdf
Ad. 5 Uchylenie tajności głosowania.pdfAd. 5 Uchylenie tajności głosowania.pdf
Ad. 6 Wybór Komisji Skrutacyjnej.pdfAd. 6 Wybór Komisji Skrutacyjnej.pdf
Ad. 7a Sprawozdanie RN z oceny sprawozdań za 2020 r.pdfAd. 7a Sprawozdanie RN z oceny sprawozdań za 2020 r.pdf
Ad. 7b Sprawozdnie RN z działalnosci za rok 2020.pdfAd. 7b Sprawozdnie RN z działalnosci za rok 2020.pdf
Ad. 8 Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe.pdfAd. 8 Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe.pdf
Ad. 9 Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe.pdfAd. 9 Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe.pdf
Ad. 10 Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu z działalności.pdfAd. 10 Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu z działalności.pdf
Ad. 11 Skonsolidowane Sprawozdanie z płatnosci.pdfAd. 11 Skonsolidowane Sprawozdanie z płatnosci.pdf
Ad. 12 Sprawozdanie z inf. niefinansowych.pdfAd. 12 Sprawozdanie z inf. niefinansowych.pdf
Ad. 13 Podział zysku netto.pdfAd. 13 Podział zysku netto.pdf
Ad. 14 Absolutoria Członków Zarządu.pdfAd. 14 Absolutoria Członków Zarządu.pdf
Ad. 15 Absolutoria Członków Rady Nadzorczej.pdfAd. 15 Absolutoria Członków Rady Nadzorczej.pdf
Ad. 16 Sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdfAd. 16 Sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf
Ad. 17 Zmiany w Statucie.pdfAd. 17 Zmiany w Statucie.pdf
Ad. 18 Zmiany w Polityce Wynagradzania.pdfAd. 18 Zmiany w Polityce Wynagradzania.pdf
ESEF_grupaazoty-2020-12-31.zipESEF_grupaazoty-2020-12-31.zip
ESEF_grupaazoty-2020-12-31.zip.xadesESEF_grupaazoty-2020-12-31.zip.xades
Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_spółki_Grupa_Azoty_SA_za_2020_rok.xhtmlJednostkowe_sprawozdanie_finansowe_spółki_Grupa_Azoty_SA_za_2020_rok.xhtml
Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_spółki_Grupa_Azoty_SA_za_2020_rok.xhtml.xadesJednostkowe_sprawozdanie_finansowe_spółki_Grupa_Azoty_SA_za_2020_rok.xhtml.xades
Skonsolidowane_sprawozdanie_Grupy_Kapitałowej_Grupa_Azoty_z_płatności_na_rzecz_administracji_publicznej_2020_rok.xhtmlSkonsolidowane_sprawozdanie_Grupy_Kapitałowej_Grupa_Azoty_z_płatności_na_rzecz_administracji_publicznej_2020_rok.xhtml
Skonsolidowane_sprawozdanie_Grupy_Kapitałowej_Grupa_Azoty_z_płatności_na_rzecz_administracji_publicznej_2020_rok.xhtml.xadesSkonsolidowane_sprawozdanie_Grupy_Kapitałowej_Grupa_Azoty_z_płatności_na_rzecz_administracji_publicznej_2020_rok.xhtml.xades
Sprawozdanie_na_temat_informacji_niefinansowych_Grupy_Kapitałowej_Grupa_Azoty_za_2020_rok.xhtmlSprawozdanie_na_temat_informacji_niefinansowych_Grupy_Kapitałowej_Grupa_Azoty_za_2020_rok.xhtml
Sprawozdanie_na_temat_informacji_niefinansowych_Grupy_Kapitałowej_Grupa_Azoty_za_2020_rok.xhtml.xadesSprawozdanie_na_temat_informacji_niefinansowych_Grupy_Kapitałowej_Grupa_Azoty_za_2020_rok.xhtml.xades

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-02 Tomasz Hinc Prezes Zarządu
2021-06-02 Marek Wadowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki