GPW: zmiana systemu notowań akcjami VERTE S.A. oraz zawieszenia obrotu tymi akcjami na rynku NewConnect

Uchwała Nr 280/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki VERTE S.A. oraz zawieszenia obrotu tymi akcjami na rynku NewConnect

§ 1

Zarząd Giełdy, działając na podstawie § 9 ust. 7 i 12 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanawia zmienić od dnia 3 kwietnia 2019 r. system notowań akcjami spółki VERTE S.A. ("Spółka"), oznaczonymi kodem "PLVERTE00010" - na system notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego, z zastrzeżeniem postanowień § 2.

§ 2

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2) i ust. 1a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót akcjami, o których mowa w § 1, w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect - do końca drugiego dnia obrotu następującego po dniu przekazania przez Spółkę do publicznej wiadomości, w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, następujących raportów okresowych:

a) raportu rocznego za rok 2017,

b) raportu kwartalnego za III kwartał roku 2018,

c) raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2018

- spełniających wymogi określone w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

§ 3

W przypadku ziszczenia się przesłanek formalnych umożliwiających wznowienie obrotu akcjami spółki VERTE S.A. na rynku NewConnect, oraz pod warunkiem, że Zarząd Giełdy nie stwierdzi do tego czasu innych uchybień w zakresie przestrzegania przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie lub wykonywania obowiązków informacyjnych przez tę spółkę, uzasadniających dalsze zawieszenie obrotu jej akcjami, informacja o dniu wznowienia tego obrotu zostanie podana przez Giełdę do publicznej wiadomości w drodze komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej rynku NewConnect najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wznowienia obrotu.

§ 4

Traci moc § 1 ust. 1 pkt 23) Uchwały Nr 563/2018 Zarządu Giełdy z dnia 4 czerwca 2018 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 3 kwietnia 2019 r.

kom abs/

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
WIG -0,51% 59 191,71
2019-11-08 17:15:01
WIG20 -0,74% 2 255,46
2019-11-08 17:15:00
WIG30 -0,72% 2 551,68
2019-11-08 17:15:01
MWIG40 0,04% 3 759,27
2019-11-08 17:15:01
DAX -0,23% 13 198,37
2019-11-11 17:37:00
NASDAQ -0,11% 8 466,28
2019-11-11 20:11:00
SP500 -0,17% 3 087,70
2019-11-11 20:11:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.