REKLAMA

GPW: zmiana systemu notowań akcjami VERTE S.A. oraz zawieszenia obrotu tymi akcjami na rynku NewConnect

2019-04-01 08:40
publikacja
2019-04-01 08:40

Uchwała Nr 280/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki VERTE S.A. oraz zawieszenia obrotu tymi akcjami na rynku NewConnect

§ 1

Zarząd Giełdy, działając na podstawie § 9 ust. 7 i 12 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanawia zmienić od dnia 3 kwietnia 2019 r. system notowań akcjami spółki VERTE S.A. ("Spółka"), oznaczonymi kodem "PLVERTE00010" - na system notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego, z zastrzeżeniem postanowień § 2.

§ 2

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2) i ust. 1a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót akcjami, o których mowa w § 1, w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect - do końca drugiego dnia obrotu następującego po dniu przekazania przez Spółkę do publicznej wiadomości, w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, następujących raportów okresowych:

a) raportu rocznego za rok 2017,

b) raportu kwartalnego za III kwartał roku 2018,

c) raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2018

- spełniających wymogi określone w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

§ 3

W przypadku ziszczenia się przesłanek formalnych umożliwiających wznowienie obrotu akcjami spółki VERTE S.A. na rynku NewConnect, oraz pod warunkiem, że Zarząd Giełdy nie stwierdzi do tego czasu innych uchybień w zakresie przestrzegania przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie lub wykonywania obowiązków informacyjnych przez tę spółkę, uzasadniających dalsze zawieszenie obrotu jej akcjami, informacja o dniu wznowienia tego obrotu zostanie podana przez Giełdę do publicznej wiadomości w drodze komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej rynku NewConnect najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wznowienia obrotu.

§ 4

Traci moc § 1 ust. 1 pkt 23) Uchwały Nr 563/2018 Zarządu Giełdy z dnia 4 czerwca 2018 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 3 kwietnia 2019 r.

kom abs/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki