REKLAMA

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji serii I oraz J spółki SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE SA

2019-01-04 17:42
publikacja
2019-01-04 17:42

Uchwała Nr 10/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz J spółki SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 9 stycznia 2019 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda:

a) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji serii I,

b) 566.200 (pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście) akcji serii J - pod warunkiem dokonania w dniu 9 stycznia 2019 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLSFLND00011";

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "SURFLAND" i oznaczeniem "SSK".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki