6,8000 zł
0,29% 0,0200 zł
Globalworth Poland Real Estate N.V. (GPR)

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
NOTICE_ON_THE_CONVOCATION_OF_ANNUAL_GENERAL_MEETING.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ZAWIADOMIENIE_O_ZWOLANIU_ZWYCZAJNEGO_WALNEGO_ZGROMADZENIA_AKCJONARIUSZY.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-05
Skrócona nazwa emitenta
GLOBALWORTH POLAND
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Rada dyrektorów spółki Globalworth Poland Real Estate N.V. („Spółka”), informuje, iż podjęła decyzję o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki na dzień 17 maja 2019 r. o godzinie 10:30 CET („NWZ”), które odbędzie się pod adresem Claude Debussylaan 15, 1082 MC Amsterdam, Holandia.
Dokument stanowiący załącznik do niniejszego raportu został przygotowany zgodnie z postanowieniami statutu Spółki i zawiera porządek obrad wraz z objaśnieniami, instrukcje i dokumenty wymagane do uczestnictwa w NWZ i wykonywania prawa głosu.
Jednocześnie, w związku z punktami porządku obrad NWZ wymagającymi uchwał walnego zgromadzenia, w załączeniu podane są propozycje ich projektów. Rada dyrektorów rekomenduje, aby NWZ podjęło uchwały o zaproponowanej treści.
Porządek obrad wraz z objaśnieniami są dostępne na stronie internetowej Spółki (https://www.globalworth.pl) od piątku 5 kwietnia 2019 r. Te dokumenty są również dostępne do wglądu w biurze Spółki w Holandii (Claude Debussylaan 15, 1082 MC Amsterdam, Holandia).
Załączniki
Plik Opis
NOTICE ON THE CONVOCATION OF ANNUAL GENERAL MEETING.pdfNOTICE ON THE CONVOCATION OF ANNUAL GENERAL MEETING.pdf AGM convocation notice
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY.pdfZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY.pdf Zawiadomienie o zwołaniu WZA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Convocation
of an Extraordinary General Meeting of the Company


The
Board of Directors of Globalworth Poland Real Estate 
N.V. (the “Company”),
informs that, it was decided to convene extraordinary general meeting of
the Company on 17 May 2019, at 10:30 AM (CET) (the “EGM”),
to be held at Claude Debussylaan 15, 1082 MC Amsterdam, the Netherlands.


An
appendix to this report has been prepared in accordance with Company’s
articles of association and contains agenda of the meeting with
explanatory notes, instructions and documents for participations and
voting at the EGM.


At the
same time, in accordance with points of the agenda requiring resolutions
of the EGM, drafts of such resolutions are enclosed. The Board of
Directors hereby recommends to approve the resolutions.


The
agenda and explanatory notes thereto are available on the Company’s
website (https://en.globalworth.pl) from Friday, 5 April 2019. These
documents are also available for inspection at the registered office of
the Company in the Netherlands (Claude Debussylaan 15, 1082 MC
Amsterdam, the Netherlands).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-05 Rafał Pomorski CFO
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

  • NWZA ws. przywrócenia akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) oraz wycofania ich z obrotu na GPW.

  • Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 6,90 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Globalworth Holding B.V.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.