REKLAMA
WEBINAR

GENOMTEC S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Genomtec S.A. na dzień 27 czerwca 2023 roku

2023-05-31 15:27
publikacja
2023-05-31 15:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2_Projekty_uchwal_na_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
3_Sprawozdanie_RN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4_Wzor_pelnomocnictwa.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
5_Formularz_glosowania_przez_pelnomocnika.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
6_Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
7_Klauzula_informacyjna_RODO.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-31
Skrócona nazwa emitenta
GENOMTEC S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Genomtec S.A. na dzień 27 czerwca 2023 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 13:30 w siedzibie Emitenta we Wrocławiu (51-317), ul. Bierutowska 57-59.

Szczegółowy planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmuje:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2022.
6.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2022.
7.Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2022.
8.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2022 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2022.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2022.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2022.
11.Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2022.
12.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty GENOMTEC S.A. za rok obrotowy 2022.
13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu GENOMTEC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
14.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
15.Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. na nową kadencję.
16.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta znajdują się w załącznikach do raportu.

Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://genomtec.com/akcje/#walne-zgromadzenie zamieszczono m.in. pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami, pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.
Załączniki
Plik Opis
1_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf1_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf ogloszenie
2_Projekty uchwał na ZWZ.pdf2_Projekty uchwał na ZWZ.pdf projekty
3_Sprawozdanie RN.pdf3_Sprawozdanie RN.pdf sprawozdanie
4_Wzór pełnomocnictwa.pdf4_Wzór pełnomocnictwa.pdf pelnomocnictwo
5_Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf5_Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf formularz
6_Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf6_Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf liczba
7_Klauzula informacyjna RODO.pdf7_Klauzula informacyjna RODO.pdf rodo

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-31 Michal Wachowski Czlonek Zarzadu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki