REKLAMA

FAM SA: Otrzymanie pisma dotyczącego umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM S.A. zwołanego na dzień 10 stycznia 2018 r.

2017-12-21 13:31
publikacja
2017-12-21 13:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 65 / 2017
Data sporządzenia: 2017-12-21
Skrócona nazwa emitenta
FAM SA
Temat
Otrzymanie pisma dotyczącego umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM S.A. zwołanego na dzień 10 stycznia 2018 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą FAM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 20 grudnia 2017 r. Spółka otrzymała w postaci elektronicznej pismo („Pismo”) złożone w imieniu 66 osób fizycznych mających reprezentować 5,1962% kapitału zakładowego Emitenta (łącznie „Wnioskodawcy”), poprzez które Wnioskodawcy domagają się – na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych – umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego
na dzień 10 stycznia 2018 r. punktów umożliwiających głosowanie w przedmiocie następujących uchwał:
1) „w sprawie uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”;
2) „w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do wykonania w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały wyceny wartości akcji Spółki według ich wartości godziwej przez wiarygodny i rzetelny podmiot, który posiada udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu podobnych wycen i upoważnia Zarząd Spółki do dokonania w tym zakresie wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych”.
Po dokonaniu odpowiedniej analizy Pisma, Zarząd Spółki podejmie – w ustawowym terminie – właściwe działania wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-12-21 Paweł Relidzyński Prezes Zarządu
2017-12-21 Sławomir Chrzanowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki