REKLAMA

EBC dorzuca 500 mld euro na walkę z kryzysem

2020-12-10 13:45, akt.2020-12-10 16:20
publikacja
2020-12-10 13:45
aktualizacja
2020-12-10 16:20
EBC dorzuca 500 mld euro na walkę z kryzysem
EBC dorzuca 500 mld euro na walkę z kryzysem
fot. ilolab / / Shutterstock

Europejski Bank Centralny nie obniżył dziś stóp procentowych, jednak dosypał do gospodarki strefy euro kolejnych 500 mld euro.

- Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym, jak i depozytu w banku centralnym na koniec dnia pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio 0,00 proc., 0,25 proc. oraz -0,50 proc. – stwierdziła Rada Prezesów EBC, organ decydujący o polityce monetarnej strefy euro.

Inwestorzy nie oczekiwali od EBC cięcia stóp procentowych. Warto przypomnieć, że EBC po raz ostatni obniżył stopy we wrześniu 2019 r. Ich poziom jest obecnie najniższy w historii – w trakcie pandemii nie sięgnięto po jeszcze niższe ich wartości.

Nowości zostały natomiast ogłoszone w dalszej części komunikatu. Zgodnie z oczekiwaniami rynku oraz sygnałami wysłanymi przez EBC już pod koniec października, bank centralny strefy euro zwiększył skalę programu pandemicznych zakupów obligacji (PEPP) o kolejnych 500 mld euro, do 1,85 bln euro. To już drugie rozszerzenie programu – pierwsze miało miejsce w czerwcu.

EBC równocześnie zakomunikował, że program wydłużony zostanie przynajmniej do marca 2022 r. Poprzednio wskazywaną w tym kontekście datą był czerwiec 2021 r. W komunikacie znalazło się także zapewnienie, że "Rada Prezesów będzie prowadzić zakupy do momentu, aż uzna, że okres kryzysu koronawirusowego został zakończony".

Bez zmian pozostało przeznaczanie 20 mld euro miesięcznie na program zakupu aktywów APP, poszerzone maja być natomiast programy pożyczkowe TLTRO i PELTRO.

EBC zrewidował w górę prognozy dynamiki PKB na 2020 r. do -7,3 proc., na 2021 r. w dół do +3,9 proc., a na 2022 r. w dół do 3,2 proc. EBC zrewidował w dół prognozy inflacji na 2020 r. na 0,2 proc., na 2021 r. pozostawił bez zmian na 1 proc., a w 2022 r. obniżył do 1,1 proc. Opublikowano też prognozy na 2023 r.

W tabeli poniżej pełne prognozy EBC (w proc. rdr).

prognozy z: grudzień'20


| wrzesień'20

prognozy na: 2020 2021 2022 2023 | 2020 2021 2022
Realny PKB -7,3 3,9 3,2 2,1 | -8,7 5,2 4,2
Inflacja HICP 0,2 1 1,1 1,4 | 0,3 1 1,3

Pełne projekcje makro, w tym bazowy HICP oraz ich założenia zostaną opublikowane o godz. 15.30.

Ceny konsumpcyjne w strefie euro spadły o 0,3 proc. w XI w ujęciu rdr, po spadku w X o 0,3 proc. - podał w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w I wyliczeniu. Analitycy szacowali spadek o 0,2 proc.

CPI bazowy rdr wzrósł w XI o 0,2 proc., po wzroście w X o 0,2 proc. Tu szacowano +0,2 proc.

Odrodzenie się pandemii COVID-19 i związane z nim środki zapobiegawcze znacznie ograniczają działalność gospodarczą strefy euro, która zgodnie z oczekiwaniami znacznie skurczy się w IV kw. 2020 r. – powiedziała prezes EBC Christine Lagarde na konferencji po posiedzeniu banku.

„Oczekuje się, że druga fala pandemii i związana z nią intensyfikacja środków powstrzymujących jej rozprzestrzenianie, obserwowana od połowy października, spowoduje ponowny znaczny spadek aktywności w czwartym kwartale, chociaż w znacznie mniejszym stopniu niż obserwowany w drugim kwartale tego roku” – powiedziała Lagarde.

"Chociaż środki polityki fiskalnej wspierają gospodarstwa domowe i firmy, konsumenci zachowują ostrożność w świetle pandemii i jej konsekwencji dla zatrudnienia i dochodów. Ponadto słabsze bilanse i niepewność co do perspektyw gospodarczych obciążają inwestycje przedsiębiorstw" - dodała.

Lagarde podkreśliła, że bilans ryzyka dla perspektyw wzrostu w strefie euro wciąż przechylony jest na stronę negatywną, lecz mniej wyraźnie niż wcześniej.

"Chociaż wiadomości o perspektywach wprowadzenia szczepionek w najbliższej przyszłości są zachęcające, ryzyko pogorszenia koniunktury pozostaje powiązane z konsekwencjami pandemii dla warunków ekonomicznych i finansowych" - powiedziała prezes EBC.

"Informacje o wprowadzeniu szczepionek pozwala na większą pewność co do możliwości stopniowego rozwiązania kryzysu zdrowotnego. Jednak osiągnięcie powszechnej odporności zajmie trochę czasu, podczas gdy nie można wykluczyć dalszych fal pandemii, z kolejnymi wyzwaniami dla zdrowia publicznego i perspektyw ekonomicznych" - dodała.

Prezes EBC powiedziała, że inflacja bazowa prawdopodobnie pozostanie na ujemnym poziomie do początku 2021 r.

"Oczekuje się, że presja cenowa pozostanie ograniczona ze względu na słaby popyt, zwłaszcza w turystyce i sektorach związanych z podróżami, a także z powodu niskiej presji płacowej i aprecjacji kursu euro. Po wygaśnięciu skutków pandemii ożywienie popytu, wspierane akomodacyjną polityką fiskalną i monetarną, będzie wywierać presję na wzrost inflacji w średnim okresie. Wskaźniki rynkowe i oparte na ankietach miary długoterminowych oczekiwań inflacyjnych pozostają na niskim poziomie" - powiedziała przewodnicząca Rady Prezesów.

"Chociaż aktywność w sektorze produkcyjnym nadal utrzymuje się na dobrym poziomie, działalność usługowa jest poważnie osłabiona przez wzrost wskaźników infekcji i nowe ograniczenia dotyczące interakcji społecznych i mobilności. Inflacja pozostaje bardzo niska w kontekście słabego popytu i znacznego zastoju na rynkach pracy i produktów" - dodała.

Lagarde podała też szczegóły dotyczące nadzwyczajnego program zakupów aktywów w czasie pandemii (PEPP).

"Będziemy dokonywać zakupów w ramach PEPP elastycznie w zależności od warunków rynkowych oraz mając na celu zapobieżenie zaostrzenia warunków finansowania (...). Ponadto elastyczność zakupów w czasie, w różnych klasach aktywów i w różnych jurysdykcjach, będzie nadal wspierać płynną transmisję polityki pieniężnej" - powiedziała Lagarde.

"Wydłużenie naszych zakupów w ramach PEPP w dłuższej perspektywie odzwierciedla przedłużające się skutki pandemii dla gospodarki i inflacji" - dodała.

Przewodnicząca Rady Prezesów potwierdziła po raz kolejny gotowość banku centralnego do zmiany parametrów polityki monetarnej w razie konieczności.

"Znaczny bodziec monetarny jest nadal niezbędny, aby wesprzeć ożywienie gospodarcze i zabezpieczyć średniookresową stabilność cen" - wskazywała Lagarde.

"Rada Prezesów jest w dalszym ciągu gotowa do odpowiedniego dostosowania wszystkich swoich instrumentów, tak aby inflacja w sposób trwały zbliżała się do celu, zgodnie z jej zobowiązaniem do symetrii" - dodała.

Lagarde dodała, że podjęte przez EBC środki, wraz ze środkami przyjętymi przez rządy krajowe i instytucje europejskie, będą nadal wspierać dostęp do finansowania.

MZ/PAP

Źródło:Bankier24
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (10)

dodaj komentarz
xyzq
To, co obecnie dzieje się na świecie przypomina mi eksperyment naukowców sprzed kilku lat. Otórz ogłosili oni, że "uwięzili" światło (a konkretnie - foton). Za pomocą skomplikowanej aparatury (laserów, pól) udało im się znacznie zmniejszyć prędkość fotonu w pewnym specjalnie wychodowanym krysztale. Dokładniej To, co obecnie dzieje się na świecie przypomina mi eksperyment naukowców sprzed kilku lat. Otórz ogłosili oni, że "uwięzili" światło (a konkretnie - foton). Za pomocą skomplikowanej aparatury (laserów, pól) udało im się znacznie zmniejszyć prędkość fotonu w pewnym specjalnie wychodowanym krysztale. Dokładniej rzecz biorąc - foton, poruszający się z prędkością (skądindąt :) światła na czas przelotu został znacznie spowolniony, naukowcy mogli mu się przyjżeć a po opuszczeniu aparatury - dalej pomknął, z prędkością światła (a jakże :). To, co obecnie dzieje się na świecie przypomina ten właśnie eksperyment - w skali globu. Wiadomo z historii jak wyglądają cykle koniunkturalne, w którym momencie obecnie powinniśmy się znajdować a w którym się znajdujemy. "Finansowi naukowcy" "uwięzili" cykl koniunkturalny w pewnym momencie za pomocą gigantycznego QE. Ale ten cykl się porusza, bardzo wolno ale jednak. Dlatego "naukowcy finansowi" grzeją maszynę do granic możliwości dosypując do zasilania kolejne setki miliardów. A cykl i tak się przesuwa... ponieważ nikt nie wie, co się stanie, kiedy cykl opuści "bańkę ochronną" (a właściwie dane historyczne nam to mówią - i nikt tego nie chce) - "finansowi naukowcy" starają się wymyślić alchemiczny kamień filozofizczny, który "foton" załamania finansowego zamieni w coś innego przed opuszczeniem ochronnej bańki :) Może to będzie dochód gwarantowany? Może coś innego? W każdym razie - dosypywać kasę można do momentu, dopuki wszyscy duzi gracze będą wierzyli, że: a. ma to sens, b. kasa jest coś warta (bo skoro można ją "wyczarować" w nieskończonej ilości, to... :), c. odsetki od długu mają jakąkolwiek szansę być spłacone (bo w to, że DŁUG będzie spłacony - nie wierzy chyba już nikt przy zdrowych zmysłach)... Puki co - wszyscy oglądamy w ramach eksperymentu spowolniony piękny foton finansowy majestatycznie płynący przez aparaturę do jego spowolnienia. Ale on ją kiedyś opuści :)
jas2
"Puki co"? A może póki co?
lampeduza
Ok a skąd EBC czyli politycy ma 500 mld Euro? Ma z podatków i hojną ręką rozrzuca a przyszłe pokolenia będą spłacać. Świat stanął na głowie i wszystko oparte jest o rozdawnictwo, dotacje, dopłaty! Realna gospodarka nie ma już znaczenia.
meryt
lampeduza 'Ok a skąd EBC... ma 500 mld Euro? Ma z podatków"

Europejski Bank Centralny skupuje obligacje za nowo wyemitowane euro, to nie są podatki :)
sel
Ta nasze miękiszony wystarczyło że Tramp pochwalił i jadły z ręki , nawet czołgały się ,a pyskują do UE bo wiedzą ,że Tusk w UE zadba o Polskę i Polaków a jak wyjdą na jaw ich kłamstwa oszustwa i machloje skończy się dojna zmiana. Trzeba będzie wyjaśniać te państwowe darowizny ziemi plebanom i odkupywanie Ta nasze miękiszony wystarczyło że Tramp pochwalił i jadły z ręki , nawet czołgały się ,a pyskują do UE bo wiedzą ,że Tusk w UE zadba o Polskę i Polaków a jak wyjdą na jaw ich kłamstwa oszustwa i machloje skończy się dojna zmiana. Trzeba będzie wyjaśniać te państwowe darowizny ziemi plebanom i odkupywanie za GROSZE , te miliardy do ich fundacji i fikcyjnych firm , te setki miliardów nowych długów , dziesiątki nowych podatków i wzrost biedy i biednych ludzi.
lorelie
Premier Hiszpanii już zapowiedział że 25% środków które otrzyma jego kraj zostanie po przeznaczonebba nielegalnych imigrantów i wspieranie środowiska feministycznego. To niestety nie żart. Tam jest 17% bezrobocia...ale ważne są feministki nie gospodarka. Ich długi będzie spłacać także Polska gdzie emeryt nie ma na leki..
dlaczego_nie
Polska nie ma imigrantów to nie dostanie ....
Ale imigranci są....
greatmongo
Skad znalazles takie info?
dlaczego_nie odpowiada greatmongo
Dużo podróżuje po Polsce. Pierwszy raz zobaczyłem kobietę w burce w szczawnicy
meryt odpowiada dlaczego_nie
Burkę może kupić każdy :)

Powiązane: Koronawirus a gospodarka

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki