REKLAMA

DINO POLSKA S.A.: Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu „DINO POLSKA” S.A.

2022-02-23 17:14
publikacja
2022-02-23 17:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2022
Data sporządzenia: 2022-02-23
Skrócona nazwa emitenta
DINO POLSKA S.A.
Temat
Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu „DINO POLSKA” S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd „DINO POLSKA” S.A. ("Spółka") informuje, że 23 lutego 2022 r. Pan Michał Muskała, w porozumieniu z Zarządem i Radą Nadzorczą Spółki, złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu „DINO POLSKA” S.A., ze skutkiem na moment jej złożenia.

Rezygnacja została uzasadniona przez Michała Muskałę potrzebą skoncentrowania się na pracy Członka Zarządu w spółkach zależnych „DINO POLSKA” S.A., odpowiedzialnych za procesy inwestycyjne Grupy Kapitałowej Dino Polska, w szczególności za budowę centrów dystrybucyjnych.

Michał Muskała będzie dalej pełnić funkcję Członka Zarządu następujących spółek z Grupy Kapitałowej Dino Polska: Centrum Wynajmu Nieruchomości Sp. z o.o., Centrum Wynajmu Nieruchomości 1 S.A., Centrum Wynajmu Nieruchomości 2 S.A., Centrum Wynajmu Nieruchomości 3 S.A., Centrum Wynajmu Nieruchomości 4 S.A., Centrum Wynajmu Nieruchomości 5 S.A., Centrum Wynajmu Nieruchomości 6 S.A.

Podstawa prawna raportu: § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Topic:Resignation of the „DINO POLSKA”
S.A. Management Board MemberBody of the report: The
Management Board of „DINO POLSKA” S.A. ("Company") reports that on 23
February 2022, Mr. Michał Muskała, in consultation with the Company’s
Management Board and Supervisory Board, tendered his resignation from
serving in the capacity of the „DINO POLSKA” S.A. Management Board
Member, effective as of the time of its submission to the Company.Michał
Muskała cited the necessity of being totally engaged in his work as a
management board member in subsidiaries of „DINO POLSKA” S.A.,
responsible for investments of Dino Polska Capital Group, in particular
for the construction of distribution centers, as the reason for his
resignation.Michał Muskała will continue to serve as a
Management Board Member of of the following subsidiaries of „DINO
POLSKA” S.A.: Centrum Wynajmu Nieruchomości Sp. z o.o., Centrum Wynajmu
Nieruchomości 1 S.A., Centrum Wynajmu Nieruchomości 2 S.A., Centrum
Wynajmu Nieruchomości 3 S.A., Centrum Wynajmu Nieruchomości 4 S.A.,
Centrum Wynajmu Nieruchomości 5 S.A., Centrum Wynajmu Nieruchomości 6
S.A.Legal basis: § 5 Section 4 of the Finance Minister’s
Regulation of 29 March 2018 on current and periodic information
transmitted by securities issuers and the conditions for recognizing
information required by the laws of a non-member state as equivalent.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-02-23 Michał Krauze Członek Zarządu
2022-02-23 Izabela Biadała Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki