BOŚ SA: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. na dzień 5 sierpnia 2020 r. wraz z projektami uchwał

2020-07-07 09:30
publikacja
2020-07-07 09:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_NWZ_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-07
Skrócona nazwa emitenta
BOŚ SA
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. na dzień 5 sierpnia 2020 r. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757), Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 5 Statutu Banku, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) na dzień 5 sierpnia 2020 r., na godzinę 10:00, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Żelaznej 32, (wejście od ul. Siennej) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Sekretarza NWZ.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej:
a) podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej,
b) podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Bank Ochrony Środowiska S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego na dzień 5 sierpnia 2020 r.
9. Zamknięcie NWZ.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. oraz projekty uchwał NWZ znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
Ogloszenie_o_zwolaniu NWZ_2020.pdfOgloszenie_o_zwolaniu NWZ_2020.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ BOŚ 2020
Projekty_uchwal_NWZ_2020.pdfProjekty_uchwal_NWZ_2020.pdf Projekty uchwał NWZ BOŚ 2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-07 Arkadiusz Garbarczyk Wiceprezes Zarządu
2020-07-07 Jerzy Zań Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki