REKLAMA

BENEFIT SYSTEMS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 września 2022 r.

2022-09-30 14:22
publikacja
2022-09-30 14:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-30
Skrócona nazwa emitenta
BENEFIT SYSTEMS S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 września 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Treść Raportu:

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 września 2022 roku:

1) James Van Bergh – 453.691 akcji reprezentujących 453.691 głosów na Walnym Zgromadzeniu; procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 września 2022 r. –26,10%; procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów –15,47%;
2) Benefit Invest Limited – 295.421 akcji reprezentujących 295.421 głosów na Walnym Zgromadzeniu; procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 września 2022 r. – 17,00%; procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów – 10,07%;
3) Fundacja Drzewo i Jutro – 233.497 akcji reprezentujących 233.497 głosów na Walnym Zgromadzeniu; procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 września 2022 r. – 13,44%; procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów: 7,96%;
4) Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander – 199.000 akcji reprezentujących 199.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu; procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 września 2022 r. – 11,45%; procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów: 6,78%.
5) Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 199.000 akcji reprezentujących 199.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu; procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 września 2022 r. – 11,45%; procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów: 6,78%.
6) Invesco Europlus Fund – 111.722 akcji reprezentujących 111.722 głosów na Walnym Zgromadzeniu; procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 września 2022 r. – 6,43%; procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów: 3,81%.
7) Invesco Global Diversified Companies Fund – 104.263 akcji reprezentujących 104.263 głosów na Walnym Zgromadzeniu; procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 września 2022 r. – 6,00%; procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów: 3,55%.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


List of the shareholders holding at least 5% of the number of votes at
the Extraordinary General Meeting of the Company held on September 30,
2022The Management Board of Benefit Systems S.A.
with its registered seat in Warsaw (hereinafter, the “Company”), hereby
provides the list of the shareholders holding at least 5% of the number
of votes at the Extraordinary General Meeting of the Company held on
September 30, 2022:


1) James Van Bergh – 453,691 shares representing 453,691 votes at the
General Meeting; percentage share in the number of votes at the General
Meeting on September 30, 2022: 26,10%; percentage share in the total
number of votes: 15.47%;


2) Benefit Invest Limited – 295,421 shares representing 295,421 votes at
the General Meeting; percentage share in the number of votes at the
General Meeting on September 30, 2022: 17,00%; percentage share in the
total number of votes: 10.07%;


3) Fundacja Drzewo i Jutro – 233,497 shares representing 233,497 votes
at the General Meeting; percentage share in the number of votes at the
General Meeting on September 30, 2022: 13,44%; percentage share in the
total number of votes: 7.96%;


4) Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander – 199,000 shares
representing 199,000 votes at the General Meeting; percentage share in
the number of votes at the General Meeting on September 30, 2022:
11.45%; percentage share in the total number of votes: 6.78%.


5) Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 199,000 shares
representing 199,000 votes at the General Meeting; percentage share in
the number of votes at the General Meeting on September 30, 2022:
11.45%; percentage share in the total number of votes: 6.78%.


6) Invesco Europlus Fund – 111,722 shares representing 111,722 votes at
the General Meeting; percentage share in the number of votes at the
General Meeting on September 30, 2022: 6,43%; percentage share in the
total number of votes: 3.81%.


7) Invesco Global Diversified Companies Fund – 104,263 shares
representing 104,263 votes at the General Meeting; percentage share in
the number of votes at the General Meeting on September 30, 2022: 6,00%;
percentage share in the total number of votes: 3.55%.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-30 Emilia Rogalewicz Członek Zarządu Emilia Rogalewicz
2022-09-30 Wojciech Szwarc Członek Zarządu Wojciech Szwarc
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki