REKLAMA

AMBRA: Informacja o powołaniu członków Zarządu AMBRA S.A. na nową kadencję

2020-09-14 17:26
publikacja
2020-09-14 17:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-14
Skrócona nazwa emitenta
AMBRA
Temat
Informacja o powołaniu członków Zarządu AMBRA S.A. na nową kadencję
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd AMBRA S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 14 września 2020 r. Rada Nadzorcza AMBRA S.A. podjęła uchwały powołujące członków Zarządu Spółki na nową, wspólną, trzyletnią kadencję rozpoczynającą się 8 grudnia 2020 r.
Na mocy uchwał Rady Nadzorczej skład Zarządu AMBRA S.A. nie uległ zmianom. Prezesem Zarządu pozostał Pan Robert Ogór, Wiceprezesami Zarządu pozostali Pan Grzegorz Nowak i Pan Piotr Kaźmierczak.
Pan Robert Ogór jest absolwentem Wydziału Filozofii na Ruprecht-Carl-Universität w Heidelbergu w Niemczech. W latach 1994-2004 pracował jako doradca i członek grupy zarządczej ds. inwestycji kapitałowych i rynków zagranicznych SSW. Od lipca 2003 r. pełnił w AMBRA S.A. funkcję Wiceprezesa Zarządu a w lutym 2008 r. powierzono mu funkcję Prezesa Zarządu. Ponadto pełni szereg funkcji w organach nadzorczych spółek zależnych AMBRA S.A. Poza Grupą AMBRA jest zaangażowany w projekty deweloperskie i budowlane, realizowane w ramach spółek kapitałowych i osobowych, w których jest wspólnikiem oraz pełni funkcje w organach zarządczych.
Pan Grzegorz Nowak jest absolwentem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2003 r. ukończył również studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego dla dyrektorów finansowych. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1984 r. w Przedsiębiorstwie Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego w Biłgoraju, gdzie pracował do 1990 r. W latach 1990-1991 pracował w Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego „Fantazja" w Biłgoraju na stanowisku Głównego Księgowego. Z AMBRA S.A. jest związany od 1992 r. Początkowo pracował na stanowisku Głównego Księgowego, a od września 1998 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Ponadto pełni szereg funkcji w organach zarządczych oraz nadzorczych spółek zależnych AMBRA S.A.
Pan Piotr Kaźmierczak jest związany z AMBRA S.A. od 2005 r. i odpowiada za obszar finansów. Ponadto pełni funkcje w organach nadzorczych spółek zależnych AMBRY. W latach 1998 - 2005 pracował w KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. oraz w KPMG DTG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AG w Düsseldorfie. Ukończył Zarządzanie i Marketing w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada brytyjskie uprawnienia księgowego i biegłego rewidenta (Association of Chartered Certified Accountants - ACCA). Studiował również zarządzanie na Uniwersytecie w Würzburgu w Niemczech. Członkiem Zarządu AMBRA S.A. jest od lutego 2008 r., a od grudnia 2014 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu.
Życiorysy zawodowe Członków Zarządu Spółki powołanych na następną kadencję były publikowane we wcześniejszych raportach bieżących i są dostępne na stronie internetowej www.ambra.com.pl.
Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami żaden z Członków Zarządu nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-14 Robert Ogór Prezes Zarządu
2020-09-14 Piotr Kaźmierczak Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki