Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji YOLO SA

2018-10-31 12:24
publikacja
2018-10-31 12:24

Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji YOLO SA z siedzibą w Warszawie - komunikat

Komunikat w sprawie zmiany treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji YOLO S.A. z siedzibą w Warszawie („Wezwanie”) ogłoszonego w dniu 10 października 2018 roku przez Black Onyx Investments Limited z siedzibą pod adresem: Vision Exchange Building, Level 2, Territorials Street, Mriehel, BKR 3000 Birkirkara, Malta („Wzywający”, „Podmiot Nabywający”) za pośrednictwem Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie („Podmiot Pośredniczący”).

Działając na podstawie § 7 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1748), Wzywający oraz Podmiot Pośredniczący zmieniają treść Wezwania w ten sposób, że z listy Punktów Obsługi Klienta Podmiotu Pośredniczącego zawartej w punkcie 18 Wezwania zostaje wykreślony Punkt Obsługi Klienta w Gdyni po adresem ul. Batorego 28-32, 81-366 oraz zostaje dodany do tej listy Punkt Obsługi Klienta w Gdańsku, pod adresem Aleja Grunwaldzka 472 C, parter, Budynek Olivia Star. W pozostałym zakresie treść Wezwania nie ulega zmianie. Upoważnia się Podmiot Pośredniczący do sporządzenia tekstu jednolitego Wezwania, uwzględniającego powyższą zmianę i udostępnienia go na stronie internetowej Podmiotu Pośredniczącego pod adresem: www.noblesecurities.pl oraz w miejscach przyjmowania zapisów.

W imieniu Wzywającego (Podmiotu Nabywającego):

Podpis _______________________

Imię i nazwisko: Bartosz Ostrowski

Stanowisko: Pełnomocnik

W imieniu Podmiotu Pośredniczącego:

Podpis _______________________

Imię i nazwisko: Iwona Ustach

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Podpis _______________________

Imię i nazwisko: Grzegorz Zawada

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

kom amp/

Źródło:PAP Biznes
Tematy

Firmy mogą zapłacić nawet 1 mln PLN kary

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki