REKLAMA

Ursus zdradza kulisy amerykańskich negocjacji

2019-10-03 16:16
publikacja
2019-10-03 16:16

Ursus w komunikacie prasowym odniósł się do doniesień dotyczących negocjacji z Enerkonem. W dokumentach przesłanych przez Amerykanów miał być m.in. dowód nieżyjącej już osoby, sam fundusz JVF, który miał wspierać transakcję, zaś od 11 lat nie istniał. 

fot. Jacek Szydłowski / / FORUM

- W drugiej połowie lipca 2019 roku przedstawiciele Ursus Bus i Ursus rozpoczęli negocjacje z Benjaminem Balloutem, CEO Enerkon Solar International Inc. Negocjacje przebiegały sprawnie i stopniowo wypracowano porozumienie, na mocy którego spółka Enerkon zainwestowałaby początkowo 20, a potem 30 mln USD w rozwój produkcji spółki Ursus Bus, autobusów niskoemisyjnych o napędach elektrycznym i wodorowym. W trakcie negocjacji Enerkon zmienił charakter z inwestycji bezpośredniej (zakup 49% akcji Ursus Bus i 7% akcji Ursus) na pożyczkę zabezpieczoną na w/w akcjach, co z punktu widzenia Zarządu Ursus S.A. w restrukturyzacji było posunięciem racjonalnym i akceptowalnym, jako że nadal osiągano główny cel transakcji, jakim było zwiększenie płynności finansów spółki, podczas gdy w przyszłości, można było rozpatrywać konwersję pożyczki na inwestycję bezpośrednią. W dniu 03.09.2019 Zarząd Ursus S.A. opublikował komunikat giełdowy informując o podpisaniu „Memorandum of Understanding”, a w dniu 19.09.2019, po doprecyzowaniu szczegółów, upublicznił komunikat o przyjęciu przez strony „Tasking Items” - relacjonuje spółka.

- W międzyczasie Enerkon wskazał podmiot Japan Venture Fund (JVF) jako pożyczkodawcę oraz Global Guarantee Corporation (GGC) jako ubezpieczyciela transakcji. Narzędziem zabezpieczającym miał być wystawiony przez GGC „Credit Default Guarantee Bond” z kosztem 750 tys. USD, z którego 0,5 mln USD miał uregulować Ursus i pozostałe 250 tys. USD Enerkon - czytamy w komunikacie.

Dziwne dokumenty z Ameryki

- Weryfikacja przesyłanych dokumentów przez Enerkon wzbudziła czujność władz Ursusa. Wśród skanów paszportów osób przedstawianych jako reprezentantów podmiotów transakcji znalazła się kopia dokumentu osoby, która nie żyła od kilku miesięcy. Japan Venture Fund był zarejestrowany na Kajmanach, ale zlikwidowano go w roku 2007. Pieczątka na dokumentach GGC była skomponowana z liter „GCC”, na nasze pytanie odesłano nam drugą nazwę skracającą się do „GCC” (Global Collateral Corporation), a także wyjaśniono, że to nazwa handlowa Global Insurance Settlements. Po telefonie wykonanym do tejże firmy, usłyszeliśmy, że nie ma nic wspólnego z żadnym GGC - tłumaczy Ursus.

- Proces wyjaśniania nieścisłości podejmowany przez przedstawicieli Ursus zaostrzał się w końcówce września. Po zwróceniu się o wyjaśnienia do JVF w dniu 26.09.2019, otrzymaliśmy notę od GGC o anulowaniu „Credit Default Guarantee Bond” ze względu na jej nieopłacenie oraz informację, że kwota wpłacona przez Enerkon zostanie w całości zwrócona do nadawcy. 27.09.2019 zaproponowaliśmy panu Ballautowi wpłatę kwoty na ubezpieczenie transakcji na rachunek escrow, co uznał za możliwe do realizacji. Tego dnia JVF przysłał informację, że wcześniejsze dokumenty zostały przedstawione omyłkowo i przedstawiono nowe. Następnie, w dniu 28.09.2019 roku Enerkon przekazał do Ursus wezwanie do zapłaty 95 tys. USD, w tym 75 tys. USD rzekomej opłaty transakcyjnej z GGC, która jak informowała wcześniej zwróciła Enerkonowi cała kwotę oraz 20.000 USD kosztów „due dilligence” - informuje zarząd Ursusa.

- W dniu 29.09.2019, z komunikatu prasowego ze strony www.einnews.com dowiedzieliśmy się o zerwaniu rozmów przez Enerkon, rzekomo z winy spółek Ursus, następnie w dniu kolejnym otrzymaliśmy od Benjamina Ballouta e-mail z podobną informacją. W dniu 30.09.2019 złożyliśmy zawiadomienie w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, Wydział Śledczy o podejrzeniu popełnienia przestępstw z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. oraz art. 270 § 1 k.k. jak również przestępstw wymienionych w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi przez Benjamina Ballout reprezentującego Enerkon Solar International Inc. na szkodę URSUS S.A. i URSUS BUS S.A. - czytamy w komunikacie.

Enerkon też poszedł do sądu

Przypomnijmy, że wcześniej Enerkon Solar International złożył do Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie zawiadomienie o nieprawidłowościach w Ursus Bus. Na pytanie PAP Biznes, czy Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie otrzymała od firmy Enerkon Solar International zawiadomienie o nieprawidłowościach w Ursus Bus i czy planuje podjęcie jakichś działań w tym zakresie rzecznik odpowiedziała: "Mogę jedynie potwierdzić, że wpłynęło do KWP takie pismo. Na tę chwilę zbyt wcześnie jest, by mówić o naszych działaniach w tej sprawie".

30 września Ursus przedstawił także raport finansowy, ale bez opinii audytora. Ten zwrócił jednak uwagę na fatalną sytuację spółki. - Bez pozyskania dodatkowych zewnętrznych źródeł finansowania oraz porozumienia z wierzycielami możliwość kontynuowania działalności operacyjnej przez grupę jest istotnie ograniczona, co wskazuje na istnienie znaczącej niepewności, co do zdolności grupy do dalszej kontynuacji działalności operacyjnej w dającej się przewidzieć przyszłości - napisał audytor. Audytor podał, że nie jest w stanie określić prawidłowej wyceny zapasów jaka powinna zostać ujęta w śródrocznym sprawozdaniu finansowym, a w związku nie jest w stanie wypowiedzieć się co do prawidłowości wartości bilansowej zapasów na dzień 30 czerwca 2019 roku oraz kwoty odpisów aktualizujących. Ursus w raporcie półrocznym zaprezentował 24 mln zł straty, kapitały własne sięgnęły już zaś aż -60 mln zł.

2 października pojawił się zaś komunikat, który mówił, że PKO BP złożył wniosek o ogłoszenie upadłości Ursusa. Nie trafił on jednak jeszcze do spółki. - Po otrzymaniu wniosku emitent odniesie się do niego wykazując brak przesłanek do jego uwzględnienia oraz podejmie wszelkie prawem przewidziane działania w celu osiągniecia pozytywnego dla emitenta, wierzycieli i akcjonariuszy spółki rozstrzygnięcia w zakresie restrukturyzacji - napisano w komunikacie.

AT/Ursus

Źródło:
Tematy
Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Komentarze (8)

dodaj komentarz
philo128
To nazwisko Ballout nawet dziwnie brzmi. Jak z gangsterskich dzielni...
GPW powinno wykluczać z obrotu i wysyłać CBŚ do spółek które takie rzeczy robią.
bangladesznadwisla
żeby wierzyć w coś ursusowi trzeba być dużym frajerem
parę innych spółek z gpw już robiło ten numer. zawsze działa i nikt nie ponosi konsekwencji. bananowe kraje działają lepiej
kozey
Służby ostatnio mają dziwne metody...
grzegorzkubik
Powinni dostać odszkodowanie od tej amerykańskiej firmy jeśli toi prawda.
skaurus
Coś Ty? Identyczny mechanizm jak o tym info z Chin o innej polskiej spółce (zapomniałe nazwy). Ktoś sobie pospekulował na akcjach, co przy niskiej płynności, różnicy kursowej i słabej pozycji polskiego regulatora gwarantuje kilka milionów zysku w krótkim czasie. Zobacz jakie obroty były po info, ile akcji zmieniło właściciela?
Ale
Coś Ty? Identyczny mechanizm jak o tym info z Chin o innej polskiej spółce (zapomniałe nazwy). Ktoś sobie pospekulował na akcjach, co przy niskiej płynności, różnicy kursowej i słabej pozycji polskiego regulatora gwarantuje kilka milionów zysku w krótkim czasie. Zobacz jakie obroty były po info, ile akcji zmieniło właściciela?
Ale o czym my tutaj rozmawiamy? Co z tego, że można prześledzić transakcje giełdowe co do złotówki? KNF to inwalida, jak połowa ochrony płatnych parkingów, za kilka miesięcy ktoś to powtórzy. Nigeria nad Wisłą ma sie fantastycznie.
grzegorzkubik odpowiada skaurus
Nie wiem. Mam w pamięci 47 busów wysłanych do Zielonej Góry i to jest faktyczna inwestycja, która wyszła a te busy widziałem w ty mieście. Jeżdżą.
marcin321 odpowiada skaurus
@skaurus, Bumech.

Powiązane: Giełdowe kontrowersje

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki