REKLAMA

Audytor nie wydał opinii o sprawozdaniu Ursusa

2019-10-01 08:00
publikacja
2019-10-01 08:00

Badanie przez Misters Audytor Adviser sprawozdania finansowego Ursusa za I połowę 2019 roku zakończyło się odmową wyrażenia opinii - poinformowała spółka. Zdaniem audytora istnieje znacząca niepewność i poważne zagrożenie co do możliwości kontynuowania działalności przez grupę w dającej się przewidzieć przyszłości.

fot. / / Ursus

"Bez pozyskania dodatkowych zewnętrznych źródeł finansowania oraz porozumienia z wierzycielami możliwość kontynuowania działalności operacyjnej przez grupę jest istotnie ograniczona, co wskazuje na istnienie znaczącej niepewności, co do zdolności grupy do dalszej kontynuacji działalności operacyjnej w dającej się przewidzieć przyszłości" - napisał audytor.

Audytor podał, że nie jest w stanie określić prawidłowej wyceny zapasów jaka powinna zostać ujęta w śródrocznym sprawozdaniu finansowym, a w związku nie jest w stanie wypowiedzieć się co do prawidłowości wartości bilansowej zapasów na dzień 30 czerwca 2019 roku oraz kwoty odpisów aktualizujących.

W I połowie 2019 roku grupa poniosła stratę netto w wysokości 24 mln zł. Na dzień 30 czerwca 2019 roku jej kapitały własne przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej były ujemne i wynosiły -60,1 mln zł zaś zobowiązania krótkoterminowe przewyższały aktywa obrotowe o kwotę 178 mln zł. (PAP Biznes)

seb/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki