Układ w Hawe Telekom nie został przyjęty, spółka zapowiedziała wniesienie zażalenia

2018-08-02 12:54
publikacja
2018-08-02 12:54
fot. Stocksnapper / YAY Foto

Układ w Hawe Telekom, spółce zależnej Mediatel, nie został przyjęty. Zarząd spółki nie zgadza się z postanowieniami sądu i zapowiedział wniesienie zażalenia - podał Mediatel w komunikacie.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy umorzył postępowanie sanacyjne nad pierwotnymi propozycjami układowymi rady wierzycieli z dnia 14 grudnia 2016 roku oraz nad propozycjami spółki w wersji z dnia 16 maja 2018 roku, układ nie został przyjęty.

Zarząd Hawe Telekom nie zgadza się z treścią nieprawomocnej decyzji sądu i planuje wniesienie zażalenia.

„Sędzia de facto nie uwzględnił nowych okoliczności i nie dał stronom postępowania sanacyjnego więcej czasu na negocjacje w czasie głosowania" - powiedział cytowany w informacji prasowej prezes Hawe Telekom Paweł Paluchowski.

W ocenie zarządu spółki, sąd powinien uwzględnić nowe propozycje układowe dłużnika oraz przychylić się do wniosku organu reprezentującego rady wierzycieli spółki, w zakresie przedłużenia terminu głosowania nad propozycjami układowymi.

W kwietniu w Hawe Telekom rozpoczęła się procedura głosowania nad dwiema propozycjami układowymi: rady wierzycieli oraz zarządu.

Pierwotne propozycje przedstawione w grudniu 2017 roku przez zarząd przewidywały spłatę 100 proc. kwoty głównej wierzytelności (168 mln zł) wszystkim wierzycielom, przy czym tzw. drobni wierzyciele zostaną spłaceni w 14 dni od uprawomocnienia układu, a większość pozostałych w 5 lat.

Rada wierzycieli w propozycjach układowych z 14 grudnia 2016 roku proponuje m.in., aby zaspokojenie wierzycieli nastąpiło poprzez likwidację majątku i sprzedaż przedsiębiorstwa Hawe Telekom na rzecz podmiotu wyłonionego w drodze przetargu w okresie do dziewięciu miesięcy za cenę nie niższą niż 120 mln zł. Propozycje zakładają, że wierzyciele z I grupy (m.in. ARP, obligatariusze) otrzymają spłatę długu na poziomie 100 proc. Wierzyciele z II grupy (m.in. ZUS, US, wierzyciele handlowi) otrzymają 89 proc. spłaty, a wierzyciele z III grupy (m.in. Alior Bank, Centrum Windykacji i Egzekucji) otrzymają spłatę w wysokości 10 proc. (PAP Biznes)

mat/ asa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki