REKLAMA

Ten region ponownie zyskał miano polskiej Doliny Krzemowej. "Nie jest to przypadek"

Katarzyna Wiązowska2023-12-08 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2023-12-08 06:00

Jak wynika z raportu „Polskie Startupy 2023” przygotowanego przez Startup Poland, Dolny Śląsk jest liderem, jeśli chodzi o największą liczbę rejestrowanych tam startupów. Okazuje się, że aż 28 proc. młodych firm technologicznych powstaje właśnie we Wrocławiu i okolicach.

Ten region ponownie zyskał miano polskiej Doliny Krzemowej. "Nie jest to przypadek"
Ten region ponownie zyskał miano polskiej Doliny Krzemowej. "Nie jest to przypadek"
fot. yanishevska / / Shutterstock

Autorzy raportu uważają, że zawdzięcza to swojej sile gospodarczej, a także rozwiniętym środowiskom akademickim i naukowym oraz lepszej infrastrukturze niż w wielu innych rejonach kraju. Do tego dochodzi korzystne położenie geograficzne – w tym przede wszystkim bliskość granicy z Niemcami.

„Wiele dolnośląskich firm ma także możliwość włączenia się do łańcucha podwykonawców dla niemieckiego przemysłu, a to z kolei stymuluje dalszy rozwój i poniekąd może być impulsem do tworzenia innowacji i rozwoju technologii przez lokalne startupy” – napisali autorzy raportu.

– Już po raz drugi osiągnęliśmy pozycję lidera wśród innych regionów, zatem nie jest to przypadek – mówi Bankier.pl. Paulina Muszyńska, kierowniczka Startup Wrocław. – Z pewnością wpłynął na to dobrze wykorzystany potencjał kreatywny, lokalizacyjny i przede wszystkim wspaniale współpracujący ekosystem startupowy. Jesteśmy ogromnie dumni i jeszcze bardziej zmotywowani do tworzenia coraz lepszych warunków działalności dla startupów, które zechcą prowadzić u nas swoją działalność.

fot. Startup Poland / 

Co drugi startup działa na Mazowszu

Badanie Startup Poland pokazało także, że co drugi polski startup działa na Mazowszu (50 proc.), a 46 proc. w województwie dolnośląskim. Małopolskie także tu zajmuje trzecie miejsce (30 proc. wskazań), jednak tuż za nim znalazły się województwa: wielkopolskie (27 proc.), pomorskie i łódzkie (po 25 proc.). Próg 20 proc. wskazań przekroczyły jeszcze województwa: lubelskie i kujawsko-pomorskie. Natomiast 9 proc. badanych startupów prowadzi swoją działalność poza Polską.

Własna działalność gospodarcza a podatki

Jaką formę opodatkowania wybrać?

Własna działalność gospodarcza a podatki

Założyłeś własną firmę? Kolejnym krokiem w jest wybór sposobu rozliczania się ze skarbówką z tytułu osiąganych dochodów. Odpowiednia formy opodatkowania, dopasowana do potrzeb przedsiębiorcy, niesie ze sobą korzyści finansowe. Warto o nich wiedzieć! Pobierz e-booka zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł
Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl

Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza:
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Podaj kod w formacie xx-xxx!
Pole wypełnione niepoprawnie!

Sztuczna inteligencja rządzi

Jak pokazują wyniki raportu Startup Poland, AI jest najczęściej wskazywanym przez polskie startupy słowem kluczowym, najlepiej oddającym charakter ich głównego produktu lub usługi. Co trzeci pytany startup (33 proc.) za słowo kluczowe uznaje tu AI, deeptech i IoT (internet rzeczy).

Nie tylko młodzi startupowcy

Wyniki raportu Startup Poland pokazują, że myśl o założeniu własnego startupu towarzyszy częściej nie tyle najmłodszym grupom wiekowym, ile raczej tym nieco starszym, a nawet osobom w wieku średnim.

Najwięcej, bo aż 38 proc. founderów, zakładało swój startup w wieku między 26 a 35 lat, a kolejną największą grupą są founderzy w wieku 36-45 lat. Młodsza generacja (18–25 lat) to jedynie 18 proc. uczestników badania. Founderzy z pokolenia 46–55-latków są jeszcze mniej liczni – to 9 proc. pytanych. Najstarsi, powyżej 55 roku życia, to już zaledwie 1 proc. founderów. Na stworzenie startupu decydują się raczej osoby, które miały już wcześniej inne doświadczenia zawodowe.

fot. Startup Poland / 

Wśród ankietowanych niemal co czwarty podmiot prowadzi działalność krócej niż rok, nieco większy odsetek (28 proc.) między rok a dwa lata, ale największą część stanowią firmy o stażu wynoszącym między 3 a 4 lata. Tych działających dłużej – powyżej 5 lat – jest 15 proc. 

fot. Startup Poland / 

Najczęściej na pokładzie tylko kilku pracowników

Z najnowszego badania Fundacji Startup Poland wynika, że polskie startupy tworzą raczej niewielkie, najczęściej kilku lub kilkunastoosobowe, zespoły. Więcej niż co trzeci z nich zatrudnia na stałe od 4 do 10 osób (34 proc.), a niemal co piąty maksymalnie trzy osoby. Jest także niemała grupa podmiotów, które nie zatrudniają na stałe ani jednego pracownika. To zwykle podmioty we wczesnej fazie rozwoju, finansowane z oszczędności founderów.

Większe, kilkunastoosobowe zespoły (od 11 do 20 pracowników) zatrudnia 14 proc. firm uczestniczących w badaniu. Niemal identyczny odsetek (13 proc.) zatrudnia między 21 a 50 osób, a 4 proc. to zespoły już całkiem duże – powyżej niż 51 pracowników.

fot. Startup Poland / 

Większość pracowników startupów to mężczyźni. Działa jednak także grupa firm, gdzie większość zespołu to kobiety. Podmioty, w których pracuje między 76–100 proc. kobiet, stanowią 8 proc. badanych, a takie, gdzie ta proporcja wynosi 51–15 proc., kolejne 14 proc.

Największy procentowo udział kobiet widoczny jest w startupach zajmujących się cyberbezpieczeństwem (zespoły złożone co najmniej w połowie z kobiet stanowią aż 75 proc. podmiotów tego sektora). Drugą najbardziej sfeminizowaną branżą okazuje się fintech/insurtech (46 proc. startupów działających w tym segmencie rynku deklaruje, że ponad połowę ich zespołu stanowią kobiety).

Lepsza sytuacja finansowa startupów

Pomimo fatalnych wieści z rynku kapitałowego, coraz mniej chętnie finansującego startupy, sytuacja w większości polskich firm technologicznych jest w tej chwili lepsza niż przed rokiem. Około 65 proc. firm generuje przychody.

fot. Startup Poland / 

Ponad połowa (51 proc.) startupów ma zdecydowanie większe przychody niż ubiegłym roku, a 26 proc. osiąga nieco lepsze wyniki niż przed rokiem. Dla 8 proc. sytuacja przychodowa jest taka sama jak w 2022 roku.

Natomiast na lekkie pogorszenie swojej sytuacji narzeka 7 proc. pytanych, a zdecydowanie gorsze nastroje widać u 4 proc. badanych firm.

Na starcie korzystają z własnych pieniędzy

Jak wynika z raportu, niemal każdy startup zaczyna swoją działalność, korzystając z własnych pieniędzy – najczęściej oszczędności samych founderów. Aż 76 proc. ankietowanych wskazuje, że zainwestowali w startup swoje własne środki.

Jeśli chodzi o finansowanie zewnętrzne, najczęściej wskazywane są krajowe fundusze VC, z których wsparcia skorzystało 25 proc. badanych. Natomiast z zagranicznego rynku VC, finansowanie otrzymało 8 proc. z nich. W następnej kolejności startupowcy wskazują na aniołów biznesu – również częściej tych krajowych (24 proc.) niż zagranicznych (7 proc.).

Kluczową rolę odgrywają też podmioty państwowe. Z finansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju skorzystało 23 proc. startupów, z PARP 16 proc., a z PFR 8 proc. Dosyć wysoko plasują się także akceleratory, zwłaszcza krajowe. Wskazał na nie co piąty startup (21 proc.). Ze wsparcia zagranicznego akceleratora skorzystało 9 proc. firm. Finansowanie bazujące na przychodach własnych startupu (ravenue-based financing) udało się wygenerować 5 proc. ankietowanych.

– Jeśli chcemy być ojczyzną spółek, które śmiało mogą konkurować na rynku międzynarodowym, to przede wszystkim równie konkurencyjny powinien być dostęp do finansowania – twierdzi Dorota Rymaszewska, Founder & CEO HiPets.–  Sytuacja na rynkach finansowych i trwająca wojna w Ukrainie nie sprzyjają pozyskiwaniu finansowania wśród zagranicznych podmiotów, zwłaszcza jest to trudne dla spółek na wczesnych etapach rozwoju. Tymczasem rodzimy pieniądz w większości nie jest przyjazny founderom. Częściowo jest to kwestia mentalności inwestora z tej części świata, a częściowo regulacji.

Najpopularniejsza spółka z o.o.

Według badania Startup Poland, co piąty startup jest jeszcze przed rejestracją swojej działalności. Zatem spora część, na razie, porusza się raczej w obszarze planowania, myślenia koncepcyjnego, badania rynku, a nie koncentrowania się na działalności biznesowej. Z kolei 2 proc. badanych to podmioty zarejestrowane za granicą.

Zdecydowanie najczęściej wybieraną przez polskie startupy formą działalności jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Taki status prawny zadeklarowały dwa na trzy pytane podmioty (67 proc.). Natomiast w formule jednoosobowej działalności funkcjonuje co dziesiąty pytany.

fot. Startup Poland / 

Zdecydowanie mniej popularnym wyborem są spółki akcyjne – na taki ruch zdecydowało się tylko 3 proc. ankietowanych, a kolejne 4 proc. to firmy założone w ramach prostej spółki akcyjnej (PSA).

Najbardziej doskwierają koszty zatrudnienia pracownika

Jak co roku Fundacja Startup Poland zapytała startupy o najbardziej doskwierające im kwestie w prowadzeniu działalności. Okazało się, że są to koszty zatrudnienia pracownika – na taką odpowiedź wskazuje najwięcej, bo aż 54 proc. badanych. Drugą najczęściej wymienianą barierą, sygnalizowaną przez niemal co drugi startup (49 proc.), jest problem z pozyskaniem finansowania w kolejnych fazach rozwoju.

Młode firmy technologiczne narzekają również na zbyt dużą biurokrację przy prowadzeniu działalności operacyjnej – to problem dla 37 proc. badanych. Do tego 4 proc. wskazuje na zbyt długi i kosztowny proces zakładania startupu, co do pewnego stopnia również łączy się z nadmierną biurokracją.

Z kolei dla co czwartego startupu istotną barierą blokującą rozwój są trudności w ekspansji zagranicznej (24 proc.), a co piąty uważa, że brakuje w Polsce zachęt inwestycyjnych (20 proc.). Część z nich (13 proc.) odczuwa trudności związane z uczestniczeniem w przetargach publicznych. Natomiast na brak odpowiedniej wiedzy i doświadczenia zwraca uwagę 18 proc. z nich.

Wśród respondentów przeważają negatywne opinie na temat wprowadzanych zmian prawnych. Dla 42 proc. startupów zmiany prawne bywają problemem, ponieważ często nie wiedzą one, jak je poprawnie interpretować, a niemal identyczny odsetek (41 proc.) nie wie, które ze zmian dotyczą akurat ich. Niemal jedna trzecia (31 proc.) deklaruje, że zmian jest zbyt dużo, żeby mogli za nimi nadążyć.

fot. Startup Poland / 

Polska gospodarka potrzebuje innowacji

Jak twierdzi Tomasz Snażyk, CEO Startup Poland, polska gospodarka bardzo potrzebuje innowacji.

– Tu właśnie swoją rolę ma do odegrania sektor startupów i cały ekosystem skupiony wokół nich – uważa Tomasz Snażyk. – Jest to jednak na tyle specyficzny segment rynku, że aby się rozwijać, wymaga on wsparcia, realizowanego w sposób mądry i roztropny. Takie wsparcie, przede wszystkim finansowe, musi płynąć zarówno ze strony państwa, w którego interesie jest rozwój spółek technologicznych, jak i inwestorów prywatnych. Niestety od pewnego czasu nastroje w startupach nie są już tak dobre jak w latach poprzednich. Kryzys, który dotknął rozgrzany jeszcze niedawno do czerwoności sektor startupów najpierw w Stanach Zjednoczonych, a później także w pozostałych regionach świata – teraz odciska swoje piętno także na naszym krajowym rynku startupów.

Zebrano opinie 5 tys. startupów

Raport „Polskie Startupy” został opracowany po raz dziewiąty. Każda kolejna edycja opiera się na większej niż poprzednio liczbie ankietowanych w badaniu. Raport z wynikami ankiety był tworzony automatycznie, w czasie rzeczywistym. Badanie przeprowadzone zostało w okresie 4 lipca – 4 września 2023 roku. Wzięło w nim udział 4841 opiniodawców. Wśród ankietowanych zdecydowaną większość stanowili founderzy startupów, przy niewielkim udziale osób zatrudnionych w startupach, niebędących founderami. Odpowiedzi udzielone przez podmioty funkcjonujące na rynku dłużej niż 10 lat nie były uwzględniane.

Źródło:
Katarzyna Wiązowska
Katarzyna Wiązowska
redaktor Bankier.pl

Dziennikarka prasowa i internetowa. Z wykształcenia ekonomistka, PR-owiec i psycholog komunikacji medialnej. Bliskie jej są tematy dotyczące rynku pracy, przedsiębiorczości i kreatywności. Lubi rozmawiać z ludźmi, poznawać ich historie, również biznesowe. Z pasji – kinomanka. Telefon: 501 208 998

Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (9)

dodaj komentarz
marianpazdzioch
O kurcze, a ja całe życie myślałem, że Chełm albo Biała Podlaska z pisowskiej polskiC.
marmaj
A firm jednoosobowych, samozatrudnionych masa. Powinni uciąć te ulgi i możliwości odpisywania od podatków nawet śmiesznej karmy dla ptaków. Co to za Państwo gdzie ktoś sobie siedzi na etacie, zakłada dodatkowo działalność jednoosobową, i nikogo nie zatrudnia, a przy okazji sobie kupuje dobra bez podatku VAT?. To państwo jest dziurawe A firm jednoosobowych, samozatrudnionych masa. Powinni uciąć te ulgi i możliwości odpisywania od podatków nawet śmiesznej karmy dla ptaków. Co to za Państwo gdzie ktoś sobie siedzi na etacie, zakłada dodatkowo działalność jednoosobową, i nikogo nie zatrudnia, a przy okazji sobie kupuje dobra bez podatku VAT?. To państwo jest dziurawe i traci masę podatków.
infinityhost
Nie ogarniam Twojego wpisu. "Karma dla ptaków" to wiem co to jest, kiedyś kupowałem dla kota tuńczyka w puszeczkach. Ale teraz chyba ten tuńczyk jest mielony, mieszany z czymś i jako karma dla zwierząt idzie na eksport. Bo cena wzrosło kilkukrotnie. Ze wszystkim tak będzie. Byle ojro było.
marmaj odpowiada infinityhost
Znam masę takich ludzi z zachodniopomorskiego gdzie jak widać jest zero startupów. Siedzą na etatach, dodatkowo działalność jednoosobowa zarejestrowana na adres zamieszkania. Nic praktycznie nie robią poza etatem. A wszystko do domu kupują z odpisami podatku VAT. Nikogo nie zatrudniają, nie tworzą miejsc pracy. Powinno się ten system Znam masę takich ludzi z zachodniopomorskiego gdzie jak widać jest zero startupów. Siedzą na etatach, dodatkowo działalność jednoosobowa zarejestrowana na adres zamieszkania. Nic praktycznie nie robią poza etatem. A wszystko do domu kupują z odpisami podatku VAT. Nikogo nie zatrudniają, nie tworzą miejsc pracy. Powinno się ten system uszczelnić.
and00 odpowiada marmaj
A od czego odliczają ten vat jak nic nie robią i nie mają obrotów?
daniel_1
Bez odniesienia do Ameryki nie sposób nazwać polskiego regionu, i opisać zjawisk.
Smutne to, jak dalece postępuje Amerykanizacja polskiego społeczeństwa.
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
piopoland
Nowy Sącz do śląska od dzisiaj

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki