TOYA S.A.: Treść projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „TOYA” S.A. odbywającego się w dniu 17 czerwca 2020 r., zgłoszonych przez akcjonariuszy wraz z informacją o odstąpieniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia punktów 6, 7, 8 i 9 planowanego porządku obrad.

2020-06-17 18:41
publikacja
2020-06-17 18:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_-_uchwaly_dot._spraw_objetych_porzadkiem_obrad.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-17
Skrócona nazwa emitenta
TOYA S.A.
Temat
Treść projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „TOYA” S.A. odbywającego się w dniu 17 czerwca 2020 r., zgłoszonych przez akcjonariuszy wraz z informacją o odstąpieniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia punktów 6, 7, 8 i 9 planowanego porządku obrad.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd „TOYA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: NWZA) informuje że podczas NWZA doszło do zgłoszenia przez akcjonariuszy projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Treść projektów uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.
W związku z powyższym NWZA postanowiło o odstąpieniu przez NWZA od rozpatrzenia punktów 6, 7, 8 i 9 planowanego porządku obrad, poprzez zdjęcie ww. spraw z porządku obrad tj.:
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2019 roku;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2019 roku, zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2020 roku;
8. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej;
9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
Załączniki
Plik Opis
Załącznik - uchwały dot. spraw objętych porządkiem obrad.pdfZałącznik - uchwały dot. spraw objętych porządkiem obrad.pdf Treść projektów uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-17 Grzegorz Pinkosz Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki