REKLAMA

TERMO2POWER S.A.: Istotne informacje dotyczące umowy sprzedaży agregatu kogeneracyjnego (CHP) na biogaz o mocy 50kW w zabudowie kontenerowej.

2023-11-15 15:54
publikacja
2023-11-15 15:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 64 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-15
Skrócona nazwa emitenta
TERMO2POWER S.A.
Temat
Istotne informacje dotyczące umowy sprzedaży agregatu kogeneracyjnego (CHP) na biogaz o mocy 50kW w zabudowie kontenerowej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej: „Spółka” lub "Emitent"], w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 46/2023 z 11 maja 2023 r., dotyczącego umowy sprzedaży agregatu kogeneracyjnego (CHP) na biogaz o mocy 50kW w zabudowie kontenerowej, oraz raportu bieżącego ESPI nr 47/2023 z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie istotnych informacji dotyczących umowy sprzedaży agregatu kogeneracyjnego [CHP] na biogaz o mocy 50kW w zabudowie kontenerowej, informuje, iż w dniu 31 października 2023 r. Spółka dokonała dostawy urządzenia do lokalizacji wskazanej przez PZW sp. z o.o. z siedzibą w Grójcu [dalej: „PZW”].
W związku z dostawą urządzeń, Emitent - zgodnie z warunkami zawartej umowy, uzyskał uprawnienie do wystawienia faktury. Dlatego też Spółka wystawiła fakturę zaliczkową w dniu 02 listopada 2023 r., a następnie 06 i 15 listopada 2023 r. otrzymała od PZW przelewy całkowitej kwoty zaliczki, odpowiadającą 60% wartości sprzedaży, czyli 25.500,00 Euro netto [tj. 31.365,00 Euro brutto].
Zarząd Spółki będzie przekazywał istotne informacje o postępach w realizacji umowy w odrębnych raportach bieżących, w tym w szczególności poda do publicznej wiadomości informacje o wynikach rozruchu próbnego, którego pozytywny efekt warunkuje podpisanie protokołu odbioru końcowego oraz wypłatę ostatniej transzy należności [10% wartości sprzedaży].

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-15 Jacob Brouwer Prezes Zarządu Jacob Brouwer
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki