Świadczenia społeczne wypłacane za pracę w Norwegii

Osoba, która zdecydowała się wyjechać w celach zarobkowych do Norwegii, i zostanie ubezpieczona przez pracodawcę, nabywa po pewnym czasie podobne prawa, jak pełnoprawny mieszkaniec tego kraju. Zanim jednak zdobędzie prawo do zasiłku lub emerytury, musi spełnić pewne warunki.

Świadczenia społeczne wypłacane za pracę w Norwegii
foto: thinkstock

Norweski system zabezpieczeń społecznych różni się w wielu aspektach od polskiego. Inne są zasady wypłacania emerytury, świadczeń z tytułu macierzyństwa, choroby czy zasiłku dla bezrobotnych. W niektórych sytuacjach możliwy jest transfer zasiłku z Polski do Norwegii lub odwrotnie. Konieczne do tego jest jednak posiadanie stosownych dokumentów.

Zasiłek chorobowy


Osoby zatrudnione, których dochód wynosi co najmniej 39 608 NOK rocznie i pracują minimum 4 tygodnie, mają prawo do zasiłku od pierwszego dnia choroby. Dieta pracownicza wynosi 100 proc. dochodu i wypłacana jest od pierwszego dnia choroby przez 260 dni, przy czym pierwsze 16 dni opłaca pracodawca, a następne państwowy zakład ubezpieczeń społecznych i emerytalnych.

Emerytura


Prawo do emerytury w Norwegii przysługuje na podstawie minimum 40-letniego okresu członkowskiego w norweskim systemie ubezpieczeń społecznych. W wyniku niedawnej reformy systemu emerytalnego wprowadzono możliwość elastycznego przejścia na emeryturę w wieku od 62 do 75 lat i pobierania świadczeń w całości lub częściowo – 20, 40, 50, 60, 80 lub 100 proc. Emerytura minimalna składa się z części podstawowej i dodatku specjalnego. Osoby ubezpieczone, w wieku od 16 do 66 lat, które mają łączny okres ubezpieczenia w wysokości trzech lat nabywają prawo do emerytury gwarantowanej.


 »Praca sezonowa: najwięcej zarobisz w Finlandii i Norwegii 

Świadczenia z tytułu macierzyństwa


Prawo do świadczeń z tytułu macierzyństwa przysługuje tylko tym rodzicom, którzy opłacali składki na rzecz państwowego zakładu ubezpieczeń społecznych i emerytalnych oraz pracowali przez minimum sześć z dziewięciu miesięcy przed rozpoczęciem urlopu płatnego. Świadczenie przysługuje przez 47 tygodni w przypadku macierzyństwa i jest płatne w 100 proc. Jeżeli czas trwania urlopu płatnego zostanie na życzenie przedłużony do 57 tygodni, to stawka kompensacyjna wynosi 80 proc. dochodu. Co więcej, matka musi obowiązkowo wykorzystać trzy tygodnie trwania świadczenia przed porodem oraz co najmniej 6 tygodni po. Dla ojca jest z kolei zarezerwowanych 12 tygodni trwania świadczenia po porodzie, jeśli matka z powodu choroby lub rekonwalescencji nie może sprawować opieki nad dzieckiem.

Samotni rodzice mają prawo do zasiłku na jedno dziecko więcej, niż faktycznie mają. Do tego dodatku nie są jednak uprawnieni konkubenci, którzy mieszkają razem. Samotni rodzice dzieci w wieku do 3 lat są ponadto upoważnieni do pobierania świadczenia dodatkowego w wysokości 7920 NOK rocznie.

Zasiłek dla bezrobotnych


Prawo do świadczeń z tytułu bezrobocia pochodzących z państwowego zakładu ubezpieczeń i emerytur przysługuje osobom, które wcześniej pracowały albo ich godziny pracy uległy redukcji o co najmniej połowę. Mają do niego też prawo osoby, które uległy zwolnieniu grupowemu.

Przyznawaniem tych świadczeń zajmują się państwowe urzędy pracy znajdujące się we wszystkich miastach i większych gminach. Aby złożyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych, należy zarejestrować się w biurze pośrednictwa pracy jako osoba jej poszukująca i zdolna przyjąć każdą ofertę. Wysokość wypłaconego zasiłku będzie zależna od wysokości wcześniejszego dochodu i podlega opodatkowaniu. Przy obliczaniu wysokości świadczenia urzędnik będzie kierował się wysokością dochodu z pracy, średnim dochodem z ostatnich trzech lat (przy czym musi to być minimum 2376 648 NOK) i świadczeń otrzymanych w ostatnim roku kalendarzowym (minimum 118 824 NOK). Z kolei podstawą wyliczenia dziennej stawki zasiłku jest kwota bazowa (zależna od naszych wcześniejszych dochodów, które nie mogą przekroczyć 475 296 NOK, bo zasiłek nie będzie nam przysługiwał). Dzienna stopa procentowa wyliczania zasiłku to 0,24 proc. i wypłacana jest przez pięć dni w tygodniu. Dodatkowo na każde dziecko będące na utrzymaniu przysługuje 17 NOK dziennie. Od wysokości wcześniejszych dochodów zależny jest też okres, przez jaki możemy pobierać zasiłek – przychód w wysokości minimum 158 452 NOK daje prawo do 104 tygodni, a w przeciwnym wypadku tylko 52 tygodnie.

praca w norwegii » Pracuję w Polsce i w Norwegii, gdzie mam płacić podatek?
Bezrobotny, który ma prawo do zasiłku w Polsce, może szukać pracy w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej i jednocześnie otrzymywać ten zasiłek. W tym celu musi uzyskać dokument PD U2, który jest podstawą do transferu świadczenia. Dokumenty te wydawane są na wniosek zainteresowanego przez wojewódzki urząd pracy.

Możliwy jest również transfer zasiłku z Norwegii do Polski. Osoba, która nabyła prawo do zasiłku dla bezrobotnych w jednym z krajów Unii Europejskiej, może wnioskować do instytucji właściwej państwa, które przyznało prawo do zasiłku, o jego transfer do innego kraju na podstawie dokumentu PD U2. Z wnioskiem tym można zgłosić się do instytucji właściwej po upływie 4 tygodni od dnia zarejestrowania się. Może on być skrócony w szczególnych przypadkach za zgodą instytucji właściwej na wniosek bezrobotnego. Taki transfer pozwoli na poszukiwanie pracy w innym państwie członkowskim i równocześnie uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych z państwa, które zasiłek przyznało, przez 3 miesiące.

W dalszej części poradnika przeczytaj:

Jak znaleźć pracę w Norwegii i jakie dokumenty dostarczyć pracodawcy
Typy umów, czas pracy i urlopy w pracy w Norwegii
Jak opodatkowana jest praca w Norwegii
• Świadczenia społeczne wypłacane za pracę w Norwegii
Gdzie szukać pomocy, pracując w Norwegii

 
Justyna Niedbał
Bankier.pl
j.niedbal@bankier.pl

 

Justyna Niedbał

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
16 0 ~Damian

Mam umowę z pracodawcą na okres 3 miesięcy i dwa tygodnie, wynagrodzenie brutto 155 koron czy mogę się ubiegać o zasiłek dla bezrobotnych ponieważ po czym czasie wrócę do polski ale nadal będę szukał pracy ale w polsce i jak się uda w norwegii.

!
Polecane
Najnowsze
Popularne