REKLAMA

SFINKS POLSKA S.A.: Aktualizacja informacji na temat otrzymania pomocy publicznej przez Emitenta

2021-06-09 13:56
publikacja
2021-06-09 13:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-09
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Aktualizacja informacji na temat otrzymania pomocy publicznej przez Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Sfinks Polska S.A. [„Sfinks”, „Emitent”, „Spółka”] z siedzibą w Zalesiu Górnym, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r., w którym informował o wydanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. [„ARP”] decyzji z dnia 23 kwietnia 2021r. o udzieleniu Emitentowi, na jego wniosek, pomocy na ratowanie w formie pożyczki [„Decyzja”], informuje o otrzymaniu przez Spółkę w dniu 09 czerwca 2021 r. na mocy Decyzji środków w wysokości zgodnej z Decyzją.

Powyższe nastąpiło w związku z uprawomocnieniem się Decyzji oraz spełnieniem warunków i ustanowieniem zabezpieczeń zwrotu udzielonej pożyczki, o których Emitent informował w powyżej wskazanym raporcie bieżącym, z tym zastrzeżeniem, że zastaw rejestrowy na akcjach Emitenta będących w posiadaniu akcjonariuszy powiązanych ze Spółką stanie się skuteczny z chwilą wpisu do Rejestru Zastawów. Zgodnie z Decyzją Emitent obowiązany jest do utrzymywania zabezpieczeń do czasu zwrotu całości udzielonego finasowania.

Jednocześnie Spółka informuje, iż ostatecznie nie zaszła konieczność podpisania dodatkowego dokumentu umowy pożyczki, o którym Spółka informowała w ww. raporcie bieżącym nr 18/2021, a wypłata środków nastąpiła bezpośrednio na mocy Decyzji oraz przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-09 Sylwester Cacek Prezes Zarządu
2021-06-09 Dorota Cacek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki