RYVU THERAPEUTICS S.A.: Zapowiedź prezentacji posterów nt. programów klinicznych Ryvu Therapeutics S.A. podczas konferencji American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting

2019-11-06 15:30
publikacja
2019-11-06 15:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2019
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
RYVU THERAPEUTICS S.A.
Temat
Zapowiedź prezentacji posterów nt. programów klinicznych Ryvu Therapeutics S.A. podczas konferencji American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie (działającej wcześniej pod firmą: Selvita S.A., dalej: "Emitent") niniejszym informuje, iż podczas tegorocznej, 61 edycji konferencji American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting, która odbędzie się w dniach 7 - 10 grudnia 2019 r. w Orlando, w Stanach Zjednoczonych, Emitent zaprezentuje postery z projektu SEL120 - pierwszego w swojej klasie, małocząsteczkowego inhibitora CDK8 o potencjalnym zastosowaniu w leczeniu ostrej białaczki szpikowej (AML) lub zespołu mielodysplastycznego wysokiego ryzyka (HR-MDS).

Poniżej Emitent zamieszcza szczegóły dotyczące sesji posterowych:

Poster #2651 pt. "SEL120 – a First-in-Class CDK8/19 Inhibitor As a Novel Option for the Treatment of Acute Myeloid Leukemia and High-Risk Myelodysplastic Syndrome - Data from Preclinical Studies and Introduction to a Phase Ib Clinical Trial" zaprezentowany będzie w trakcie sesji: 616. Acute Myeloid Leukemia: Novel Therapy, excluding Transplantation: Poster II, w niedzielę, 8 grudnia 2019 r.; w godzinach 18:00 - 20:00 PST.

Poster #3774 pt. "CDK8 Inhibitors Induce Transcriptional Reprogramming of AML Cells Associated with Differentiation" zaprezentowany będzie w trakcie sesji: 602. Disordered Gene Expression in Hematologic Malignancy, including Disordered Epigenetic Regulation: Poster III, w poniedziałek, 9 grudnia 2019 r.; w godzinach 18:00 - 20:00 PST.

Ponadto, Emitent informuje, iż na tej samej konferencji, Menarini Ricerche, wyłączny sponsor badania dotyczącego związku SEL24/MEN1703, zaprezentuje poster # zatytułowany: "First in Human Study of SEL24/MEN1703, First in Class, Orally Available Dual PIM/FLT3 Kinase Inhibitor, in Patients with Acute Myeloid Leukemia".

Więcej informacji na temat sesji posterowych: https://www.hematology.org/Annual-Meeting/Abstracts/

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-06 Paweł Przewięźlikowski Prezes Zarządu
2019-11-06 Tomasz Nocuń Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki