0,8800 zł
0,00% 0,0000 zł
Ronson Europe NV (RON)

Rekomendacje Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczące wypłaty dywidendy

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2017
Data sporządzenia: 2017-05-19
Skrócona nazwa emitenta
RONSON EUROPE N.V.
Temat
Rekomendacje Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczące wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (informacje poufne)

Treść raportu:

Zarząd spółki Ronson Europe N.V. (“Spółka”) informuje, że w dniu 19 maja 2017 r. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez Zarząd wniosek w sprawie rekomendacji złożonej Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, dotyczącej wypłaty dywidendy za rok 2016 w wysokości 0,19 zł na jedną akcję.
Zarząd Spółki, zgodnie z paragrafem 30.8 Statutu Spółki w dniu 19 maja 2017 r. przedstawił Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Ronson Europe N.V. wniosek o (i) ustalenie dywidendy w łącznej wysokości 0,19 zł na jedną akcję za cały rok obrotowy 2016, (ii) ustalenie – po uwzględnieniu zaliczki na poczet dywidendy za rok 2016 w wysokości 0,09 zł na jedną akcję ustalonej w dniu 1 marca 2017 r. – ostatecznej dywidendy za rok 2016 w wysokości 0,10 zł na jedną akcję; oraz (iii) zatwierdzenie przeznaczenia pozostałej (nie wypłaconej w formie dywidendy) części zysku za rok 2016 w kwocie 33.369.000 zł na kapitał zapasowy utworzony z zysków zatrzymanych.
Zarząd Spółki jest zdania, że wolne rezerwy Spółki wystarczają do tego, aby umożliwić wypłatę dywidendy w kwocie 31.162.054,47 zł, co znajduje potwierdzenie w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2016 r.
Dla potrzeb wypłaty ostatecznej dywidendy w wysokości 0,10 zł na jedną akcję, Zarząd Spółki proponuje ustalić dzień dywidendy na 3 sierpnia 2017 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 10 sierpnia 2017, jak również, że dywidenda zostanie wypłacona przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Management and Supervisory Boards’ recommendations regarding
the payment of dividend


Legal basis: Article 17 section 1 of the Market Abuse Regulation (inside
information)


The Report:


The Board of Managing Directors of Ronson Europe N.V. (the “Company”)
announces that on 19 May 2017 the Board of Supervisory Directors issued
a positive opinion on the Board of Managing Directors’ motion regarding
the recommendation put forward to the Annual General Meeting of
Shareholders of the Company in respect of the payment of a dividend for
the financial year 2016 in the total amount of PLN 0.19 per share.


The Board of Managing Directors of the Company, acting under clause 30.8
of the Company’s articles of association, proposed on 19 May 2017 to the
Board of Supervisory Directors and to the Annual General Meeting of
Shareholders of Ronson Europe N.V. to: (i) declare a dividend of PLN
0.19 per share for the full financial year 2016, (ii) taking into
account the interim dividend of 0.09 per share declared on 1 March 2017,
declare a final dividend for 2016 of 0.10 per share, and (iii) accept
the adding of the remainder of the profits for 2016 (not distributed in
the form of dividend) in the amount of PLN 33,369,000 to the retained
earnings reserve.


The Board of Managing Directors notes that the free reserves of the
Company are sufficient to allow a dividend distribution in the amount of
PLN 31,162,054.47, which is evidenced by the Balance Sheet of the
Company as of 31 December 2016.


The Board of Managing Directors proposes to set – for the purpose of the
payment of the final dividend in the amount of PLN 0.10 per share – the
dividend date as 3 August 2017 and the dividend payment date as 10
August 2017. The dividend will be payable through the National
Depositary of Securities S.A. (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
S.A.) with its registered seat in Warsaw.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-05-19 Tomasz Łapiński pełniący obowiązki Prezesa Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.