REKLAMA

REMORSOL: Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E

2021-08-18 18:05
publikacja
2021-08-18 18:05
Zarząd REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu („Spółka”) w związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Spółki z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru i zmiany §7 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki, w załączeniu przekazuje podsumowanie subskrypcji.

Jednocześnie Zarząd informuje o incydentalnym naruszeniu §4 ust. 1 w zw. z §6 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, poprzez brak publikacji niniejszego raportu w terminie do dwóch tygodni od dnia zakończenia subskrypcji, tj. do dnia 21 lipca 2021 r. Przyczyną zaistniałej sytuacji było mylne przekonanie o rozpoczęciu biegu tego terminu w momencie zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego przez Sąd. Zarząd zapewnia, że zaistniała sytuacja miała charakter incydentalny i nie będzie miała miejsca w przyszłości.

Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
20210818_180500_0000136337_0000134724.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki