14,7000 zł
1,38% 0,2000 zł
Remor Solar Polska SA (RSP)

Akcjonariat - REMORSOL

Dane ogólne

Kapitalizacja: 112 636 309,8 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 7 662 334 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 273 327
Liczba głosów na WZA: 7 662 334 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,87%
Kapitał akcyjny: 7 662 334,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 273 327
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,87%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 18,13%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Majkowski Marcin ZWZ 2 230 000 (29,10%) 2 230 000 (29,10%) 2023-06-30 -
Datex sp. z o.o. 1 726 923 (22,53%) 1 726 923 (22,53%) 2021-02-15 -
Gabryś Roman 1 316 404 (21,75%) 1 316 404 (21,75%) 2022-06-10 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 130 000
130 000,00
1,00 1,00 130 000
130 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-12-20
seria B - subskrypcja prywatna 2012-02-20 2 620 000
2 751 000,00
1,00 1,05 2 750 000
2 750 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-05-09
2012-09-20
seria C - subskrypcja prywatna 2016-04-19 1 300 000
1 950 000,00
1,00 1,50 4 050 000
4 050 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-02-14
zmiana firmy z Agrotour SA na Remor Solar Polska SA 2016-06-30

KDPW:
KRS:
GPW:

2017-02-06
seria D - subskrypcja prywatna 2016-06-30 8 700 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna 2017-06-30 11 050 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna 2019-12-23 2 000 000
2 600 000,00
1,00 1,30 6 050 000
6 050 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-08-19
seria E - subskrypcja prywatna 2021-06-30 1 100 000
3 300 000,00
1,00 3,00 7 150 000
7 150 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-06-09
seria F - za warranty subskrypcyjne 2021-06-30 3 000 000
9 000 000,00
1,00 3,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - za warranty subskrypcyjne 2021-06-30 100 000
300 000,00
1,00 3,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - kapitał docelowy 2022-02-25 512 334
1 537 002,00
1,00 3,00 7 662 334
7 662 334,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-09-29

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Majkowski Marcin 2 227 489 (535 956) 29,07 (7,00) 2 227 489 (535 956) 29,07 (7,00) 2022-09-30
Majkowski Marcin 1 691 533 22,07 (-5,88) 1 691 533 22,07 (-5,88) 2022-06-10
Majkowski Marcin 1 691 533 (178 856) 27,95 (2,95) 1 691 533 (178 856) 27,95 (2,95) 2022-06-10
Majkowski Marcin 1 512 677 25,00 1 512 677 25,00 2021-11-16
Majkowski Marcin 1 512 677 (212 677) 25,00 (3,52) 1 512 677 (212 677) 25,00 (3,52) 2021-11-16
Majkowski Marcin ZWZ 1 300 000 (72 943) 21,48 (-8,81) 1 300 000 (72 943) 21,48 (-8,81) 2021-06-30
Gabryś Roman ZWZ 1 319 064 21,80 1 319 064 21,80 2021-06-30
Gabryś Roman ZWZ 1 319 064 (2 660) 21,80 (0,05) 1 319 064 (2 660) 21,80 (0,05) 2021-06-30
Datex sp. z o.o. 1 726 923 28,54 1 726 923 28,54 2021-02-15
Datex sp. z o.o. 1 726 923 (-650 000) 28,54 (-10,74) 1 726 923 (-650 000) 28,54 (-10,74) 2021-02-15
Gabryś Roman 1 316 404 (650 000) 21,75 (10,74) 1 316 404 (650 000) 21,75 (10,74) 2020-09-03
Gabryś Roman 666 404 (-206 781) 11,01 (-10,55) 666 404 (-206 781) 11,01 (-10,55) 2020-08-19
Datex sp. z o.o. 2 376 923 (2 000 000) 39,28 (29,98) 2 376 923 (2 000 000) 39,28 (29,98) 2020-08-19
ABS Investment ASI SA 276 500 (-123 500) 4,57 (-5,30) 276 500 (-123 500) 4,57 (-5,30) 2020-08-19
Majkowski Marcin 1 227 057 30,29 (10,01) 1 227 057 30,29 (10,01) 2020-06-23
Majkowski Marcin 1 227 057 (-20) 20,28 1 227 057 (-20) 20,28 2020-06-23
Majkowski Marcin 1 227 077 (1 007 077) 20,28 (14,85) 1 227 077 (1 007 077) 20,28 (14,85) 2020-06-23
Datex sp. z o.o. 376 923 9,30 (3,07) 376 923 9,30 (3,07) 2020-06-23
Datex sp. z o.o. 376 923 (-923 077) 6,23 (-25,86) 376 923 (-923 077) 6,23 (-25,86) 2020-06-23
Datex sp. z o.o. 1 300 000 (-114 300) 32,09 (-2,83) 1 300 000 (-114 300) 32,09 (-2,83) 2020-02-14
ABS Investment ASI SA 400 000 9,87 (3,26) 400 000 9,87 (3,26) 2020-01-03
ABS Investment ASI SA 400 000 (-22 500) 6,61 (-3,82) 400 000 (-22 500) 6,61 (-3,82) 2020-01-03
Majkowski Marcin NWZ 220 000 (9 500) 5,43 (0,24) 220 000 (9 500) 5,43 (0,24) 2019-12-23
Majkowski Marcin 210 500 5,19 210 500 5,19 2019-08-09
Gabryś Roman 873 185 21,56 (7,13) 873 185 21,56 (7,13) 2017-07-13
Gabryś Roman 873 185 (71 500) 14,43 (-14,72) 873 185 (71 500) 14,43 (-14,72) 2017-07-13
Datex sp. z o.o. 1 414 300 (114 300) 34,92 (2,83) 1 414 300 (114 300) 34,92 (2,83) 2017-07-12
ABS Investment ASI SA ZWZ 422 500 (85 100) 10,43 (-1,83) 422 500 (85 100) 10,43 (-1,83) 2017-06-30
Datex sp. z o.o. 1 300 000 32,09 1 300 000 32,09 2017-02-07
Gabryś Roman 801 685 29,15 (9,36) 801 685 29,15 (9,36) 2016-10-12
Gabryś Roman 801 685 (-100 000) 19,79 (-12,99) 801 685 (-100 000) 19,79 (-12,99) 2016-10-12
Gabryś Roman 901 685 (-20 000) 32,78 (-0,73) 901 685 (-20 000) 32,78 (-0,73) 2016-07-15
Gabryś Roman 921 685 (-242 446) 33,51 (-8,82) 921 685 (-242 446) 33,51 (-8,82) 2016-07-06
Gabryś Roman ZWZ 1 164 131 (202 576) 42,33 (7,37) 1 164 131 (202 576) 42,33 (7,37) 2016-06-30
Gabryś Roman 961 555 (-226 308) 34,96 (-8,23) 961 555 (-226 308) 34,96 (-8,23) 2016-06-23
ABS Investment ASI SA 337 400 12,26 (3,93) 337 400 12,26 (3,93) 2016-06-21
ABS Investment ASI SA 337 400 (203 400) 8,33 (3,46) 337 400 (203 400) 8,33 (3,46) 2016-06-21
Gabryś Roman 1 187 863 (-68 020) 43,19 (-2,47) 1 187 863 (-68 020) 43,19 (-2,47) 2016-06-10
Gabryś Roman 1 255 883 (-53 000) 45,66 (-1,93) 1 255 883 (-53 000) 45,66 (-1,93) 2016-05-25
Gabryś Roman 1 308 883 (218 972) 47,59 (7,96) 1 308 883 (218 972) 47,59 (7,96) 2015-11-30
Gabryś Roman 1 089 911 (-278 664) 39,63 (-10,13) 1 089 911 (-278 664) 39,63 (-10,13) 2015-11-20
Kurcjus Roman 274 999 9,99 (3,20) 274 999 9,99 (3,20) 2015-11-18
Kurcjus Roman 274 999 6,79 (2,25) 274 999 6,79 (2,25) 2015-11-18
Kurcjus Roman 274 999 4,54 274 999 4,54 2015-11-18
Gabryś Roman 1 368 575 (-61 083) 49,76 (-2,22) 1 368 575 (-61 083) 49,76 (-2,22) 2015-07-06
Wisełka Konrad 280 870 10,21 (3,28) 280 870 10,21 (3,28) 2015-06-29
Wisełka Konrad 280 870 6,93 (2,29) 280 870 6,93 (2,29) 2015-06-29
Wisełka Konrad 280 870 (4 388) 4,64 (-5,41) 280 870 (4 388) 4,64 (-5,41) 2015-06-29
Gabryś Roman 1 429 658 (-100 102) 51,98 (-3,64) 1 429 658 (-100 102) 51,98 (-3,64) 2015-03-31
Gabryś Roman 1 529 760 (37 437) 55,62 (1,36) 1 529 760 (37 437) 55,62 (1,36) 2015-03-24
ABS Investment ASI SA wraz z podmiotami zależnymi 134 000 (-37 350) 4,87 (-1,36) 134 000 (-37 350) 4,87 (-1,36) 2015-03-19
Gabryś Roman 1 492 323 (130 190) 54,26 (4,73) 1 492 323 (130 190) 54,26 (4,73) 2015-03-13
Gabryś Roman 1 362 133 (-51 629) 49,53 (-1,87) 1 362 133 (-51 629) 49,53 (-1,87) 2014-10-27
Gabryś Roman 1 413 762 (-66 721) 51,40 (-2,43) 1 413 762 (-66 721) 51,40 (-2,43) 2014-09-16
ABS Investment ASI SA wraz z podmiotami zależnymi 171 350 (30 635) 6,23 (1,12) 171 350 (30 635) 6,23 (1,12) 2014-08-14
Gabryś Roman 1 480 483 (-101 950) 53,83 (-3,71) 1 480 483 (-101 950) 53,83 (-3,71) 2014-06-17
Gabryś Roman 1 582 433 (-40 388) 57,54 (-1,47) 1 582 433 (-40 388) 57,54 (-1,47) 2014-03-31
Gabryś Roman 1 622 821 (-108 639) 59,01 (-3,95) 1 622 821 (-108 639) 59,01 (-3,95) 2014-01-17
Gabryś Roman 1 731 460 (-32 450) 62,96 (-1,18) 1 731 460 (-32 450) 62,96 (-1,18) 2014-01-09
Gabryś Roman 1 763 910 (5 829) 64,14 (0,21) 1 763 910 (5 829) 64,14 (0,21) 2013-12-30
Wisełka Konrad 276 482 10,05 276 482 10,05 2013-12-27
ABS Investment ASI SA wraz z Beskidzkie Biuro Consultingowe SA i Korporacja Capital sp. z o.o. Handel – Finanse – Inwestycje 140 715 (-354 379) 5,11 (-12,89) 140 715 (-354 379) 5,11 (-12,89) 2013-12-27
Gabryś Roman 1 758 081 (23 200) 63,93 (0,85) 1 758 081 (23 200) 63,93 (0,85) 2013-11-27
Gabryś Roman 1 734 881 (46 500) 63,08 (1,69) 1 734 881 (46 500) 63,08 (1,69) 2013-11-26
Gabryś Roman 1 688 381 (157 381) 61,39 (5,72) 1 688 381 (157 381) 61,39 (5,72) 2013-11-20
Gabryś Roman wraz z podmiotem powiązanym 1 531 000 (-123 781) 55,67 (-4,50) 1 531 000 (-123 781) 55,67 (-4,50) 2013-11-18
Gabryś Roman 1 654 781 (124 781) 60,17 (4,54) 1 654 781 (124 781) 60,17 (4,54) 2013-11-18
ABS Investment ASI SA wraz z Beskidzkie Biuro Consultingowe SA i Korporacja Capital sp. z o.o. Handel – Finanse – Inwestycje 495 094 (-75 500) 18,00 (-2,74) 495 094 (-75 500) 18,00 (-2,74) 2013-11-13
Gabryś Roman 1 530 000 (-27 500) 55,63 (-1,00) 1 530 000 (-27 500) 55,63 (-1,00) 2013-11-12
Gabryś Roman 1 557 500 (-42 000) 56,63 (-1,53) 1 557 500 (-42 000) 56,63 (-1,53) 2013-11-06
ABS Investment ASI SA wraz z Beskidzkie Biuro Consultingowe SA i Korporacja Capital sp. z o.o. Handel – Finanse – Inwestycje 570 594 (-6 406) 20,74 (-0,24) 570 594 (-6 406) 20,74 (-0,24) 2013-09-30
Sewera Jacek 20 000 0,72 (0,72) 20 000 0,72 (0,72) 2013-09-06
Sewera Jacek 0 0,00 0 0,00 2013-09-06
Gabryś Roman 1 599 500 58,16 1 599 500 58,16 2013-05-09
ABS Investment ASI SA wraz z Beskidzkie Biuro Consultingowe SA i Korporacja Capital sp. z o.o. Handel – Finanse – Inwestycje 577 000 20,98 577 000 20,98 2013-05-09

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2023-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2023-07-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.