5,9600 zł
-0,33% -0,0200 zł
Remor Solar Polska SA (RSP)

Akcjonariat - REMORSOL

Dane ogólne

Kapitalizacja: 42 757 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 7 150 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 734 860
Liczba głosów na WZA: 7 150 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 80,21%
Kapitał akcyjny: 7 150 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 734 860
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 80,21%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 19,79%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Datex sp. z o.o. 1 726 923 (24,15%) 1 726 923 (24,15%) 2021-02-15 -
Majkowski Marcin 1 691 533 (23,65%) 1 691 533 (23,65%) 2022-06-10 -
Gabryś Roman 1 316 404 (18,41%) 1 316 404 (18,41%) 2022-06-10 -
Atlas Energy Polska Ignasiak sp.k. 1 000 000 (13,98%) 1 000 000 (13,98%) 2022-06-09 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 130 000
130 000,00
1,00 1,00 130 000
130 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-12-20
seria B - subskrypcja prywatna 2012-02-20 2 620 000
2 751 000,00
1,00 1,05 2 750 000
2 750 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-05-09
2012-09-20
seria C - subskrypcja prywatna 2016-04-19 1 300 000
1 950 000,00
1,00 1,50 4 050 000
4 050 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-02-14
zmiana firmy z Agrotour SA na Remor Solar Polska SA 2016-06-30

KDPW:
KRS:
GPW:

2017-02-06
seria D - subskrypcja prywatna 2016-06-30 8 700 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna 2017-06-30 11 050 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna 2019-12-23 2 000 000
2 600 000,00
1,00 1,30 6 050 000
6 050 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-08-19
seria E - subskrypcja prywatna 2021-06-30 1 100 000
3 300 000,00
1,00 3,00 7 150 000
7 150 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-06-09
seria F - za warranty subskrypcyjne 2021-06-30 3 000 000
9 000 000,00
1,00 3,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - za warranty subskrypcyjne 2021-06-30 100 000
300 000,00
1,00 3,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - kapitał docelowy 2022-02-25 450 000
1 350 000,00
1,00 3,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Majkowski Marcin 1 512 677 25,00 (3,85) 1 512 677 25,00 (3,85) 2021-11-16
Majkowski Marcin 1 512 677 (212 677) 21,15 (-0,34) 1 512 677 (212 677) 21,15 (-0,34) 2021-11-16
Majkowski Marcin ZWZ 1 300 000 (72 943) 21,49 (1,21) 1 300 000 (72 943) 21,49 (1,21) 2021-06-30
Gabryś Roman ZWZ 1 319 064 18,44 (-3,36) 1 319 064 18,44 (-3,36) 2021-06-30
Gabryś Roman ZWZ 1 319 064 (2 660) 21,80 (0,04) 1 319 064 (2 660) 21,80 (0,04) 2021-06-30
Datex sp. z o.o. 1 726 923 (-650 000) 28,54 (-10,75) 1 726 923 (-650 000) 28,54 (-10,75) 2021-02-15
Gabryś Roman 1 316 404 (650 000) 21,76 (10,75) 1 316 404 (650 000) 21,76 (10,75) 2020-09-03
Gabryś Roman 666 404 (-206 781) 11,01 (-10,55) 666 404 (-206 781) 11,01 (-10,55) 2020-08-19
Datex sp. z o.o. 2 376 923 (2 000 000) 39,29 (29,98) 2 376 923 (2 000 000) 39,29 (29,98) 2020-08-19
ABS Investment ASI SA 276 500 (-123 500) 4,57 (-5,31) 276 500 (-123 500) 4,57 (-5,31) 2020-08-19
Majkowski Marcin 1 227 057 (-20) 20,28 1 227 057 (-20) 20,28 2020-06-23
Majkowski Marcin 1 227 077 (20) 20,28 (-10,02) 1 227 077 (20) 20,28 (-10,02) 2020-06-23
Majkowski Marcin 1 227 057 (1 007 057) 30,30 (24,87) 1 227 057 (1 007 057) 30,30 (24,87) 2020-06-23
Datex sp. z o.o. 376 923 9,31 (3,08) 376 923 9,31 (3,08) 2020-06-23
Datex sp. z o.o. 376 923 (-923 077) 6,23 (-25,87) 376 923 (-923 077) 6,23 (-25,87) 2020-06-23
Datex sp. z o.o. 1 300 000 (-114 300) 32,10 (-2,82) 1 300 000 (-114 300) 32,10 (-2,82) 2020-02-14
ABS Investment ASI SA 400 000 9,88 (3,27) 400 000 9,88 (3,27) 2020-01-03
ABS Investment ASI SA 400 000 (-22 500) 6,61 (-3,82) 400 000 (-22 500) 6,61 (-3,82) 2020-01-03
Majkowski Marcin NWZ 220 000 (9 500) 5,43 (0,23) 220 000 (9 500) 5,43 (0,23) 2019-12-23
Majkowski Marcin 210 500 5,20 210 500 5,20 2019-08-09
Gabryś Roman 873 185 21,56 (7,13) 873 185 21,56 (7,13) 2017-07-13
Gabryś Roman 873 185 (71 500) 14,43 (-14,72) 873 185 (71 500) 14,43 (-14,72) 2017-07-13
Datex sp. z o.o. 1 414 300 (114 300) 34,92 (2,82) 1 414 300 (114 300) 34,92 (2,82) 2017-07-12
ABS Investment ASI SA ZWZ 422 500 (85 100) 10,43 (2,10) 422 500 (85 100) 10,43 (2,10) 2017-06-30
Datex sp. z o.o. 1 300 000 32,10 1 300 000 32,10 2017-02-07
Gabryś Roman 801 685 29,15 (9,36) 801 685 29,15 (9,36) 2016-10-12
Gabryś Roman 801 685 (-100 000) 19,79 (-13,00) 801 685 (-100 000) 19,79 (-13,00) 2016-10-12
Gabryś Roman 901 685 (-20 000) 32,79 (-0,73) 901 685 (-20 000) 32,79 (-0,73) 2016-07-15
Gabryś Roman 921 685 (-242 446) 33,52 (-8,81) 921 685 (-242 446) 33,52 (-8,81) 2016-07-06
Gabryś Roman ZWZ 1 164 131 (202 576) 42,33 (7,36) 1 164 131 (202 576) 42,33 (7,36) 2016-06-30
Gabryś Roman 961 555 (-226 308) 34,97 (-8,23) 961 555 (-226 308) 34,97 (-8,23) 2016-06-23
ABS Investment ASI SA 337 400 8,33 (-3,94) 337 400 8,33 (-3,94) 2016-06-21
ABS Investment ASI SA 337 400 (203 400) 12,27 (7,40) 337 400 (203 400) 12,27 (7,40) 2016-06-21
Gabryś Roman 1 187 863 (-68 020) 43,20 (-2,47) 1 187 863 (-68 020) 43,20 (-2,47) 2016-06-10
Gabryś Roman 1 255 883 (-53 000) 45,67 (-1,92) 1 255 883 (-53 000) 45,67 (-1,92) 2016-05-25
Gabryś Roman 1 308 883 (218 972) 47,59 (7,96) 1 308 883 (218 972) 47,59 (7,96) 2015-11-30
Gabryś Roman 1 089 911 (-278 664) 39,63 (-10,13) 1 089 911 (-278 664) 39,63 (-10,13) 2015-11-20
Kurcjus Roman 274 999 10,00 (3,21) 274 999 10,00 (3,21) 2015-11-18
Kurcjus Roman 274 999 6,79 (2,24) 274 999 6,79 (2,24) 2015-11-18
Kurcjus Roman 274 999 4,55 274 999 4,55 2015-11-18
Gabryś Roman 1 368 575 (-61 083) 49,76 (-2,22) 1 368 575 (-61 083) 49,76 (-2,22) 2015-07-06
Wisełka Konrad 280 870 10,21 (3,27) 280 870 10,21 (3,27) 2015-06-29
Wisełka Konrad 280 870 6,94 (2,30) 280 870 6,94 (2,30) 2015-06-29
Wisełka Konrad 280 870 (4 388) 4,64 (-5,41) 280 870 (4 388) 4,64 (-5,41) 2015-06-29
Gabryś Roman 1 429 658 (-100 102) 51,98 (-3,64) 1 429 658 (-100 102) 51,98 (-3,64) 2015-03-31
Gabryś Roman 1 529 760 (37 437) 55,62 (1,36) 1 529 760 (37 437) 55,62 (1,36) 2015-03-24
ABS Investment ASI SA wraz z podmiotami zależnymi 134 000 (-37 350) 4,87 (-1,36) 134 000 (-37 350) 4,87 (-1,36) 2015-03-19
Gabryś Roman 1 492 323 (130 190) 54,26 (4,73) 1 492 323 (130 190) 54,26 (4,73) 2015-03-13
Gabryś Roman 1 362 133 (-51 629) 49,53 (-1,87) 1 362 133 (-51 629) 49,53 (-1,87) 2014-10-27
Gabryś Roman 1 413 762 (-66 721) 51,40 (-2,43) 1 413 762 (-66 721) 51,40 (-2,43) 2014-09-16
ABS Investment ASI SA wraz z podmiotami zależnymi 171 350 (30 635) 6,23 (1,12) 171 350 (30 635) 6,23 (1,12) 2014-08-14
Gabryś Roman 1 480 483 (-101 950) 53,83 (-3,71) 1 480 483 (-101 950) 53,83 (-3,71) 2014-06-17
Gabryś Roman 1 582 433 (-40 388) 57,54 (-1,47) 1 582 433 (-40 388) 57,54 (-1,47) 2014-03-31
Gabryś Roman 1 622 821 (-108 639) 59,01 (-3,95) 1 622 821 (-108 639) 59,01 (-3,95) 2014-01-17
Gabryś Roman 1 731 460 (-32 450) 62,96 (-1,18) 1 731 460 (-32 450) 62,96 (-1,18) 2014-01-09
Gabryś Roman 1 763 910 (5 829) 64,14 (0,21) 1 763 910 (5 829) 64,14 (0,21) 2013-12-30
Wisełka Konrad 276 482 10,05 276 482 10,05 2013-12-27
ABS Investment ASI SA wraz z Beskidzkie Biuro Consultingowe SA i Korporacja Capital sp. z o.o. Handel – Finanse – Inwestycje 140 715 (-354 379) 5,11 (-12,89) 140 715 (-354 379) 5,11 (-12,89) 2013-12-27
Gabryś Roman 1 758 081 (23 200) 63,93 (0,85) 1 758 081 (23 200) 63,93 (0,85) 2013-11-27
Gabryś Roman 1 734 881 (46 500) 63,08 (1,69) 1 734 881 (46 500) 63,08 (1,69) 2013-11-26
Gabryś Roman 1 688 381 (157 381) 61,39 (5,72) 1 688 381 (157 381) 61,39 (5,72) 2013-11-20
Gabryś Roman wraz z podmiotem powiązanym 1 531 000 (-123 781) 55,67 (-4,50) 1 531 000 (-123 781) 55,67 (-4,50) 2013-11-18
Gabryś Roman 1 654 781 (124 781) 60,17 (4,54) 1 654 781 (124 781) 60,17 (4,54) 2013-11-18
ABS Investment ASI SA wraz z Beskidzkie Biuro Consultingowe SA i Korporacja Capital sp. z o.o. Handel – Finanse – Inwestycje 495 094 (-75 500) 18,00 (-2,74) 495 094 (-75 500) 18,00 (-2,74) 2013-11-13
Gabryś Roman 1 530 000 (-27 500) 55,63 (-1,00) 1 530 000 (-27 500) 55,63 (-1,00) 2013-11-12
Gabryś Roman 1 557 500 (-42 000) 56,63 (-1,53) 1 557 500 (-42 000) 56,63 (-1,53) 2013-11-06
ABS Investment ASI SA wraz z Beskidzkie Biuro Consultingowe SA i Korporacja Capital sp. z o.o. Handel – Finanse – Inwestycje 570 594 (-6 406) 20,74 (-0,24) 570 594 (-6 406) 20,74 (-0,24) 2013-09-30
Sewera Jacek 20 000 0,72 (0,72) 20 000 0,72 (0,72) 2013-09-06
Sewera Jacek 0 0,00 0 0,00 2013-09-06
Gabryś Roman 1 599 500 58,16 1 599 500 58,16 2013-05-09
ABS Investment ASI SA wraz z Beskidzkie Biuro Consultingowe SA i Korporacja Capital sp. z o.o. Handel – Finanse – Inwestycje 577 000 20,98 577 000 20,98 2013-05-09

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.