5,6800 zł
-0,35% -0,0200 zł
Remor Solar Polska SA (RSP)

Komunikaty spółki - REMORSOL

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej
Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A i B oraz akcji na okaziciela serii E
Emisja warrantów subskrypcyjnych serii A i B
Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ REMOR SOLAR POLSKA S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r.
Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany Statutu Spółki
Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zawarcie umowy inwestycyjnej
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r.
Raport roczny Spółki REMOR SOLAR POLASKA S.A. za 2020 rok.
Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
Raport okresowy Spółki REMOR SOLAR POLSKA SA za I kwartał 2021 roku
REMORSOL -0,35% 5,68
2021-07-23 16:37:48

Kalendarium

Brak wydarzeń
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.