REKLAMA

Kończy się czas na zapłacenie podatku od nieruchomości. W tym roku będzie drożej

Dominika Florek2021-03-01 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2021-03-01 06:00
Kończy się czas na zapłacenie podatku od nieruchomości. W tym roku będzie drożej
Kończy się czas na zapłacenie podatku od nieruchomości. W tym roku będzie drożej
fot. Curioso.Photography / / Shutterstock

15 marca mija czas na opłacenie podatku od nieruchomości. W tym roku będzie drożej, o blisko 4 proc. zwiększyła się stawka podatku. Większość miast wojewódzkich podniosło wysokość opłaty.

Zbliża się termin, w którym należy zapłacić podatek od nieruchomości. W tym roku właściciele mieszkań w bloku, domów jednorodzinnych, firmy mające na własność pomieszczenia oraz posiadacze gruntów zapłacą więcej niż 2020 r. Stawka podatku od nieruchomości zwiększyła się o 3,9 proc.

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości obowiązują od stycznia 2021 r. i określone są przez ministra finansów na dany rok. Jednak każda gmina samodzielnie wskazuje wysokość podatku, która nie przekroczy górnej granicy ustalonej przez rząd.

Za mieszkanie o powierzchni 64 mkw trzeba będzie zapłacić 54,40 zł, czyli o 2,56 zł więcej niż w ubiegłym roku. W przypadku domu o wielkości 124 mkw 105,40 zł to wzrost o blisko 5 zł w porównaniu z 2020 r.

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości na 1 mkw

  Stawka w 2021 r. Stawka w 2020 r. Zmiana r/r
od budynków mieszkalnych 0,85 zł 0,81 zł  + 0,04 zł
od budynków związanych z prowadzeniem firmy 24,84 zł 23,90 zł + 0,94 zł
od budynków związanych z działalnością dotyczącą obrotu materiałem siewnym 11,62 zł 11,18 zł + 0,44 zł
od budynków związanych w udzielaniem świadczeń zdrowotnych 5,06 zł 4,87 zł + 0,19 zł
pozostałe 8,37 zł 8,05 zł + 0,32 zł
od gruntów związanych z prowadzeniem firmy 0,99 zł 0,95 zł + 0,04 zł
od gruntów pod wodami powierzchniowymi 4,99 zł 4,80 zł + 0,19 zł
od pozostałych gruntów 0,52 zł 0,50 zł + 0,02 zł
od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji 3,28 zł 3,15 zł + 0,13 zł
Opracowanie Bankier.pl na podstawie informacji zawartych w obwieszczeniu MF z 30 lipca 2020 r.

Większość miast wojewódzki podniosła wysokość opłaty do maksymalnej granicy m.in. Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Poznań, Białystok, Szczecin, Opole oraz Łódź. Z kolei część miast zdecydowała się na podwyższenie podatku od nieruchomości, ale nie do górnej granicy, np. Opole, gdzie stawka wynosi 0,82 zł za metr kwadratowy. Jedynym miastem wojewódzkim, które nie zdecydowało się na podwyżkę, jest Lublin.

O tym, o ile dokładnie zwiększy się stawka podatku od nieruchomości w poszczególnych miastach w Polsce pisał Marcin Kaźmierczak w artykule "Wyższe stawki podatku od nieruchomości w 2021 r. Kto i ile zapłaci?".

Podatek od nieruchomości

Właściciele domów jednorodzinnych, szeregówek, mieszkań w bloku oraz posiadacze gruntów zapłacą więcej za podatek od nieruchomości w 2021 r. Szczegółową listę osób objętych podatkiem określa ustawa. Są to:

 • właściciele,
 • użytkownicy wieczyści,
 • samoistni posiadacze,
 • w niektórych przypadkach – posiadacze zależni nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Obowiązkowi opodatkowania podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatek od nieruchomości należy zapłacić w ratach w czterech terminach:

 • do 15 marca,
 • do 15 maja,
 • do 15 września,
 • do 15 listopada.

"W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Jeżeli decyzja nie została doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności raty podatku określonym w decyzji, to termin jej płatności wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji" - przypomina resort finansów.

Kto nie musi płacić?

Podatek od nieruchomości można zapłacić w kasie gminy, przelewem na rachunek bankowy gminy lub u osoby, którą wyznaczyła gmina (inkasenta). Ustawa przewiduje szereg zwolnień z płacenia podatku od nieruchomości obejmują:

 1. budynki gospodarcze lub ich części: służące działalności leśnej lub rybackiej, położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej, zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej,
 2. grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków – z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 3. grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży,
 4. grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynki i budowle trwale związane z gruntem, które znajdują się w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody i służą bezpośrednio i wyłącznie osiąganiu celów związanych z ochroną przyrody,
  grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione – z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 5. położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego: grunty, altany działkowe i obiekty gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz budynki, które stanowią infrastrukturę ogrodową, w rozumieniu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych – z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 6. nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,
 7. uczelnie i instytuty badawcze (zwolnienie nie dotyczy gruntów, budynków itp. lub ich części zajętych na działalność gospodarczą),
 8. publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową,
 9. żłobki i kluby dziecięce oraz prowadzące je podmioty, w zakresie nieruchomości zajętych na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego,
 10. prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej, na warunkach określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych,
 11. przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego, uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania (np. gruntów, budynków itp.), które zajęto na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.

Każda gmina może wprowadzić może wprowadzić dodatkowe zwolnienia z podatku. Na jej stronie internetowej znajdują się informacje, kto może zapłacić mniej lub w ogóle nie płaci podatku od nieruchomości.

Źródło:
Dominika Florek
Dominika Florek
redaktor Bankier.pl

Redaktor Bankier.pl. Doktorantka na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Zajmuje się tematyką konsumencką, śledzi także nowości w sektorze MSP. Monitoruje ofertę produktów bankowych dla firm, przygotowując rankingi kont dla przedsiębiorców.

Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (8)

dodaj komentarz
iluminata
Ostrzegam, że firmy geodezyjne już aktualnie dokonują nowych pomiarów by żydowski rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził podatek katastralny... Już rozpocznie się mocno przyśpieszona fizyczna eliminacja Polaków.
Tak to jest u neobolszewi u władzy :/
demeryt_69
Za to rządy SLD albo PO były dla odmiany słowiańskie :)
iluminata odpowiada demeryt_69
Jedni to żydostwo amerykańskie, a drudzy europejskie :)

Odgadnij, kto, kto?
demeryt_69
Właśnie zapłaciłem - należne było dokładnie tyle samo co w poprzednich latach.

Doktorantka Florek radzi czy wprowadza w błąd?

damamad
Czytać uważnie.. Nowe stawki od stycznia 2021. Podatek za 2021 zapłaci Pan w 2022.
knl111 odpowiada damamad
Dokształcić się... Podatek od nieruchomości płaci się zawsze w roku, którego dotyczy. Podatek za 2021 płaci pan w 2021 i to najczęściej w czterech ratach.
demeryt_69 odpowiada knl111
W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo.
damamad odpowiada knl111
Racja, mój błąd. To w Krakowie zapewne będą maksymalne.

Powiązane: Rozliczenia podatkowe - PIT 2020

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki