REKLAMA

POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: Aktualizacja informacji nt. nabycia 26% udziałów w podmiocie prowadzącym działalność bankowania komórek macierzystych na Słowacji

2021-02-17 14:36
publikacja
2021-02-17 14:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021
Data sporządzenia: 2021-02-17
Skrócona nazwa emitenta
POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.
Temat
Aktualizacja informacji nt. nabycia 26% udziałów w podmiocie prowadzącym działalność bankowania komórek macierzystych na Słowacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2021 z dnia 2 lutego 2021 roku (omyłkowo oznaczonego nr 3/2020) dotyczącego zawarcia umowy sprzedaży udziałów („Umowa Sprzedaży”), na podstawie której Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. („PBKM”, „Emitent”) zobowiązał się do nabycia 26% udziałów w kapitale zakładowym spółki Rodinná banka perinatálnych a mezenchymálnych buniek s.r.o. z siedzibą w Bratysławie, działającej pod prawem słowackim, zarejestrowanej w słowackim rejestrze spółek pod numerem 136594/B, numer ID: 52296580 („Spółka Słowacka”), Zarząd PBKM informuje, iż powziął informację o dokonanym w dniu wczorajszym wpisie PBKM jako wspólnika Spółki Słowackiej we właściwym słowackim rejestrze handlowym. Tym samym, zgodnie z Umową Sprzedaży nastąpiło przeniesienie własności 26% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Słowackiej na Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-17 Marcin Radziszewski Członek Zarządu Marcin Radziszewski
2021-02-17 Dobrosława Waleczek Gaudnik Prokurent Dobrosława Waleczek Gaudnik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki