REKLAMA

PHN liczy, że w drugiej połowie 2020 roku poprawi wyniki finansowe

2020-09-17 13:42
publikacja
2020-09-17 13:42
fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu

Polski Holding Nieruchomości, który w I połowie 2020 roku miał 25,1 mln zł straty netto liczy, że w drugiej połowie 2020 roku poprawi wyniki finansowe, a cały rok zakończy dobrymi wynikami - poinformował prezes spółki Marcin Mazurek.

"Wierzymy, że w drugiej połowie roku uda nam się poprawić wyniki finansowe, by osiągnąć dobre wyniki roczne. Mając na względzie aktualną sytuację na rynku nieruchomości, dywersyfikacje naszej działalności i bogatemu portfelowi nieruchomości uda nam się jeszcze poprawić wyniki i z ostrożnym optymizmem patrzyć w przyszłość” – powiedział podczas konferencji prezes Marcin Mazurek.

"Nasz biznes rozwija się dobrze, wyniki finansowe z najważniejszych segmentów działalności są stabilne i rosną. Kontynuujemy i rozpoczynamy realizację kolejnych projektów komercyjnych i mieszkaniowych. Pomimo zawirowań rynkowych spowodowanych epidemią koronawirusa konsekwentnie realizujemy nasze cele biznesowe - grupa utrzymuje dyscyplinę kosztową i niski poziom zadłużenia" - dodał.

Prezes ocenił, że pandemia w niewielkim stopniu wpłynęła na działalność grupy PHN.

"Żadna z naszych budów nie stanęła nawet na jeden dzień. Przesunięcia w harmonogramach projektów inwestycyjnych wynikają jedynie z przedłużających się decyzji administracyjnych, a nie z powodu pandemii jako takiej" - powiedział Mazurek.

PHN zanotował w drugim kwartale 2020 roku 54,3 mln zł straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej podczas gdy przed rokiem PHN miał 14,7 mln zł zysku netto. Strata operacyjna w drugim kwartale sięgnęła 54,2 mln zł wobec 20,8 mln zł zysku operacyjnego rok wcześniej.

Po pierwszym półroczu 2020 roku grupa PHN miała 25,1 mln zł straty netto i 17,9 mln zł straty operacyjnej.

W pierwszym półroczu spółka dokonała odpisów księgowych w wysokości 60 mln zł. PHN odnotował w II kwartale spadek wartości nieruchomości inwestycyjnych z uwagi na wpływ pandemii COVID-19 - wycena i wynik na zbyciu w II kwartale wyniósł minus 70,7 mln zł, podczas gdy w I kwartale było to plus 11 mln zł.

"Na nasz wynik mają również wpływ wyceny nieruchomości, które spadły z czynników zewnętrznych oraz założeń wyceniającego. Dołożymy starań, by te wyceny były bardziej stabilne. (...) Przy perspektywach wzrostu, przy bardzo niskich stopach procentowych należy się spodziewać, że relatywnie niedługo te wyceny powinny ulec poprawie" - powiedział Mazurek.

"Wynik ten jest typowo księgowy, nie jest czymś nowym dla spółki - w 2011 roku i 2012 roku odpisy były znacząco wyższe niż 70 mln zł z II kwartału. Ta strata księgowa wynikająca z wycen rzeczoznawców ma charakter bardziej przejściowy i nie będzie dalszych negatywnych efektów aż tak mocnych generować" - powiedział Krzysztof Zgorzelski, członek zarządu spółki.

W II kwartale wynik brutto ze sprzedaży w segmencie najmu wyniósł 25,6 mln zł, czyli był na poziomie z I kwartału 2020 roku. W I połowie 2020 roku wynik z najmu wzrósł 4,5 proc. rdr.

Prezes podał, że PHN nie jest właścicielem centów handlowych, które były zamknięte w wyniku wprowadzonych rządowych ograniczeń.

"Wśród naszych najemców mamy niewielki procent tych najemców, którzy musieli zamknąć swoją działalność" - powiedział Mazurek.

Wynik z działalności deweloperskiej spadł w II kwartale do 0,7 mln zł z 13,4 mln zł w I kwartale.

"Spadek ten był spodziewany natomiast III kwartał będzie już odmienny w tym obszarze" - powiedział Krzysztof Zgorzelski, członek zarządu spółki.

Kluczowym projektem dla spółki jest budowa kompleksu biurowo-handlowego w Warszawie Skysawa. Prezes poinformował, że wkrótce ma nastąpić zakończenie stanu surowego otwartego budynku A. Termin zakończenia budowy planowane jest na III kwartał 2021 (I etap) i w III kwartał 2022 roku (II etap).

Prezes poinformował, że ma nadzieję, że spółka w najbliższym czasie poinformuje o rozpoczęciu kolejnego projektu inwestycyjnego, komercyjnego w Warszawie.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku portfel nieruchomości grupy PHN obejmował 154 wydzielone biznesowo nieruchomości o wartości godziwej 2.961,5 mln zł, które w sprawozdaniu finansowym zostały ujęte jako aktywa. (PAP Biznes)

seb/ asa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki