REKLAMA
WAŻNE

PEKAES: Zawiadomienie o zmniejszeniu poniżej 10% udziału Nationale-Nederlanden OFE w ogólnej liczbie głosów w Spółce

2016-10-21 14:22
publikacja
2016-10-21 14:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-21
Skrócona nazwa emitenta
PEKAES
Temat
Zawiadomienie o zmniejszeniu poniżej 10% udziału Nationale-Nederlanden OFE w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd PEKAES spółka akcyjna z siedzibą w Błoniu („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, że Spółka otrzymała od Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (”Nationale-Nederlanden OFE”), reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna, zawiadomienie o zmniejszeniu udziału Nationale-Nederlanden OFE w ogólnej liczbie głosów w Spółce („Zawiadomienie”).

Zgodnie z informacją uzyskaną od Nationale-Nederlanden OFE, zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło na skutek rozliczenia w dniu 18 października 2016 r. zbycia przez Nationale-Nederlanden OFE akcji Spółki w odpowiedzi na wezwanie do sprzedaży akcji Spółki. Wskutek wskazanej transakcji udział Nationale-Nederlanden OFE w ogólnej liczbie głosów w Spółce zmniejszył się poniżej 10%.

Nationale-Nederlanden OFE w Zawiadomieniu informuje, że przed zbyciem akcji Spółki Nationale-Nederlanden OFE posiadał 4.484.805 akcji Spółki, odpowiadających 14,69 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 4.484.805 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i odpowiadających 14,69 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Jak wynika z zawiadomienia przekazanego Spółce, Nationale-Nederlanden OFE po wskazanej transakcji nie posiada akcji Spółki.

Zarząd Spółki informuje, że zawiadomienie Nationale-Nederlanden OFE nie wypowiada się na temat okoliczności wskazanych w art. 69 ust. 4 pkt 5) do pkt 8)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-10-21 Maciej Bachman Prezes Zarządu
2016-10-21 Arkadiusz Filipowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki