REKLAMA

PEKAES: Aktualizacja stanowiska Zarządu PEKAES S.A. w związku z podwyższeniem ceny proponowanej w wezwaniu na sprzedaż akcji Spółki

2016-10-03 13:23
publikacja
2016-10-03 13:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-03
Skrócona nazwa emitenta
PEKAES
Temat
Aktualizacja stanowiska Zarządu PEKAES S.A. w związku z podwyższeniem ceny proponowanej w wezwaniu na sprzedaż akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 80 Ustawy o ofercie - stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania
Treść raportu:
Zarząd PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości aktualizację stanowiska Zarządu, opublikowanego w dniu 6 września 2016 r. raportem bieżącym nr 24/2016 („Stanowisko”).

Zarząd Spółki przypomina, że Stanowisko zostało opublikowane w związku z wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonym w dniu 19 sierpnia 2016 r. („Wezwanie”) przez KH Logistyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („KHLK”) oraz PEK II SCSp z siedzibą w Luksemburgu („PEK II”; łącznie z KHLK „Wzywający”), działającymi w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”).

Aktualizacja Stanowiska Zarządu ma miejsce w związku z ogłoszeniem przez Wzywających w dniu 29 września 2016 r. za pośrednictwem Polskiej Agencji Prasowej S.A. komunikatu o podwyższeniu ceny proponowanej w wezwaniu („Komunikat”). Zgodnie z informacją ogłoszoną w Komunikacie cena, po której nabywane będą akcje Spółki objęte wezwaniem została podwyższona począwszy od 29 września 2016 r. z kwoty 14,15 zł za jedną akcję Spółki (cena pierwotnie zaproponowana w Wezwaniu z dnia 19 sierpnia 2016 r.) do kwoty 15,10 zł (cena zaproponowana w Komunikacie). Zgodnie z informacją opublikowaną przez Wzywających: „wskazana powyżej podwyższona cena zostanie zapłacona za wszystkie akcje Spółki objęte zapisami w odpowiedzi na Wezwanie, w tym także za akcje Spółki objęte zapisami złożonymi przed dniem opublikowania niniejszego komunikatu.”

W odpowiedzi na Komunikat Zarząd Spółki podtrzymuje Stanowisko w zakresie dotyczącym ceny za akcje Spółki, w którym ocenił że pierwotna cena zaproponowana przez Wzywających za jedną akcję Spółki w kwocie 14,15 zł, jest ceną mieszczącą się w zakresie cen odpowiadających wartości godziwej Spółki.

W uznaniu Zarządu Spółki, opartym o te same mierniki, którymi Zarząd posłużył się przy przygotowaniu Stanowiska z dnia 6 września 2016 r., wyższa cena proponowana za akcje Spółki w kwocie 15,10 zł, zaproponowana w Komunikacie przez Wzywających, również mieści się w zakresie cen odpowiadających wartości godziwej Spółki.

UWAGI
Niniejsze stanowisko Zarządu nie stanowi rekomendacji, o których mowa w art. 42 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 94 ze zm.).
W przedmiocie zarówno oceny Wezwania jak i stanowiska Zarządu każdy z Akcjonariuszy powinien dokonać niezależnej i samodzielnej oceny ryzyka inwestycyjnego związanego z odpowiedzią na Wezwanie, w szczególności związanego z proponowaną w Wezwaniu ceną za Akcje. W prawidłowej ocenie działań związanych z odpowiedzią na Wezwanie stanowisko Zarządu Spółki jest tylko jednym z elementów, jakie Akcjonariusz powinien wziąć pod uwagę przy podejmowaniu swojej decyzji. W przypadku wątpliwości natury inwestycyjnej lub prawnej Akcjonariusz powinien skonsultować się z profesjonalnym doradcą.

Aktualizacja Stanowiska stosownie do art. 80 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej zostanie przekazana związkom zawodowym działającym w Spółce oraz pracownikom Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-10-03 Maciej Bachman Prezes Zarządu
2016-10-03 Arkadiusz Filipowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki