REKLAMA

PEKABEX: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

2023-01-26 17:09
publikacja
2023-01-26 17:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-26
Skrócona nazwa emitenta
PEKABEX
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2023 roku:

- raport roczny za rok 2022 w dniu 20 kwietnia 2023 r.
- skonsolidowany raport roczny za rok 2022 w dniu 20 kwietnia 2023 r.
- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 roku w dniu 25 maja 2023 r.
- skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 roku w dniu 14 września 2022 r.
- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 roku w dniu 23 listopada 2022 r.

Jednocześnie Zarząd Emitenta oświadcza, że:
1. Zgodnie z § 62 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) Spółka nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz raportu półrocznego. Spółka zamierza publikować skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową oraz skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

2. Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2022 oraz za II kwartał roku obrotowego 2023.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-26 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu
2023-01-26 Robert Jędrzejowski Prezes Zarądu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki