REKLAMA
BADANIE

ONDE S.A.: Podpisanie przez spółkę zależną – CYRANKA Sp. z o.o. znaczącej umowy finansowej dotyczącej własnych projektów fotowoltaicznych pn. „Cyranka” o łącznej mocy 18 MW, znajdujących się aktualnie w końcowym etapie budowy (faza rozruchu technologicznego).

2023-01-27 13:11
publikacja
2023-01-27 13:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-27
Skrócona nazwa emitenta
ONDE S.A.
Temat
Podpisanie przez spółkę zależną – CYRANKA Sp. z o.o. znaczącej umowy finansowej dotyczącej własnych projektów fotowoltaicznych pn. „Cyranka” o łącznej mocy 18 MW, znajdujących się aktualnie w końcowym etapie budowy (faza rozruchu technologicznego).
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ONDE S.A. („Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 27 stycznia 2023 r. pomiędzy spółką zależną w 100% od Emitenta tj. Cyranka Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu („Kredytobiorca”) a bankiem mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Kredytodawca”) umowy kredytów („Umowa Kredytów”).

Na podstawie Umowy Kredytów, Kredytodawca udzieli Kredytobiorcy:
1) kredytu budowlanego oraz inwestycyjnego w PLN (na spłatę kredytu budowlanego) w maksymalnej kwocie 43,9 mln PLN, z możliwością zwiększenia zaangażowania Kredytodawcy do kwoty 50,7 mln PLN (po spełnieniu dodatkowych warunków),
2) kredytu rewolwingowego w PLN na finansowanie zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) w maksymalnej kwocie 12,2 mln PLN,

w celu finansowania kosztów budowy farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 18 MW pn. „Cyranka”, stanowiących własność Kredytobiorcy, a której generalym wykonawcą jest Emitent.

Zabezpieczenie kredytów stanowić bedą m.in.:
- zastaw rejestrowy oraz zastawy finansowe na udziałach Kredytobiorcy,
- zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw majątkowych Kredytobiorcy,
- oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wobec Banku,
- poręczenie Emitenta wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji wobec Banku.

Umowa Kredytów przewiduje spłatę kredytów nie później niż do 30 czerwca 2033 r.

Kwoty kredytów są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej równej stopie referencyjnej WIBOR powiększonej o marżę Kredytodawcy.

Pozostałe warunki Umowy Kredytów, w tym dotyczące zabezpieczeń, kar umownych, uruchomienia finansowania oraz wypowiedzenia Umowy Kredytów, nie odbiegają od postanowień stosowanych w tego typu transakcjach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-27 Piotr Gutowski Wiceprezes Zarządu Piotr Gutowski
2023-01-27 Marcin Szerszeń Wiceprezes Zarządu Marcin Szerszeń
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki