REKLAMA

Nowy reżim sanitarny w bankach. Home office, gorące biurka, zmiany w garderobie i taksówki

Wojciech Boczoń2020-11-09 06:00analityk Bankier.pl
publikacja
2020-11-09 06:00
Nowy reżim sanitarny w bankach. Home office, gorące biurka, zmiany w garderobie i taksówki
Nowy reżim sanitarny w bankach. Home office, gorące biurka, zmiany w garderobie i taksówki
fot. Giulio_Fornasar / / Shutterstock

Banki oddelegowały swoich pracowników z central do pracy zdalnej. W trybie home office pracuje od 50 do nawet 95 proc. załogi, a to nie jedyne ograniczenia związane z pandemią koronawirusa. Wprowadzono limity przebywania w pomieszczeniach, zwiększono dostępność parkingów i taksówek, wyłączono chillout roomy, a nawet wprowadzono nowe zasady dress code – wynika z ankiety Bankier.pl.

Druga fala pandemii wymusiła zmiany organizacyjne w bankach. Placówki ponownie wprowadziły godziny dla seniorów i limity obsługi klientów, a część banków skróciła godziny otwarcia. Zmiany zaszły także w centralach, gdzie dziś pracuje już więcej osób niż w sieci terenowej. Obok obowiązkowych obostrzeń sanitarnych związanych m.in. z koniecznością noszenia maseczek czy częstszej dezynfekcji wdrożono dodatkowe ograniczenia. Zapytaliśmy banki, jak wygląda obecnie praca w centralach.

Część pracy biurowej przeniesiono do trybu home office. – Uwzględniamy wszystkie obostrzenia oraz wytyczne dotyczące m.in. dystansu społecznego czy środków bezpieczeństwa. Już na początku pandemii błyskawicznie wdrożyliśmy rozwiązania pozwalające na pracę zdalną i cały czas z nich korzystamy (np. narzędzia do spotkań online, procesy elektronicznego zarządzania przepływem dokumentów i zadań) – informuje biuro prasowe PKO Banku Polskiego.

Więcej taksówek i infolinia z domu

W tryb zdalny przeszła połowa pracowników Banku Pekao. Ponadto bank udostępnił pracownikom samochody i taksówki, a także zalecił, by zrezygnować z garderoby, która nie może być poddana codziennemu praniu. Bank doposażył pracowników w laptopy i sprzęt mobilny, by mogli efektywnie wykonywać pracę z domu. Część osób została relokowana do lokalizacji zapasowych oraz ograniczono spotkania służbowe do maksymalnie 5 osób. Zrezygnowano z podróży służbowych, szkoleń i spotkań rekrutacyjnych. - Uważnie śledzimy sytuację związaną z pandemią koronawirusa i na tej podstawie oraz ogólnokrajowych zaleceń będziemy podejmować dalsze decyzje – informuje biuro prasowe Pekao.

mBank do trybu home office przeniósł nawet dział dział call center z zachowaniem bezpieczeństwa danych klientów. – Obecnie trwa przeprowadzka centrali mBanku do nowego biurowca przy ul. Prostej w Warszawie. Jest to prawdopodobnie pierwsze tak duże biuro dostosowane do czasów pandemii – mówi Piotr Rutkowski z biura prasowego mBanku. – Powierzchnia biurowa w nowej siedzibie mBanku została zorganizowana w formule ogólnodostępnych „gorących biurek”, których jest mniej niż pracowników. Skorzysta z niej jednocześnie 70 proc. załogi. Pozostali pracownicy będą mogli, w razie potrzeby, korzystać w tym czasie z alternatywnych miejsc pracy indywidualnej oraz z sal konferencyjnych (w budynku jest ich ponad 300). Dodatkowo na najwyższych trzech kondygnacjach budynku znajdą się zielone tarasy ze strefą relaksu – dodaje.

Nawet 95 proc. pracowników w trybie home office

Pracownicy ING od lipca pracują w podziale na grupy A/B z tygodniową rotacją. Powierzchnia biurowa została dostosowana do obowiązujących norm sanitarnych, m.in. dystans pomiędzy stanowiskami pracy, ograniczenia w przemieszczaniu się i korzystaniu ze wspólnych przestrzeni oraz odpowiednie oznaczenia informujące np. o limicie osób w danym pomieszczeniu. – W związku z dynamicznym wzrostem zachorowań od 19 października br. wszyscy pracownicy centrali banku pracują zdalnie. Wyjątkiem są pracownicy z niektórych zespołów obsługi operacyjnej i IT oraz Contact Centre ze względu na uwarunkowania techniczno-operacyjne oraz osoby, które preferują pracę w pomieszczeniach banku i podjęły decyzję o pozostaniu w biurze – mówią przedstawiciele banku.

W Credit Agricole uruchomiono pracę hybrydową. – 85 proc. naszych pracowników może pracować z domu. Wprowadziliśmy również zasady planowania obecności w biurze i wytyczne dla menadżerów, którzy są w kontakcie z zespołami i są zorientowani w ich sytuacji osobistej – mówi Anna Podlewska, dyrektor ds. Strategicznych Inicjatyw HR. Bank zwiększył dostępność parkingu dla wszystkich pracowników, aby zachęcić ich do dojazdu transportem indywidualnym.

– Wprowadziliśmy bezpieczne zony i korytarze komunikacyjne dla osób najczęściej korzystających z biura, specjalne zasady korzystania z wind oraz dostępów do pięter – dodaje Podlewska. – W pomieszczeniach socjalnych (kuchnie, tea pointy) i do spotkań obowiązują limity osób przebywających w nich w jednym czasie. Na co dzień obowiązuje nas: noszenie maseczek; zachowanie dystansu zarówno podczas przemieszczania się po biurze, na spotkaniach, jak i w czasie pracy przy biurkach – mówi przedstawicielka Credit Agricole. Dodaje, że w banku obowiązują ponadto ograniczenia w podróżach służbowych i zasadach organizacji spotkań.  – Aktualnie prowadzimy je online – podobnie jak szkolenia i proces wdrożeniowy – mówi szefowa działu HR.

Bank BNP umożliwił pracę zdalną tym pracownikom, którym charakter pracy na to pozwalał. Tym, którzy nie posiadają laptopów służbowych, umożliwił zdalne połączenie z pulpitem służbowym. Ponadto zwiększył limit internetu w telefonach służbowych, aby ułatwić pracę tym, którzy nie posiadają internetu domowego. Bank podpisał umowę z ogólnopolską siecią laboratoriów diagnostycznych ALAB na przeprowadzenie testów PCR – o ile zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pracownik mógł mieć kontakt z innym pracownikiem banku lub klientem, u którego zdiagnozowano zakażenie. Ponadto BNP Paribas realizuje na bieżąco wewnętrzne oraz zewnętrzne rekrutacje online, a od końca sierpnia na Platformie Autenti, służącej do elektronicznego podpisywania dokumentów, umowy z Bankiem BNP Paribas mogą podpisywać osoby współpracujące z bankiem na zasadzie kontraktu. Dodatkowo zastosowano przejście na tzw. split teamy, a w centrali zamontowano kamery termowizyjne.

W Nest Banku około 95 proc. pracowników centrali wykonuje swoją pracę zdalnie. W biurze pojawiają się tylko ci, których obecność jest niezbędna z uwagi na zapewnienie ciągłości działania banku bądź ci, którzy sami wykazali wolę przychodzenia do biura np. z uwagi na brak warunków do jej wykonywania w domu. W obrębie zespołów wdrożono podział na mniejsze grupy, których członkowie  przychodzą do biura naprzemiennie w trybach tygodniowych, tak aby członkowie różnych grup  nie przebywali w biurze w tym samym czasie. Praca na open space może przebiegać jedynie  z zachowaniem bezpiecznej (kilkumetrowej) odległości między pracownikami. Do odwołania zostały zawieszone podróże służbowe. Bank powołał specjalny komitet zajmujący się m.in. aktualizacją zasad bezpieczeństwa, zapewnieniem odpowiednich środków ochrony oraz obsługą zgłoszeń pracowników dotyczących przypadków koronawirusa lub ewentualnych kontaktów z osobą zakażoną.

Spotkania w formie wideo

W Banku Pocztowym pracownicy centrali świadczący pracę w trybie stacjonarnym stanowią do 30 procent pracowników zespołu realizującego obowiązki w danym pomieszczeniu/obszarze budynku. Praca w trybie stacjonarnym odbywa się rotacyjnie. Przy wejściu do budynku centrali banku przeprowadzany jest pomiar temperatury ciała osób wchodzących. Ponadto obowiązuje nakaz noszenia maseczek podczas przemieszczania się po budynku poza stanowiskiem pracy, rekomendowane jest ograniczenie do niezbędnego minimum przemieszczanie się między piętrami budynku. Prowadzona jest stała dezynfekcja klamek, przycisków w windach itd. Do odwołania obowiązuje zakaz przyjmowania gości z zewnątrz, a odstępstwo od tej wytycznej w sytuacjach wyjątkowych wymaga uzyskania dodatkowej zgody. Stworzona została także dedykowana skrzynka mailowa, ułatwiająca komunikację między pracownikami w temacie koronawirusa w kontekście działalności banku w specjalnym trybie.

W centralach Bank Millennium wdrożył pracę zdalną i rotacyjną wszędzie tam, gdzie to możliwe. Rotacyjność dotyczy pracowników wszystkich szczebli, po to by minimalizować liczbę osób przebywających na tych samych piętrach i wspierać ciągłość realizowanych zadań. Pracownicy obecni w biurach pracują w niezbędnych dla bezpieczeństwa odległościach. Część pracowników, szczególnie w Contact Centre, w celu zmniejszenia liczby osób przebywających w biurach jest delegowana do alternatywnych lokalizacji banku. Pracownicy korzystają z nowoczesnych rozwiązań technologicznych, konferencji telefonicznych i video zamiast tradycyjnych spotkań. Bank odwołał podróże służbowe pracowników i ograniczył do minimum wewnętrzne i zewnętrzne spotkania służbowe. Niezbędne szkolenia i rekrutacje prowadzone są zdalnie z wyłączeniem bezpośrednich spotkań. Ponadto wprowadzono elastyczne godziny rozpoczęcia pracy w celu unikania tłoku w środkach publicznej komunikacji w godzinach szczytu. Bank dba też o kondycję i rozwój pracowników, organizując w godzinach pracy specjalne programy rozwojowe online oraz wsparcie psychologiczne we współpracy z partnerem medycznym.

W BOŚ już od marca wprowadzono zalecenia związane z zachowaniem środków ostrożności w związku z rozprzestrzeniam się wirusa SARS-CoV-2. - Część naszych pracowników cały czas pracuje w trybie rotacyjnej pracy zdalnej. W banku systematycznie dokonywane są czynności polegające na odkażaniu miejsc szczególnie uczęszczanych i dotykanych – informuje biuro prasowe banku. Wszyscy pracownicy zostali wyposażeni w maseczki i rękawiczki, a w ostatnim czasie zobowiązani do bezwzględnego zasłania nosa i ust, kiedy poruszają się po strefach wspólnych lub muszą uczestniczyć w spotkaniach. Dla zwiększenia bezpieczeństwa przy wejściach do centrali zainstalowano termometry mierzące temperaturę ciała.

W centralach Getin Banku do odwołania obowiązuje system pracy rozproszonej, a spotkania odbywają się wyłącznie online. – W biurze pracujemy w bardzo ograniczonym składzie, w szczególności w miejscach, które uniemożliwiają pracę zdalną, oraz stosujemy rotację zespołów pomiędzy pracą w biurze a pracą zdalną – informuje Artur Newecki z biura prasowego Getin Banku. Obecnie w centralach banku pracuje około 20 proc. składu. Na stanowiskach pracy obowiązuje dystans minimum 1,5 metra (optymalnie 2 metry). Pracownicy mają udostępnione środki do higieny i dezynfekcji rąk. Ograniczamy przemieszczanie się po powierzchniach wspólnych do minimum. Na powierzchniach umieszone są odpowiednie informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, od samego początku pandemii zasady pracy rozproszonej obowiązują również we wszystkich contact center.

Zawieszone delegacje

W Alior Banku obecnie 84 proc. pracowników centrali pracuje zdalnie. Możliwość przyjazdu do biura jest dozwolona jedynie dla osób, których obecność jest wymagana (zgoda przełożonego) i niezbędna dla zachowania ciągłości działania jednostki lub procesu lub gdy świadczenie pracy zdalnej nie jest możliwe. Bank zawiesił delegacje i ograniczył spotkania wewnętrzne do niezbędnego minimum. Zredukowano liczbę krzeseł w salkach konferencyjnych i wyłączył z użytku chillout roomy oraz budki telefoniczne.

W Citi Handlowym obecnie większość osób pracuje zdalnie, a siedziby banku są w pełni przygotowane pod kątem sanitarnym dla tych, którzy pracują stacjonarnie. Po pierwsze takie osoby otrzymują przygotowany zestaw praktycznych wytycznych na temat postępowania na terenie biura, takich jak obowiązkowe noszenie maseczki, gdy odchodzimy od biurka, czy częsta dezynfekcja rąk. Wszystkie biura zostały oznakowane, co ułatwia pracownikom stosowanie się do wytycznych i utrzymywanie wymaganego dystansu np. podczas korzystania z wind. Osoby pracujące w biurze maja zapewnioną odległość co najmniej 2 metrów od innego pracownika.

Od wiosny ograniczona pozostaje możliwość zapraszania gości. Przyjście do biura pracownicy uzgadniają  z przełożonym tak, aby zachowana została zasada rotacyjności. Aby ułatwić decyzję o powrocie do biura, Citi wprowadziło aplikację WorkSafe, która umożliwia określenie, czy powinniśmy danego dnia pozostać w domu. Praktycznie od początku pandemii w poszczególnych jednostkach banku działają koordynatorzy COVID-19, którzy zostali wyposażeni w odpowiednią wiedzę na temat sposobów działania i są dla swoich zespołów i ich menadżerów wsparciem w odpowiadaniu na pytania pracowników i w uruchamianiu właściwych działań w przypadku podejrzeń związanych z ryzykiem zarażenia lub wystąpienia objawów podczas, gdy pracownik jest w biurze.

Spółdzielcy też z ograniczeniami

Spółdzielczy Bank SGB od soboty 24 października przedłużył pracę zdalną i w trybie rotacyjnym do końca bieżącego roku. Pracownicy banku zostali wyposażeni we wszystkie niezbędne do pracy zdalnej narzędzia (komputery, telefony itp.). Pracę w trybie rotacyjnym w siedzibie banku wykonują jedynie osoby, które muszą być obecne z powodów specyfiki pracy, technicznych lub organizacyjnych. W centrali SGB-Banku prowadzona jest dezynfekcja i ozonowanie. Pracownicy mają obowiązek stosowania się do wprowadzonych ścisłych zasad bezpieczeństwa: noszenia maseczek, utrzymywania dystansu 1,5 metra i dezynfekcji dłoni. Noszenie maseczek jest obowiązkowe w przestrzeniach wspólnych: na korytarzach, w kuchni, w toaletach i windach. Nie ma obowiązku zakrywania twarzy tylko przy stanowiskach pracy.

Źródło:
Wojciech Boczoń
Wojciech Boczoń
analityk Bankier.pl

Ekspert z zakresu bankowości. Autor komentarzy, poradników, artykułów i raportów o bankowości skierowanych zarówno do branży, jak i jej klientów. Redaktor prowadzący branżowego serwisu PRNews.pl. Autor cyklu raportów "Polska bankowość w liczbach". Dziennikarz Roku 2013 według Kapituły Konkursu IX Kongresu Gospodarki Elektronicznej przy Związku Banków Polskich. Dwukrotnie nominowany do nagrody Dziennikarskiej im. Mariana Krzaka oraz laureat tej nagrody w 2014 r. Finalista Nagrody Dziennikarstwa Ekonomicznego Press Clubu Polska za 2019 r.

Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (1)

dodaj komentarz
czytacz
Po co chodzić do banku?Przecież oprocentowanie zerowe to można pieniądze trzymać w słoiku lub skarpecie.

Powiązane: Koronawirus w Polsce

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki