NOWAGALA: Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydatury do rady nadzorczej emitenta na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 17 czerwca 2019 roku.

2019-06-05 19:13
publikacja
2019-06-05 19:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
CV_Marek_Gabryjelski.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Oswiadczenie_kandydata_M.Gabryjelski.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-05
Skrócona nazwa emitenta
NOWAGALA
Temat
Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydatury do rady nadzorczej emitenta na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 17 czerwca 2019 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Ceramiki Nowej Gali SA („Spółka”) informuje, iż otrzymał od akcjonariusza Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander (Fundusz) informację, o zgłoszeniu przez Fundusz kandydatury pana Marka Gabryjelskiego na członka rady nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 17 czerwca 2019 roku. Życiorys kandydata oraz oświadczenie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego oraz został zamieszczony na stronie internetowej http://nowa-gala.pl/relacje-inwestorskie


Podstawa prawna: § 19 pkt 1 ust. 4 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki
Plik Opis
CV_Marek_Gabryjelski.pdfCV_Marek_Gabryjelski.pdf
Oświadczenie kandydata M.Gabryjelski.pdfOświadczenie kandydata M.Gabryjelski.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-05 Waldemar Piotrowski prezes zarządu
2019-06-05 Zbigniew Polakowski prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki