REKLAMA

NANOGROUP S.A.: Złożenie przez NANOGROUP S.A. oświadczenia o przyjęciu oferty nieodpłatnego nabycia akcji własnych spółki

2023-02-07 12:42
publikacja
2023-02-07 12:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2023
Data sporządzenia: 2023-02-07
Skrócona nazwa emitenta
NANOGROUP S.A.
Temat
Złożenie przez NANOGROUP S.A. oświadczenia o przyjęciu oferty nieodpłatnego nabycia akcji własnych spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd NanoGroup S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do oferty nieodpłatnego zbycia przez Tomasza Ciacha na rzecz Spółki 3.170.000 akcji własnych Spółki („Oferta”), o której Emitent informował raportem bieżącym numer 25/2022 z dnia 7 września 2022 r. zawiadamia, że w dniu 07 lutego 2022 r. Spółka złożyła Tomaszowi Ciachowi, Członkowi Zarządu Spółki i jednocześnie akcjonariuszowi posiadającemu aktualnie 4.200.000 akcji Spółki, tj. 20,90% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów, oświadczenie o przyjęciu Oferty w zakresie 1.500.000 sztuk akcji własnych Spółki, tj. części akcji objętych Ofertą.
Skutkiem złożonego Oświadczenia będzie nieodpłatne nabycie przez Spółkę 1.500.000 akcji własnych Spółki. Nabycie nastąpi z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych Spółki (zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1500 z późn. zm.).

Celem nabycia akcji własnych przez Spółkę jest ich dalsza odsprzedaż i pozyskanie w ten sposób środków pieniężnych na prowadzenia działalności gospodarczej, badawczej i rozwojowej. Zarząd Emitenta zwraca uwagę, że taki sposób pozyskania kapitału nie prowadzi do „rozwodnienia” aktualnych akcjonariuszy Spółki.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 6 lutego 2022 r. powzięła uchwałę o wyrażeniu zgody na nieodpłatne nabycie przez Spółkę wszystkich akcji własnych Spółki objętych Ofertą oraz wyraziła zgodę na sprzedaż przez Spółkę nie więcej niż 3.170.000 akcji własnych Spółki nabytych nieodpłatnie od Tomasza Ciacha, za cenę nie niższą niż pomniejszony o 25% kurs zamknięcia akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z sesji poprzedzającej dzień zlecenia sprzedaży lub zawarcia umowy sprzedaży akcji własnych Spółki.

Zarząd Emitenta informuje również, że akcje własne Spółki nabyte od Tomasza Ciacha będą zbywane przez Spółkę w transakcjach pakietowych poza systemem notowań.
O dalszych czynnościach związanych z nabywaniem i zbywaniem akcji własnych Emitent będzie informował w kolejnych raportach bieżących.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-02-07 Przemysław Mazurek Prezes Zarządu
2023-02-07 Piotr Mierzejewski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki