REKLAMA

MO-BRUK S.A.: Warunkowa rejestracja akcji serii B w KDPW

2020-11-18 20:41
publikacja
2020-11-18 20:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 48 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-18
Skrócona nazwa emitenta
MO-BRUK S.A.
Temat
Warunkowa rejestracja akcji serii B w KDPW
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Mo-BRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Niecwi („Spółka” lub „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 18 listopada 2020 roku powziął wiadomość, że Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) wydał oświadczenie o zawarciu ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW 1.227.936 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 10,00 PLN każda oraz łącznej wartości nominalnej 12.279.360,00 PLN („Akcje Serii B”).
Akcje Serii B zostaną zarejestrowane pod kodem ISIN PLMOBRK00013.
Warunkiem rejestracji Akcji Serii B w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW jest wprowadzenie Akcji Serii B do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN, tj. na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).
Rejestracja Akcji Serii B w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu Akcji Serii B do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez GPW, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia Akcji Serii B do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez GPW.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-18 Wiktor Mokrzycki Wicperezes Zarządu
2020-11-18 Tobiasz Mokrzycki Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki