REKLAMA

MADKOM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 14 czerwca 2022 r. MADKOM S.A.

2022-06-14 15:54
publikacja
2022-06-14 15:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
wza-14062022.xlsx  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-14
Skrócona nazwa emitenta
MADKOM S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 14 czerwca 2022 r. MADKOM S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powy�ej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki MADKOM SA / Emitent / przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% pięć procent liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MADKOM w dniu 14 czerwca 2022 roku z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZA oraz ogólnej liczbie głosów:

1. Madkom Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, 81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98

Liczba akcji - 3 383 498

Liczba głosów - 3 383 498

Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZA dnia 14.06.2022 roku - 100 %

Procentowy udział w liczbie głosów w kapitale zakładowym - 66,74 %
Załączniki
Plik Opis
wza-14062022.xlsxwza-14062022.xlsx Lista akcjonariuszy >5%

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-14 Grzegorz Szczechowiak Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym.  Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym. Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki