REKLAMA

M-TRANS S.A.: Informacja w sprawie porozumienia akcjonariuszy - przekroczenie przez członków porozumienia łącznie progu 10 proc. ogólnej liczby głosów

2019-12-09 13:47
publikacja
2019-12-09 13:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zawiadomienie_o_zawarciu_porozumienia_akcjonariuszy_mtrans.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-09
Skrócona nazwa emitenta
M-TRANS S.A.
Temat
Informacja w sprawie porozumienia akcjonariuszy - przekroczenie przez członków porozumienia łącznie progu 10 proc. ogólnej liczby głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie”) Zarząd M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 27 listopada 2019 roku zawiadomienia, sporządzonego na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5) i 6) ustawy o ofercie, od akcjonariuszy, którzy poinformowali o zawarciu porozumienia dotyczącego m.in. prowadzenia wspólnej polityki w stosunku do Emitenta oraz wspólnego głosowania na walnych zgromadzeniach Emitenta.
Załączniki
Plik Opis
zawiadomienie o zawarciu porozumienia akcjonariuszy mtrans.pdfzawiadomienie o zawarciu porozumienia akcjonariuszy mtrans.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-09 Operator
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki