REKLAMA

Likwidacja Getin Noble Banku. KE zatwierdziła nowelizację środków pomocy publicznej Polski

2023-11-24 16:25
publikacja
2023-11-24 16:25

Komisja Europejska zatwierdziła nowelizację środków pomocy publicznej Polski, wspierających restrukturyzację i uporządkowaną likwidację polskiego Getin Noble Banku.

Likwidacja Getin Noble Banku. KE zatwierdziła nowelizację środków pomocy publicznej Polski
Likwidacja Getin Noble Banku. KE zatwierdziła nowelizację środków pomocy publicznej Polski
fot. Andrzej Hulimka / / FORUM

Komisja zatwierdziła wstępne środki wsparcia w październiku 2022 r. Zgodnie z planem przymusowej restrukturyzacji, po likwidacji banku, jego główne aktywa i pasywa zostały przeniesione do nowo utworzonego banku pomostowego. Środki pomocy państwa miały na celu umożliwienie szybkiej sprzedaży banku pomostowego, przy jednoczesnym zachowaniu zarówno stabilności finansowej, jak i równych warunków działania na jednolitym rynku.

W listopadzie 2023 r. Polska zgłosiła Komisji zamiar wydzielenia z banku pomostowego portfela aktywów o wartości nominalnej ok. 1,36 mld euro (6,5 mld zł). Wydzielenie uważa się za konieczne w celu ułatwienia sprzedaży banku pomostowego. Portfel zostanie przeniesiony do spółki zarządzającej aktywami kontrolowanej przez polski organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (Bankowy Fundusz Gwarancyjny). Spółka zapłaci za portfel obligacjami.

Komisja oceniła tę zmianę zgodnie ze swoimi przepisami, dotyczącymi pomocy państwa dla banków. Stwierdziła, że zgłoszony środek ułatwi sprzedaż banku pomostowego i umożliwi BFG maksymalizację wartości odzyskiwalnej portfela, minimalizując w ten sposób koszty likwidacji banku, ponoszone przez polski fundusz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

BFG rozpoczął już proces sprzedaży, którego celem jest znalezienie odpowiedniego nabywcy, który zapewni bankowi pomostowemu długoterminową rentowność. Obecna nowelizacja ma na celu ułatwienie pomyślnego zakończenia procesu sprzedaży. W związku z tym Komisja stwierdziła, że zmieniony środek w dalszym ciągu jest zgodny z celem, jakim jest utrzymanie stabilności finansowej, bez nadmiernego zakłócania konkurencji na rynku wewnętrznym. Na tej podstawie Komisja zatwierdziła środki zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy państwa.

Z Brukseli Łukasz Osiński 

Źródło:PAP
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (1)

dodaj komentarz

Powiązane: Przejęcie Getin Noble Banku

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki