REKLAMA

LK DESIGNER SHOPS S.A: Informacja o zmianie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa Dłużnika z dnia 05.02.2021r. oraz o doręczeniu postanowienia o zabezpieczeniu majątku dłużnika

2021-06-09 20:27
publikacja
2021-06-09 20:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021 LK
Data sporządzenia: 2021-06-09
Skrócona nazwa emitenta
LK DESIGNER SHOPS S.A
Temat
Informacja o zmianie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa Dłużnika z dnia 05.02.2021r. oraz o doręczeniu postanowienia o zabezpieczeniu majątku dłużnika
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000538597; dalej: "Spółka"), mając na względzie raport bieżący z dnia 11 lutego 2021 r. (2/2021) oraz raport bieżący z dnia 15 kwietnia 2021 r. (3/2021) niniejszym informuje, że Zarząd Spółki złożył wniosek o zmianę wniosku Dłużnika o zatwierdzenie warunków sprzedaży składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa Dłużnika z dnia 05.02.2021 r.

Zarząd Spółki wskazuje, że zdecydował się zmienić wniosek w ten sposób, że zamiast wnioskować (jak dotychczas) o „zatwierdzenie warunków sprzedaży składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa Dłużnika LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie za cenę 271.574,16 zł brutto”, aktualnie wnioskuje o „zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa Dłużnika LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie w całości za cenę 259.810,44 zł brutto”.

Jednocześnie Zarząd wskazuje, że opisana powyżej zmiana przedmiotu wniosku zatwierdzenie warunków sprzedaży ma charakter wyłącznie techniczny. Zarząd podkreśla także, że zmiana ceny wynika wyłącznie z aktualizacji wartości przedmiotu wniosku i nie wpływa na ocenę samego wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki.


Ponadto, odnosząc się do raportu bieżącego 3/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r., Zarząd Spółki informuje o doręczeniu wydanego w postępowaniu o ogłoszenie upadłości Spółki (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, sygn.akt: XVIII GU 77/21) postanowienia z dnia 30 marca 2021 r. o zabezpieczeniu majątku dłużnika poprzez:
1) ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Sławomira Witkowskiego legitymującego się licencją doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 6,
2) zawieszenie postępowań egzekucyjnych prowadzonych przeciwko Spółce,
3) uchylenie zajęcia rachunku bankowego Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r.w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-09 Andrzej Kalita Prezes
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki