REKLAMA

LAUREN PESO POLSKA: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lauren Peso Polska S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku

2022-06-30 20:57
publikacja
2022-06-30 20:57
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta (dalej „Walne Zgromadzenie”) podjętych w dniu 30 czerwca 2022 roku.

Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Zarząd Spółki informuje, że Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały nr 16/2022 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki oraz uchwały nr 18/2022 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. Pozostałe uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte przez Walne Zgromadzenie.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że na wniosek akcjonariusza Emitenta, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, zgłoszono projekt uchwały w sprawie objętym pkt 11 porządku obrad (podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki). Treść projektu przedmiotowej uchwały, jest zgodna z treścią Uchwały nr 19/2022 podjętej przez Walne Zgromadzenie.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 5, 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Załączniki
20220630_205756_0000142161_0000143766.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki