REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

Kwarantanna - wszystko co musisz wiedzieć

2021-12-08 06:00
publikacja
2021-12-08 06:00

Kwarantanna zaczyna się w momencie otrzymanie skierowania na test na COVID-19, obowiązuje domowników osoby chorej na koronawirusa i nakładana jest po przekroczeniu granicy. Z kwarantanny zwolnieni są zaszczepieni oraz ozdrowieńcy. Podpowiadamy, kto może być zwolniony, ile trwa kwarantanna oraz kogo dotkną nowe przepisy.

Kwarantanna - wszystko co musisz wiedzieć
Kwarantanna - wszystko co musisz wiedzieć
fot. Deliris / / Shutterstock

Słowo "kwarantanna" odmieniane jest w ostatnim czasie przez wszystkie przypadki. Resort zdrowia przygotował także kilka zmian, które wejdą w życie od 15 grudnia. Jedną z nich jest obowiązkowy test na COVID-19 dla domowników osoby zarażonej koronawirusem.

Kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej z powodu narażenia na zakażenie. Nakładana przez inspekcję sanitarną. Kwarantanna trwa 10 dni, z możliwością skrócenia.

Kwarantanna – ile trwa?

Kwarantanna co do zasady trwa 10 dni, w uzasadnionych przypadkach może zostać skrócona - przykładowo po otrzymaniu negatywnego wyniku testu na obecność COVID-19. Kwarantannę nakłada Państwowa Inspekcja Sanitarna. Należy odbywać ją w warunkach domowych. Jeżeli podczas kwarantanny wystąpią objawy chorobowe, trzeba skontaktować się z lekarzem rodzinnym - czytamy na stronie gov.pl.

Kwarantanna domowa – zasady

Obowiązkową kwarantannę odbywają osoby, które:

  • miały bezpośredni kontakt z osobą zakażoną koronawirusem,
  • oczekują na wynik testu na obecność COVID-19
  • przekraczyły granicę.

Każdy rodzaj kwarantanny związany jest z osobnym katalogiem wyłączeń oraz zwolnień. 

W czasie kwarantanny należy przebywać w miejscu, w którym się ją odbywa. Osoba na kwarantannie nie może chodzić do pracy, na zakupy oraz wychodzić z psem na spacer czy przyjmować gości. Policja może sprawdzić, czy dana osoba wywiązuje się z tego obowiązku. Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi mandat w wysokości nawet do 30 tys. zł.

Kwarantanna a izolacja

Kwarantannę odbywają osoby, u których nie potwierdzono zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Natomiast od chwili uzyskania wyniku dodatniego testu na COVID-19 kwarantanna zmienia się w izolację, na którą kieruje lekarz rodzinny (POZ). Osoby, które przechodzą zakażenie bezobjawowo i lekarz nie zdecyduje o przedłużeniu izolacji, kończą ją po 10 dniach od daty uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu. Jeżeli wystąpiły objawy infekcji, to izolacja powinna zakończyć się po 3 dniach bez gorączki oraz bez objawów infekcji ze strony układu oddechowego, ale nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów.

Kwarantanna dla współlokatora

Kwarantannie podlegają również osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkująca z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2. W takiej sytuacji kwarantanna w warunkach domowych trwa przez cały okres izolacji domownika oraz dodatkowe 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej wirusem SARS-CoV-2 (czas liczy się od dnia zakończenia izolacji osoby zakażonej).

Osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 oraz ozdrowieńcy, czyli osoby, które zakończyły hospitalizację lub odbywanie izolacji w warunkach domowych z powodu stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy od dnia, w którym stwierdzono u nich zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, są zwolnione z kwarantanny.

Zmiana dla domowników

Opisane powyżej zasady ulegną zmianie. Od 15 grudnia współdomownicy osób zarażonych wirusem  SARS-CoV-2 będą mieć obowiązek wykonania testu na obecność COVID-19. Posiadanie Unijnego Certyfikatu COVID nie spowoduje zwolnienia z testu.

Kwarantanna a skierowanie na test na COVID-19

Kwarantanna dotyczy także osób, które otrzymają skierowanie na test na wykrycie zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Zaszczepieni oraz ozdrowieńcy nie są zwolnieni z tego rodzaju kwarantanny. Natomiast jest kilka wyjątków, w których podczas oczekiwania na wynik testu na COVID-19 nie trzeba przebywać na kwarantannie. Należą od nich osoby, które:

  • wykonują zawód medyczny,
  • poddają się testowi diagnostycznemu w kierunku SARS-CoV-2 bez związku z podejrzeniem zachorowania na COVID-19,
  • rozpoczynają rehabilitację leczniczą albo turnus i leczenie uzdrowiskowe.

Kwarantanna może zostać czasowo zawieszona - na czas dojazdu do punktu medycznego, w którym pobierany jest materiał na test i powrót do miejsca odbywania kwarantanny oraz na wizytę u lekarza.
Kwarantanna nakładana jest „automatycznie” w systemie EWP. Liczy się od dnia wystawienia skierowania na test i trwa do chwili uzyskania wyniku ujemnego, ale nie dłużej niż 10 dni. Osoby, które otrzymają pozytywny wynik testu zostają skierowane na izolację w systemie EWP.

Kwarantanna – pracownik czekający na test

We wtorek (7 grudnia) minister Adam Niedzielski zapowiedział zmiany w kwarantannie dla pracowników. Osoby zatrudnione mają nie być kierowane automatycznie na domową kwarantannę. Na ten moment resort zdrowia nie podał szczegółowych informacji dotyczących zmian. 

Kwarantanna po przekroczeniu granicy

Przepisy mówią o konieczności odbycia kwarantanny osób, które przekraczają granice Polski. Obowiązek dotyczy osób przybywających z państw członkowskich Unii Europejskiej, ze strefy Schengen oraz pozostałych państw. Tak więc niezależnie od miejsca, z którego podróżni przyjeżdżają oraz niezależnie od używanego środka transportu (zbiorowy i indywidualny oraz przekraczanie granicy pieszo), podlegają 10-dniowej kwarantannie wjazdowej.

Z obowiązku odbycia kwarantanny można otrzymać zwolnienie. Jego warunki są różne w zależności od miejsca, z którego podróżny przyjeżdża. Inne zasady obowiązują osoby przybywające z krajów UE, strefy Schengen oraz Turcji od pozostałych państw na świecie.

Kwarantanna – podróż z UE, strefy Schengen i Turcji

Przepisy dotyczące kwarantanny dla osób przyjeżdżających obejmują katalog pięciu możliwości zwolnienia.

Pierwszym z nich jest zaszczepienie pełnym cyklem szczepienia szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej lub znajdującą się w wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy. Pod warunkiem, że od podania ostatniej dawki szczepienia upłynęło 14 dni (liczone od dnia następującego po dniu podania ostatniej dawki). Szczepienie musi być poświadczone unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim poświadczającym zaszczepienie.

Kolejną grupą podróżnych zwolnionych z kwarantanny są ozdrowieńcy, czyli osoby, które przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2 nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Polski.  Ozdrowieńcy muszą okazać dokument, potwierdzający przebycie choroby, wystawiony w języku polskim albo w języku angielskim, w tym unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID-19.

Kwarantanna nie jest nakładana na podróżnych, którzy przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19, poświadczony unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim. Pod warunkiem, że test był wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy.

Obowiązek poddania się kwarantannie nie dotyczy dzieci do 12. roku życia, które podróżują pod opieką dorosłych, zaszczepionych przeciwko COVID-19 lub posiadających negatywny wynik testu na obecność koronawirusa.

Przepisy przewidują jeszcze jeden wyjątek mówiący, że zwolnieniem objęci są podróżni, które „podlegają innym zwolnieniom wymienionym w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii” - czytamy na stronie gov.pl.

Kwarantanna – zmiany dla strefy Schengen

Opisane powyżej zasady są stosowane do połowy grudnia. Natomiast od 15 grudnia osoby przylatujące spoza strefy Schengen muszą mieć test na COVID 19 wykonany w czasie do 24 godzin przed przekroczeniem granicy. Nowa zmiana została wprowadzona w związku z pojawieniem się nowego wariantu koronawiursa - omikronu.

Kwarantanna – podróż z pozostałych państw

W przypadku osób przyjeżdżających z państwa inne niż Turcja oraz kraju nienależącego do Unii Europejskiej czy strefy Schengen występuje jedna różnica w możliwości otrzymania zwolnienia z kwarantanny niż w warunkach opisanych powyżej. Podróżni nie mogą uzyskać zwolnienia na podstawie negatywnego wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Natomiast pozostałe możliwości zwolnienia z kwarantanny są dostępne tj. dla osób zaszczepionych, ozdrowieńców, dzieci do lat 12 oraz w sytuacji, w której podróżni podlegają przepisom z  § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

W związku z rozprzestrzenianiem się nowego wariantu COVID-19 osoby podróżujące z Botswany, Eswatini, Lesotho, Mozambiku, Namibii, RPA i Zimbabwe nie mogą zostać zwolnione z kwarantanny. Jedyny wyjątek przewidziany jest dla osób zaszczepionych  preparatem uznawanym w UE.

Kwarantanna a przesiadka w Polsce

Podróżni, którzy po przylocie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie dłużej niż 24 godziny i posiadają bilet lotniczy potwierdzający wylot z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 24 godzin są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny, czytamy na stronie internetowej gov.pl.

Dominika Florek

Źródło:
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (9)

dodaj komentarz
matimoca
Ale bzdury, bankier.pl Kwarantanna niezgodna z konstytucją, każdy wygra w sądzie.
pozhoga
Sprawa jest prosta: tzw. zaszczepienie czy wcześniejsze przebycie tej choroby NIE oznacza, że delikwent dalej nie może zarażać. Oznacza tyle, że być może lżej przejdzie następne zakażenie - testy tzw. szczepionek trwają, wnioski odnośnie do wpływu tych preparatów na zdrowie jednostek i populacji są na razie sprzeczne. Natomiast wiadomo,Sprawa jest prosta: tzw. zaszczepienie czy wcześniejsze przebycie tej choroby NIE oznacza, że delikwent dalej nie może zarażać. Oznacza tyle, że być może lżej przejdzie następne zakażenie - testy tzw. szczepionek trwają, wnioski odnośnie do wpływu tych preparatów na zdrowie jednostek i populacji są na razie sprzeczne. Natomiast wiadomo, że śmiertelność tego wirusa wynosi maks 0,2%, czyli mniej jak grypy sezonowej oraz że zamknięcie tzw. służby zdrowia na inne choroby spowodowało masowe zgony (w Polsce ok. 125 tys. osób).

W zw. z powyższym, wszelkie nakłanianie obecnie do tzw. szczepień, wszelkie obostrzenia nakładane w związku z tzw. zaszczepieniem NIE mają podstaw medycznych, mają charakter przestępczy, a w całej tej sprawie chodzi tylko o opchnięcie maksymalnie dużej liczby preparatu opłacanego z pieniędzy podatników, za który producent nie odpowiada (uwaga: już latem tego roku KE zamówiła u jednego z producentów ponad 1 mld dawek preparatu - zapewne zatrudniają tam jasnowidzów).

Członkowie niezorganizowanej grupy przestępczej parającej się tym procederem to producenci szczepionek i ich lobbyści, WHO, KE, nierządy poszczególnych krajów oraz media, ze szczególnym wskazaniem na Big Tech. Część potencjalnych ofiar dała się zastraszyć albo przekupić (,,będzie można latać po świecie jak dawniej") i ,,zaszczepić", a teraz widząc, że ich oszukano pozwala się szczuć na tą mądrzejszą część społeczeństwa. Dlaczego? Bo żaden nierząd, KE, WHO, ,,dziennikarz" ani ofiara tej histerii nie przyzna się, że kłamie / jest durniem / popełnił błąd.

Howgh,
janiejacek
Wy się może w sądzie zatrudnijcie, zamiast drukować bzdury w tym już totalnym szmatławcu.
basterek
Co to za głupoty.

USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
Art. 33. 1. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny
inspektor sanitarny może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę zakażoną lub chorą na
chorobę zakaźną albo osobę podejrzaną o
Co to za głupoty.

USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
Art. 33. 1. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny
inspektor sanitarny może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę zakażoną lub chorą na
chorobę zakaźną albo osobę podejrzaną o zakażenie lub chorobę zakaźną, lub osobę,
która miała styczność ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego,
obowiązki określone w art. 5 ust. 1.

Tylke wystarczy napisać o kwarantannie a wy piszecie epopeje jak na pudelku. Weźcie się ogarnijcie, bo poziom spada i spada.

Pomimo SMSowej kwarantanny wychodziłem wszędzie i pogoniłem policję, bo nie mieli decyzji administracyjnej. Ludzie mają nie po kolei w głowach, że się dają aresztować bezprawnie.
basterek
Tak samo przyjechałem zza granicy i się nie trzymałem żadnej kwarantanny. Nikt mi za to nic nie zrobił. Polskie prawo jest jak płot. Wąż się prześlizgnie, lew przeskoczy a bydło nie przejdzie.
carlito1
Kwarantanna jest nie legalna. Tyle w temacie.
bankster-kreator
Wszystko co musisz wiedzieć to to, że jest nielegalna. To powinno ci wystarczyć.
300_pala
Powiedz to przedsiębiorcy który ma teraz problemy finansowe bo mu poseł z Konfederacji tak doradził...
Oczywiście p. Poseł nie ma zamiaru ponosić konsekwencji finansowych
carlito1 odpowiada 300_pala
Jakich konsekwencji? Sądy masowo uwalają kary....

Powiązane: Koronawirus w Polsce

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki