REKLAMA

Księgowi nie chcą brać odpowiedzialności za nowy JPK_VAT. Wzrosną koszty dla firm?

Ewelina Czechowicz2020-10-16 06:00redaktor
publikacja
2020-10-16 06:00
fot. lusia599 / Shutterstock

Biura księgowe i rachunkowe nie chcą brać odpowiedzialności za nowe JPK_VAT. Wielu przedsiębiorców otrzymało do podpisu oświadczenia o odpowiedzialności za prawidłowe prowadzenie ewidencji. Czy wraz z nowym narzędziem wzrosną też ceny usług księgowych?

Pandemia sprawiła, że ustawodawca przesunął termin wdrożenia nowych struktur JPK_VAT dla wszystkich przedsiębiorców, którzy posiadają status czynnego podatnika VAT, na 1 października 2020 r. Od teraz firmy mają dodatkowe obowiązki. Jednocześnie więcej pracy będą mieć księgowi, biura rachunkowe oraz doradcy podatkowi. 

Pierwsze JPK_V7 (dla rozliczających się z fiskusem miesięcznie) i JPK_V7K (dla podatników kwartalnych) trzeba będzie przesłać do 25 listopada (za październik 2020 r.). Dlatego przedsiębiorcy już teraz muszą zbierać dane o dostawach szczególnych grup towarów i usług oraz procedurach specjalnych. Od listopada przedsiębiorcy będą wysyłać jeden dokument elektroniczny, który będzie składał się z dwóch części: deklaracyjnej oraz informacyjnej.

Nowy JPK_VAT co się zmieni?

Elementy nowego JPK_VAT określa rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Na jego podstawie zostały opracowane wzory JPK_VAT, w formie JPK_V7M – dla podatników rozliczających się z podatku od towarów i usług miesięcznie oraz JPK_V7K – dla podatników rozliczających się z podatku od towarów i usług kwartalnie.

Nowy JPK_VAT nowe zasady ewidencji – więcej obowiązków dla przedsiębiorców

Kluczową zmianą, jaka została wprowadzona do nowego pliku JPK_VAT, są oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług, które prezentowane są za pomocą symboli GTU_01 – GTU_13.

Sprzedaż towarów trzeba określać na podstawie następujących kodów:

  • GTU_01 – napoje alkoholowe,
  • GTU_02 – towary wymienione w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT, w tym: benzyny lotnicze, benzyny silnikowe, gaz płynny, oleje napędowe,
  • GTU_03 –to oznaczenie m.in. oleju opałowego i olejów smarowych,
  • GTU_04 – wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich,
  • GTU_05 – odpady
  • GTU_06 – urządzeń elektroniczne oraz części i materiały do nich,
  • GTU_07 – pojazdy oraz części samochodowe
  • GTU_08 – metale szlachetne oraz nieszlachetne,
  • GTU_09 – leki oraz wyroby medyczne,
  • GTU_10 – budynki, budowle i grunty.

Kody GTU od 11 do 13 ustawodawca przewidział dla usług. W praktyce przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi wymienione w kategoriach GTU od 11 do 13, będą zobowiązani do wykazywania powyższych usług w części ewidencyjnej nowego pliku JPK_VAT we właściwym dla siebie polu GTU, poprzez wpisanie wartości "1”. Kody GTU nie dotyczą wszystkich towarów i usług, stąd niejeden przedsiębiorca zadaje sobie pytanie, czy jego dotyczą nowe obowiązki. Biura księgowe zabezpieczają się, i nakazują przedsiębiorcom sporządzanie oświadczeń, z których wynika, że to oni ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe oznaczenie GTU. Wiele biur pouczyło już swoich klientów, jak właściwie prowadzić ewidencję VAT.

GTU to nie jedyna zmiana. Nowy plik JPK to również nowe oznaczenia dla procedur. Przedsiębiorcy mają zatem coraz więcej obowiązków i zmuszeni są do przekazania rzetelnej dokumentacji. Za wielu przedsiębiorców JPK_VAT wypełnią księgowi czy biura rachunkowe, stąd niezmiernie ważna jest prawidłowa komunikacja pomiędzy klientem a biurem rachunkowym.

Na portalach internetowych dla księgowych pojawiają się głosy, że przedsiębiorcy zostali poinformowani o nowych obowiązkach. "Ci którzy mają księgową/księgowego, zostali poinformowani. A reszta, no cóż. Zadziwia mnie, że nikt nie wspomina, że to my, księgowi, jesteśmy najbardziej poszkodowani i to na nas spadną wszystkie obowiązki" - pisze pani Agnieszka

Wzrosną ceny usług biur księgowych?

Zapytaliśmy biura rachunkowe, czy planują podwyżki usług w związku z nowymi obowiązkami.  "Na tę chwilę nie podnosimy cen, z prostej przyczyny - większość firm, pomimo i tak dobrej ich sytuacji, ciągle narzeka na "brak środków" (domena większości Polaków) zwalając na COVID. Co do kodów wszystkich informowaliśmy, ale i tak będziemy sprawdzać" – poinformowała Magdalena Sterczała - właścicielka biura rachunkowego.

„Nie planujemy podwyżek. Zobowiązujemy klientów do zamieszczania dodatkowych informacji na fakturach pozwalających na właściwe ich ujęcie w ewidencji JPK. W sytuacji, w której z treści faktury nie będzie wynikał sposób jej ujęcia w JPK, klient zobowiązany będzie do zamieszczenia dodatkowego opisu. Takie zasady współpracy przewidują zawierane przez nas umowy, nie będziemy wymagać dodatkowych oświadczeń” - podało jedno z biur rachunkowych.

Z kolei z firma PGA Accounting wskazała, że "cena usług księgowych uzależniona jest od zakresu, w jakim są one świadczone dla klienta i nakładu pracy. Jeśli ten będzie wyższy niż przy dotychczasowych obowiązkowych VAT, z pewnością przełoży się to na podniesienie cen. Jest to jednak kwestia indywidualnej oceny zadań dla danego klienta.” Agnieszka Górecka, główna księgowa PGA Accounting, dodała: „Nasi klienci zostali poinformowani o tym, że w ich obowiązku leży prawidłowe oznaczeni faktur kodami GTU. Już teraz zauważamy, że w przypadku wielu klientów zagranicznych musimy wspierać ich w tym kodowaniu. Należy jednak zaznaczyć, że klienci biura rachunkowego dokumenty za październik przekażą do biura dopiero w listopadzie i wtedy dopiero będziemy mogli zauważyć ewentualne braki odpowiednich kodów czy też kodów ogólnie. W kwestii prawidłowości przypisania kodu można podać chociażby kod TP, dotyczący powiązań nie tylko kapitałowych, ale również osobowych” 

"W związku z nowymi plikami JPK, które zwierają kody GTU, nasze biuro nie przewiduje dodatkowych opłat w początkowych miesiącach. Chcemy sprawdzić ile rzeczywiście czasu zajmuje dodatkowe oznaczenie kodów GTU i wtedy pomyślimy o dodatkowej opłacie"  - powiedziała nam Katarzyna Kotuła Krawczyk z Biura Rachunkowego K3

Dodała również, że "znakowanie faktur kodami GTU nie jest obowiązkowe i w związku z tym nie będziemy pobierać od klientów oświadczeń, z których wynika, że to oni ponoszą odpowiedzialność za oznaczenia GTU"

Katarzyna Kotuła Krawczyk wskazała również: "wiemy, którzy nasi klienci maja sprzedaż z kodami GTU. I znając podejście niektórych klientów do przepisów, to my będziemy pilnować GTU".

"Nie wzrosły ceny nasze pracy. Już jakiś czas temu wprowadziliśmy, dla zainteresowanych, jeden program który daje nam możliwość zgromadzić wszystkich w jednym loginie biura,  będącego jednocześnie użytkownikiem. Pobieramy faktury i możemy do nich zajrzeć. Ale tez na życzenie klienta. Koszt jakim obciążony jest Klient to 10 zł netto miesięcznie. Klient dostał od nas instrukcje jak wystawiać faktury wg nowych przepisów. - wskazało jedno z biur rachunkowych.  

Przedstawiciele tego biura dodali: "nasz problem aby składany jpk miał odpowiedni zakres informacji. Zweryfikuje to z pewnością jakość pracy biur. Ich uczciwość do klienta i pracę za stawki poniżej ludzkiej godności. My zawsze stawialiśmy na jakość w rozsądnej cenie. W tej chwili nie przewidujemy drastycznych podwyżek, nastawiamy się na prace z klientem, w której obie strony współpracują i dokładają starań. Ani nie wrzucamy na klienta bagażu, ani nie dajemy wrzucić go na siebie".

Jak wskazują dane z portali internetowych są  też biura i księgowi, którzy wymagają oświadczeń. Na grupach w mediach społecznościowych pojawiają się wzory takich dokumentów.

Niektóre z biur rachunkowych oczekują wyższej zapłaty za przygotowanie i wysyłkę nowego JPK_VAT z uwagi na zwiększony nakład pracy oraz zakup nowego oprogramowania. Bez wątpienia księgowym przybędzie nowych obowiązków, a przedsiębiorców czaka większa ilość pracy przy przygotowaniu ewidencji VAT. 

Dwa tygodnie przed wprowadzeniem nowego JPK_VAT, który przez pandemię koronawirusa był już kilkakrotnie odraczany pojawiały, się apele o odroczenie wejścia w życie przepisów. Na portalu społecznościowym w grupie Finanse Publiczne, Budżet, Rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa  pojawił się apel do ministra finansów o odroczenie nowego JPK dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych. Doradcy podatkowi poprali wniosek o odroczenie nowych przepisów. Mimo to nowe przepisy weszły  w życie.

W sprawie nowego JPK_VAT zabrał głos również prof. Witold Modzelewski. Profesor uważa, że większości podatników nie wykona obowiązków nałożonych przez ustawodawcę, a doradcy podatkowi i biura rachunkowe, które obsługują rozliczenia VAT nie będą miały danych, które pozwolą na sporządzenie deklaracji według nowo wprowadzanych przepisów. Trzeba pamiętać, że to podatnik będzie ponosił odpowiedzialność za nieprawidłowe oznaczenia. Choć ustawodawca nie wymaga, by symbol GTU był umieszczany na fakturze sprzedaży, prawidłowe oznaczenie transakcji jest oczekiwane przez większość księgowych. Księgowa nie będzie wstanie określić każdej pozycji na fakturze, nie będzie znała powiązań pomiędzy podmiotami. Liczba klientów, jakie posiadają biura rachunkowe, nie pozwala na szczegółowe analizowanie każdej pozycji na fakturze. Wskazanie symbolu GTU czy wystąpienia określonej procedury przez księgową dopiero w momencie generowania pliku JPK_VAT, tj. bez wcześniejszego umieszczenia przez przedsiębiorcę odpowiedniego symbolu na fakturze przekazanej księgowej znacznie utrudni, a być może uniemożliwi, prawidłowe sporządzenie deklaracji.

Ministerstwo Finansów uważa, że nowa struktura JPK_VAT została wprowadzona w celu uproszczenia obowiązków sprawozdawczych w zakresie podatku VAT, ale zmiany te nakładają na podatników więcej obowiązków związanych z ewidencją podatku VAT. Księgowi również wskazują, że będą mieć dużo więcej pracy. Profesor Witold Modzelewski uważa, że podawane w nowej deklaracji dane nie zastąpią dokumentów źródłowych jako dowodów w każdym (bez wyjątku) postępowaniu jurysdykcyjnym. Według profesora W. Modzelewskiego są to zbędne obowiązki nakładane na podatnika, które nie ułatwią wcale wykrywania oszustw podatkowych. Nie pozwolą one również organom skarbowym na łatwiejsze wykrywanie nadużyć podatkowych. Pomimo to przedsiębiorcy muszą zadbać o jakość dokumentów przekazywanych do biur rachunkowych, i prawidłowo wskazać grupy towarowe i oznaczenia procedury. To na nich spoczywa obowiązek rzetelnego prowadzenia ewidencji VAT. 

Sankcje za nieprawidłowości

Od 1 października 2020 r. wysłanie nowego JPK z błędem może kosztować podatnika 500 zł za każdą nieprawidłowość. Sankcje nie będą jednak nakładane z automatu. Fiskus najpierw wezwie do skorygowania błędu. Warto zatem zadbać, by podać księgowym pełne informacje, które przyczynią się do sporządzenia prawidłowego pliku JPK_VAT tak, by nie trzeba było go korygować. Warto zadbać o właściwe przyporządkowanie towaru lub usługi do właściwej kategorii. Jeśli przedsiębiorca dotąd samodzielnie wypełniał JPK_VAT, może potrzebować pomocy biura rachunkowego lub doradcy podatkowego. Bez wątpienia ułatwieniem prowadzenia prawidłowej ewidencji VAT będzie wybór odpowiedniego systemu księgowego i wykwalifikowanego biura księgowego, które wesprze przedsiębiorcę w nowych obowiązkach. 

Ci którzy mają księgową/księgowego, zostali poinformowani. A reszta, no cóż.

Zadziwia mnie, że nikt nie wspomina, że to my, księgowi, jesteśmy najbardziej poszkodowani i to na nas spadną wszystkie obowiązki.

Źródło:
Ewelina Czechowicz
Ewelina Czechowicz
redaktor

Prawnik. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z największych wrocławskich spółek giełdowych (2008-2017),gdzie zajmowała się dochodzeniem odszkodowań, była Kierownikiem Działu Oceny i Uzupełnienia Spraw, Kierownikiem Działu Kolizji Drogowych. W latach 2012-2015 Zastępca Kierownika Departamentu Szkód Korporacyjnych jednej z największych kancelarii prawnych na Dolnym Śląsku (2012-2015). Pracownik Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2018-2020. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. W swoich publikacjach porusza tematykę prawno-podatkową oraz dotyczącą odszkodowań.

Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (8)

dodaj komentarz
igła
No cóż, w tej sytuacji każdy przedsiębiorca będzie musiał zatrudnić na etat specjalnego urzędnika, który to będzie nadzorował w firmie. Bo kto to ogarnie jak nie urzędnicy ?
prawdziwynierobot
najgorsze, że MF wydaje się że te wszystkie zmiany są proste i trywialne, na pstryknięcie palcami
karbinadel
Trudno się oprzeć wrażeniu, że wszystko to służy wyeliminowaniu z rynku drobnych niezależnych przedsiębiorców, którzy w pewnym momencie nie będą w stanie udźwignąć tej absurdalnej sprawozdawczości
meryt odpowiada karbinadel
Niezależni przedsiębiorcy :)

"W internecie można kupić niemal wszystko i nie trzeba poruszać się po zakamarkach „darknetu”, aby znaleźć oferty sprzedaży faktur VAT."
prawdziwynierobot odpowiada karbinadel
tak, to też, niestety
karbinadel
Jeśli to są ułatwienia dla przedsiębiorców, to strach pomyśleć co będzie, gdy zechcą coś utrudnić
marcin321
Pieniądz do budżetu musi się zgadzać
ractaros96
Mógłby się zgadzać w dużo prostszy sposób pobierania podatków, ale wola polityczna jest taka, aby cały czas wszystko komplikować. Nie oznacza to wcale, że zbieranie podatków jest wydajniejsze dzięki temu. Marnujemy miliardy rocznie na robienie rzeczy, które wcale nie są potrzebne. Koszty rozbudowanej do absurdalnych Mógłby się zgadzać w dużo prostszy sposób pobierania podatków, ale wola polityczna jest taka, aby cały czas wszystko komplikować. Nie oznacza to wcale, że zbieranie podatków jest wydajniejsze dzięki temu. Marnujemy miliardy rocznie na robienie rzeczy, które wcale nie są potrzebne. Koszty rozbudowanej do absurdalnych poziomów administracji państwowej można dość łatwo podać, a koszty poniesione przez przedsiębiorców w postaci straconego czasu już trudniej przeliczyć na pieniądze.

Powiązane: Zmiany w VAT

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki